Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruksutdanning.no - vegar til utdanning og arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruksutdanning.no - vegar til utdanning og arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Landbruksutdanning.no - vegar til utdanning og arbeid

3 Korleis ser verda ut om 20 år? Befolkningsauke Klimaendringar Miljøutfordringar 25 % av verdas dyrkbare mark er truga av mellom anna mangel på vatn Vi treng MAT og KOMPETANSE

4 Landbruksutdanning er framtida Verda vil alltid trenge aktivt landbruk Både praktikarar og akademikarar i landbruket treng god landbrukskompetanse Noreg og verda treng mange fleire som vel landbruksutdanning Landbruk er ikkje for amatørar!

5 Landbruket i samfunnet Kvar tiande bedrift i Noreg er ei landbruksbedrift Landbruks- og matindustrien sysselsett 90.000 Den største verdikjeda i fastlands-Noreg I tillegg til å produsere mat leverer landbruket: – miljøvennleg energi – landskapspleie – helse-, sosial- og utdanningstenester – aktivitetar og opplevingar – overnatting og servering

6 Landbruket treng lyse hovud! Som bønder og fagarbeidarar I produksjonsrådgjeving I undervisning Som forskarar I offentlig forvaltning I rekneskap og økonomi I organisasjonane

7 Grunnar til å velje landbruk Framtidsretta, klima- og miljøvennleg Mat, dyrehelse og omsorg for livet Høgteknologi i stadig utvikling Fotosyntese og realfag i praksis Spanande og mangfaldig Bioøkonomi er framtidas utfordring Muligheit å jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt

8 Landbrukskompetanse Landbruk er kompetansekrevjande. Bonden treng god agronomisk grunnkompetanse frå vidaregåande skule samt målretta etter- og vidareutdanning Utdanningsprogram naturbruk i vidaregåande skule gjev ei god grunnutdanning: – For den praktiske yrkesutøvaren innan jordbruk, skogbruk og gartnarnæring – For den som skal vidare på høgare utdanning innan landbruksområdet

9 Naturbruk i vidaregåande skule Fagutdanning – landbruk, gartnarnæring, skog Studieførebuande naturbruk (muligheit for realfag) I heile landet – mange skular har internat Behovet tilseier at elevtalet bør dobblast! Hugs: Rett til studiekompetanse etter yrkesutdanning

10 Fagskule som fordjuping Fagområde: Produksjon Driftsleiing Entreprenørskap Foredling Tilleggsnæring Målgrupper: Bønder Spesialarbeidarar Rådgivarar Andre innan landbruket Fagskule = Yrkesretta utdanning over vidaregåande nivå Byggjar på vidaregåande utdanning

11 Høgskule og universitet Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (Ås) Høgskolen i Hedmark (Blæstad og Evenstad) Høgskolen i Nord-Trøndelag (Steinkjer) Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Landbruket ønskjer praktiske akademikarar Det trengs mange landbruksutdanna forskarar, lærarar, rådgivarar, med meir i framtida

12 Landbruksutdanning.no På nettsida fins lenkar til: Vidaregåande skuler Fagskuleutdanning Høgskule og universitet Grunnutdanning for vaksne Jobbmuligheiter i landbruket Materiell om utdanning og arbeid i landbruket

13


Laste ned ppt "Landbruksutdanning.no - vegar til utdanning og arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google