Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge. Bakgrunn for opprettelsen av NAKU St.meld.nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”, har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge. Bakgrunn for opprettelsen av NAKU St.meld.nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”, har."— Utskrift av presentasjonen:

1 rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

2

3 Bakgrunn for opprettelsen av NAKU St.meld.nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”, har et eget kapittel om reformen for mennesker med utviklingshemning. Meldingen lister opp tretten tiltak for å imøtekomme de utfordringer man fortsatt står overfor når det gjelder å sikre personer med utviklingshemning full deltakelse i samfunnet. Ett av de foreslått tiltakene er: –Sosialdepartementet (nå helse og omsorgsdepartementet), vil iverksette tiltak for å styrke det faglige grunnlaget for å bedre levekårene og kvaliteten på tjenester som ytes til utviklingshemmede. Et viktig tiltak vil være etableringen av et kompetansemiljø med nasjonale fagutviklings- og formidlingsoppgaver på området utviklingshemning. Spiren til NAKU er sådd.

4 Bakgrunn NAKU I meldingen heter det videre at: Kommunal og regionaldepartementet skal i 2004 gjennomføre en undersøkelse av hvilke botilbud som tilbys utviklingshemmede og kommunenes og brukernes erfaringer og kostnader knyttet til ulike botilbud. Undersøkelsen vil gi et bedre grunnlag for statlige oppfølginger i form av veiledning og informasjon. Helsedepartementet skal ha en gjennomgang av voksenhabiliteringstjenesten. Gjennomgangen skal klargjøre innhold, kompetanse og kapasitet i tjenesten. Helsedepartementet vil vurdere hvordan mennesker som selv ikke er i stand til å etterspørre helsetjenester ved behov, herunder personer med utviklingshemning, best kan sikres nødvendig helsehjelp. Departementet vil i den forbindelse vurdere rutiner og kompetansehevende tiltak for å bedre helsetjenestetilbudet.

5 Bakgrunn NAKU Og videre heter det at: Regjeringen vil vurdere å bygge ut arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid med nye plasser. Det må arbeides aktivt for å se om flere som er på dagsentra kan gå over i vernet arbeid eller ordinært arbeidsliv. I de kommuner der en stor del av personene med utviklingshemning verken har arbeid eller tilbud om dagsentra, må det arbeides aktivt for å se om det er behov for å skaffe flere arbeid eller plass på dagsenter. Sosial- og helsedirektoratet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) vil få i oppgave å stimulere til systematisk erfaringsutveksling mellom kommuner knyttet til ”gode eksempler”.

6 NAKU ut på anbud Sommeren 2005 forelå rapporten ”Et nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede”, og høsten 2005 ble det utlyst anbud om etablering av dette miljøet. Høgskolen i Sør-Trøndelag fikk oppdraget med etableringen etter å ha vunnet anbudet. Kompetansemiljøet ble formelt etablert våren 2006, og åpningskonferansen avholdt i januar 2007. NAKU har allerede rukket å endre navn, og heter i dag Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. NAKU er evaluert i to omganger

7 NAKUs hovedoppgaver Utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

8

9 NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbankwww.naku.nowww.naku.no

10 Gratis abonnement på magasinet UTVI Bestilles kostnadsfritt ved å kontakte naku@hist.no


Laste ned ppt "Rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge. Bakgrunn for opprettelsen av NAKU St.meld.nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”, har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google