Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Bondelaget og framtidas yrkesutdanning Læreplanseminar mandag 2. juni 2008 Steinar Klev.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Bondelaget og framtidas yrkesutdanning Læreplanseminar mandag 2. juni 2008 Steinar Klev."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Bondelaget og framtidas yrkesutdanning Læreplanseminar mandag 2. juni 2008 Steinar Klev

2 Velkommen til læreplanseminar! Norges Bondelag ønsker: Livskraftig yrkesutdanning for agronomer og gartnere Å bidra i utvikling av utdanninga Aktivt samarbeid mellom skole og næring At flere unge skal oppdage naturbruk! Naturbruksskolene er våre skoler og grunnmuren for kompetansen i næringen!

3 Grønn naturbruksutdanning viktig Fokus i dag: Vg3 landbruk og Vg3 gartnernæring Skog-, anleggsgartner-, heste- og hovslagerfag er også relevant for framtidas bønder Studieforberedende naturbruk –annet yrke før overtakelse –gårdsdrift sammen med annet yrke –(høyere utdanning (rådgivere, forskere, lærere) –naturbruk godt grunnlag for mange yrker –samfunnet trenger flere med naturbruksutdanning!

4 Vg3 landbruk og Vg3 gartnernæring Grunnutdanning for framtidas næringsutøvere: Heltidsbønder med plante- og husdyrproduksjon Næringsutviklere med gården som utgangspunkt Arbeidstakere i plante- og husdyrproduksjon Fleksibel utdanning med valgmuligheter er viktig Må innfri offentlige krav til kompetanse/sertifikater Agronomen og gartneren må kunne arbeide selvstendig!

5 Læreplan og høringer Bondelaget engasjerte seg i læreplanarbeidet Positivt med fleksible og framtidsrettede planer Har ikke fått gjennomslag for alt: Valgfrie fag for landbruk positivt - ønsket også et husdyrfag Ønsket også valgfag for gartnernæring Ønsket produksjonsfokus i ”Feltarbeid” Fikk ikke kryssløp fra hest og skog til landbruk

6 Lokalt samarbeid skole - næring Kunnskapsløftet – samarbeid med næringslivet Programfag til valg i ungdomsskolen – rekruttering Tolking av læreplan ut fra lokale behov Verter for opplæring i spesielle produksjoner Verter for praksis Prosjekt til fordyping med utplassering Ev. lage felles idébank og avtalemaler


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Bondelaget og framtidas yrkesutdanning Læreplanseminar mandag 2. juni 2008 Steinar Klev."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google