Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUT-konferansen 2008. Fagskolen i Vestfold  Elkraft  Automatisering  Elektronikk  Nautikk  Skipsteknisk drift  Psykisk helsearbeid  Geriatri/eldreomsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUT-konferansen 2008. Fagskolen i Vestfold  Elkraft  Automatisering  Elektronikk  Nautikk  Skipsteknisk drift  Psykisk helsearbeid  Geriatri/eldreomsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKUT-konferansen 2008

2 Fagskolen i Vestfold  Elkraft  Automatisering  Elektronikk  Nautikk  Skipsteknisk drift  Psykisk helsearbeid  Geriatri/eldreomsorg Høgskolen i Vestfold  Elektroautomasjon  Elektronikk  Mikro- og nanotekn.  Nautikk  Marinteknisk drift  Skipsfart og logistikk  Sykepleierutdanning  Videreutdanning i aldring og eldreomsorg  Videreutdanning i psykisk helsearbeid Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin2

3  Dårlig økonomi ved begge skolene  Få studenter ved skolene  Dyrt utstyr – dobbelt sett med simulatorer med avstand 15 km mellom undervisningslokalene  Vanskelig med rekruttering av undervisningspersonale  Felles sertifikatgivende kurs  Arbeide i et større faglig miljø Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin3

4  Fagskolen tilbyr valgfag matematikk og fysikk for de som ønsker å studere videre på en høgskole  Høgskolen legger til rette for studenter fra fagskolen slik at de kan på individuelt grunnlag søke ett års avkorting på Bachelorutdanning  Gjennomført en felles Expo-dag. Studentene fra begge skolene kan vise frem sine fordypningsprosjekter for næringslivet og lignende  Litt utveksling av undervisningspersonale og sensorsamarbeid 4Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin

5  Kartlegging av undervisningspersonalets kompetanse. Dvs utarbeide en felles database over undervisningspersonalet  Felles markedsføring innenfor elektro som viser alle mulighetene og fleksibiliteten i udanningssystemet. Her bør videregående utdanning også være med  Samarbeid om felles fordypninger (eksisterende og nyetableringer)  Y-vegen et mulig samarbeid eller konkurranse  Undervisning i felles tema/moduler Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin5

6  Praksisplasser. Et samarbeid mellom videregående skoler, fagskolen og høgskolen  Ellers like muligheter som teknologifag og maritime fag Fagskoleutdanning innen helsefag i Vestfold er nylig etablert Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin6

7 Muligheter  Min 4 års fagutdanning før fagskolen  Gode kunnskaper innen realfag, språkfag for høgskolestudenter  Fyller opp små klasser  Fagskolestudenter passer bedre sammen med høgskolestudenter enn elever i VGS  Behov for færre faglærere ved felles undervisning  Redusert utstyrsbehov  Større faglige enheter  Styrket troverdighet i næringslivet Hindringer  Ingen fagutdanning før høgskolen  Mangelfulle kunnskaper innenfor realfag, språkfag for fagskolestudenter  Forskjellig leseplikt høgskolen x4 fagskolen x2,6  Fagskolen 35 timers undervisningsuke høgskolen 20 timer ++  Ledelsen delt mellom skolene og skoleeier tilhører forskjellig offentlig nivå  Fagskolen kan føle seg ”liten” i høgskolemiljøet Fagskolen i Vestfold, fiv.no - Ola Småkasin7

8 8 Videregående skole – Yrkesforberedende 2 år Videregående skole – Studieforberedende 3 år Lære i bedrift 2 - 2 1 / 2 år Fagskole inntil 2 år Universitet og høgskole Bachelor grad 3 år Grunnskolen Universitet og høgskole Mastergrad 2 år Fagskolen skal være et alternativ til universitets- og høgskoleutdanning og skal gi korte yrkesrettede utdanninger uten annen omfattende opplæring for næringslivet. (Fagskoleloven) Formell yrkesutdanning Fagskolen skal være et alternativ til universitet- og høgskoler


Laste ned ppt "NOKUT-konferansen 2008. Fagskolen i Vestfold  Elkraft  Automatisering  Elektronikk  Nautikk  Skipsteknisk drift  Psykisk helsearbeid  Geriatri/eldreomsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google