Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid fagskole høgskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid fagskole høgskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid fagskole høgskole
NOKUT-konferansen 2008

2 Like fordypninger… Fagskolen i Vestfold Elkraft Automatisering
Elektronikk Nautikk Skipsteknisk drift Psykisk helsearbeid Geriatri/eldreomsorg Høgskolen i Vestfold Elektroautomasjon Elektronikk Mikro- og nanotekn. Nautikk Marinteknisk drift Skipsfart og logistikk Sykepleierutdanning Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Videreutdanning i psykisk helsearbeid Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

3 Samarbeid maritime fag – hvorfor?
Dårlig økonomi ved begge skolene Få studenter ved skolene Dyrt utstyr – dobbelt sett med simulatorer med avstand 15 km mellom undervisningslokalene Vanskelig med rekruttering av undervisningspersonale Felles sertifikatgivende kurs Arbeide i et større faglig miljø Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

4 Samarbeid teknologifag (elektrofag)
Fagskolen tilbyr valgfag matematikk og fysikk for de som ønsker å studere videre på en høgskole Høgskolen legger til rette for studenter fra fagskolen slik at de kan på individuelt grunnlag søke ett års avkorting på Bachelorutdanning Gjennomført en felles Expo-dag. Studentene fra begge skolene kan vise frem sine fordypningsprosjekter for næringslivet og lignende Litt utveksling av undervisningspersonale og sensorsamarbeid Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

5 Muligheter innenfor teknologifag
Kartlegging av undervisningspersonalets kompetanse. Dvs utarbeide en felles database over undervisningspersonalet Felles markedsføring innenfor elektro som viser alle mulighetene og fleksibiliteten i udanningssystemet. Her bør videregående utdanning også være med Samarbeid om felles fordypninger (eksisterende og nyetableringer) Y-vegen et mulig samarbeid eller konkurranse Undervisning i felles tema/moduler Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

6 Samarbeid innen helsefag
Praksisplasser. Et samarbeid mellom videregående skoler, fagskolen og høgskolen Ellers like muligheter som teknologifag og maritime fag Fagskoleutdanning innen helsefag i Vestfold er nylig etablert Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

7 Samarbeidets utfordringer
Muligheter Min 4 års fagutdanning før fagskolen Gode kunnskaper innen realfag, språkfag for høgskolestudenter Fyller opp små klasser Fagskolestudenter passer bedre sammen med høgskolestudenter enn elever i VGS Behov for færre faglærere ved felles undervisning Redusert utstyrsbehov Større faglige enheter Styrket troverdighet i næringslivet Hindringer Ingen fagutdanning før høgskolen Mangelfulle kunnskaper innenfor realfag, språkfag for fagskolestudenter Forskjellig leseplikt høgskolen x4 fagskolen x2,6 Fagskolen 35 timers undervisningsuke høgskolen 20 timer ++ Ledelsen delt mellom skolene og skoleeier tilhører forskjellig offentlig nivå Fagskolen kan føle seg ”liten” i høgskolemiljøet Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

8 Fagskolen skal være et alternativ til universitet- og høgskoler
Mastergrad 2 år Formell yrkesutdanning Formell yrkesutdanning Fagskole inntil 2 år Universitet og høgskole Bachelor grad 3 år Lære i bedrift /2 år Videregående skole – Studieforberedende 3 år Videregående skole – Yrkesforberedende 2 år Grunnskolen Fagskolen skal være et alternativ til universitets- og høgskoleutdanning og skal gi korte yrkesrettede utdanninger uten annen omfattende opplæring for næringslivet. (Fagskoleloven) Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin


Laste ned ppt "Samarbeid fagskole høgskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google