Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONGSVINGER KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONGSVINGER KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONGSVINGER KOMMUNE

2 Undersøkelser 2014 – Tilnærming og hovedkonklusjoner
Ledergruppa Kongsvinger 17. november 2014 Ved Per Schanche

3 Tilnærming Møter i 2009 med ledere, brukere og ansatte for å avklare viktige temaer for Kongsvinger Undersøkelser gjennomført i 2010, 2012 og 2014 Helse - egne undersøkelser i 2009 – sammen med andre tjenester i 2012 og 2014 Sammenlikning med resten av landet Terningkast Løsningsfokuserte spørsmål Hva fungerer bra i dag Forslag til forbedringer Spørremåte: Web og papir

4 Dokumentasjon Disse lysarkene Rapport med hovedresultater
Litt tekst og mange tabeller og figurer Resultater for hele kommunen og enheter Notater med svar på løsningsfokuserte spørsmål Regneark med detaljert resultater for enheter Utarbeidet for enheter med flere enn 20 ansatte/brukere

5 Fortsatt god svarprosent
931 medarbeidere = 72 % (79% i 2012, 75 % i 2010) 1 870 brukere av tjenester Barnehage: 41 % (54% i 2012, 51 % i 2010) Skole: 46 % (51% i 2012, 38 % i 2010) Tildeling 36 % (47 % i 2010) Psykisk helse: 30 % (23% i 2012, 40 % i 2010) Aktivitet og bistand – pårørende: 33 % (62% i 2012) Aktivitet og bistand – brukere: 43 % (76% i 2012) Hjemmetjenesten: 52 % (47% i 2012) Heldøgnsomsorg – brukere: 81 % (63% i 2012) Heldøgnsomsorg – pårørende: 78 % (51% i 2012)

6 Svar på åpne spørsmål Svar på løsningsfokuserte spørsmål om hva som fungerer bra og forslag til forbedringer Gir innsikt i hva som ligger bak alle tallene Gir grunnlag for forbedringer Svarene er oppsummert i egne notater Sortert på skoler og barnehager Lurt også å se på svarene for andre enheter

7 Analyse av åpne svar i fire trinn
Sortere og telle opp hvilke temaer som blir tatt opp Hva sier svarene om de ulike temaene Verifisere og utdype svarene i dialog med brukere og ansatte Skriftlig oppsummering til kommunalsjefene

8 Generelt gode resultater

9 Hovedkonklusjoner Medarbeidere:
Mange trives godt med arbeidet og lik skår for teamledere og enhetsledere Barnehage: Tjeneste med best resultater – spesielt bra for private barnehager Grunnskole: Elevene trives svært godt, og foreldrene er mer fornøyd med læringsforholdene SFO: Økt bruk og mer fornøyde foreldre

10 Den gode trenden fortsetter for skole og barnehage
Medarbeider: Uendret for temaene som går igjen Skår på 4,3 både for lederskapet til teamledere og enhetsledere Skår på 3,7 for overordnet ledelse – omtrent som landet Barnehage: +0,1 Fortsatt best og bedre enn landet Grunnskole: +0,1 SFO: +0,5 Nå: bedre enn landet Konklusjon skole og barnehage Bedre resultater i 2014 enn i 2012 Også noe forbedringer fra 2010 til 2012

11 BARNEHAGER

12 Fire av ti foreldrene har svart

13 Tjenester med best resultat – private skårer bedre enn kommunale

14 Barna har venner og liker aktivitetene

15 Foreldrene er svært fornøyd med åpningstid og at barna blir tatt på alvor

16 Myrulla barnehage

17

18

19

20


Laste ned ppt "KONGSVINGER KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google