Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruksutdanning for framtida Brita Skallerud Oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruksutdanning for framtida Brita Skallerud Oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruksutdanning for framtida Brita Skallerud Oktober 2011

2 Rekruttering til utdanning Norges Bondelag mener: Rådgivere i ungdomsskolen har for liten kunnskap om utdanning og yrker i landbruket Rådgivere i vgs informerer for lite om yrker som krever høyere landbruksutdanning Landbruket satser: Velg Landbruk = Prosjekt for å øke kunnskap om yrker og utdanninger og øke rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå

3 Status for agronom og gartner Norges Bondelag mener: Partene og skolene må markedsføre at agronomer og gartnere er fagarbeidere Vitnemål på Vg3 landbruk må ha med yrkestittel agronom Agronom og gartner må få rett til både yrkesutdanning og studieforberedende naturbruk

4 Vg1 naturbruk Norges Bondelag ønsker: Skille mellom ”grønn” og ”blå” profil – med mulighet til valg mellom flere ”grønne” Elever på Vg1 naturbruk bør få hele naturfaget (140 timer isteden for 56 timer) – Yrkesfagelever har ikke læremål om økosystem, ozonlag, drivhuseffekt, arv og miljø, krysning, genmodifisering, bioteknologi…

5 Vg2 landbruk og gartnernæring Norges Bondelag mener: Må kunne velge mellom fordyping landbruk eller gartnernæring – Ev. med valgbare fag Landbruksutdanning må ha fokus på landbrukets husdyr (ikke slange og hund) Må gi husdyrkompetanse over dyrevelferdslovens kompetansekrav

6 Vg3 landbruk Norges Bondelag ønsker: Allsidig utdanning for praktiske yrkesutøvere Tre år skole med blanding av praksis og teori Kryssløp fra Vg2 skog og Vg2 hest Fokus på valgbare programfag ut fra lokalt næringsliv og yrkeskombinasjoner Fagskole – påbygg for bonde og fagarbeider

7 Vg3 studieforberedende naturbruk Norges Bondelag ønsker: Mer fokus på naturbruksnæringenes behov for høyere utdanning med praktisk kunnskap Fellesfag ”Naturforvaltning” må få realfagsinnhold og gi realfagspoeng Alle naturbrukselever må få rett til både yrkesutdanning og studiekompetanse

8 Valgfrie programfag på Vg3 Norges Bondelag ønsker: Nytt valgfritt programfag ”Husdyrproduksjon” – Kunnskapsløftet svekket husdyrkompetansen Valgfritt programfag ”Feltarbeid naturbruk” må omarbeides til å inkludere forsøksarbeid innen naturbruksproduksjonene

9 For framtidas landbruk Norges Bondelag vil bidra aktivt for en framtidsrettet yrkesutdanning innen landbruk – helst som medlem av FRNA


Laste ned ppt "Landbruksutdanning for framtida Brita Skallerud Oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google