Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukbarhetstesting og feltstudier INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 7 november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukbarhetstesting og feltstudier INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 7 november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukbarhetstesting og feltstudier INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 7 november 2010

2 Oversikt, kapittel 14 Brukbarhetstesting Metoder for brukbarhetstesting Diskutere rollen til feltstudier i evaluering

3 Brukbarhetstesting Handler om å undersøke hvordan brukere gjør ulike aktiviteter og oppgaver Det foregår i kontrollerte omgivelser Brukernes aktiviteter blir observert og tatt opp Data kan bli tatt opp, bilder, video, tastetrykk, blikk bevegelser, tidsbruk,,, Bruker tilfredshet blir evaluert med intervjuer og spørreskjema

4 Eksperimenter og brukbarhetstesting Eksperimenter: få ny kunnskap ved å undersøke og sammenligne Brukbarhetstesting kan ses på som en form for eksperimentering Utviklere undersøker hvordan brukbarheten er for en brukerpopulasjon

5 Brukbarhetstesting og forskning Brukbarhetstesting Forbedre produkter Få deltagere Vanligvis ikke repliserbart Omgivelser kontrollerte Planlagt Resultater blir kommunisert til utviklere Forskning Skaffe ny kunnskap Ofte mange deltagere Resultater kan valideres statistisk Omgivelsene kontrollerte Eksperimentell design Resultater blir kommunisert i vitenskaplige avhandliger (mastergrader, phd, artikler, bøker etc)

6 Brukbarhetstesting Mål og spørsmål fokuserer på hvor godt brukere utfører oppgaver Sammenlikning er vanlig (for eksempel: bedre, likt, dårligere) Ofte fokus på hvor lang tid oppgaveløsning tar, og hvor mange feil som oppstår

7 Brukbarhetslaboratorie

8 Mobilt laboratorium

9 Test betingelser Brukbarhets lab eller kontrollerte omgivelser Fokus på: – Representative brukere – Utvikle og teste representative oppgaver 5-10 brukere er vanligvis valgt Test betingelser bør være like for deltagerne Lage opplegg for å forklare formål og prosedyrer ved testing til deltagerne

10 Data som kan være interessante Tid for å fullføre en oppgave Tid for å fullføre en oppgave etter en viss tids fravær fra løsningen Antall feil og type feil per oppgave Antall feil og type feil i forhold til tid Navigering til hjelp Antall brukere som gjør de samme feilene Antall brukere som utfører oppgaver uten feil

11 Hvor mange brukere? Et praktisk spørsmål Avhenger av – Tidsplan – Tilgjengelighet av brukere – Kostnader Ofte 5-10 brukere En kan argumenter for at når det ikke kommer ”noe nytt” så har en testet nok

12 Evaluering i hverdagen… applikasjoner; terminaler Terningkast 5 Aggregerte, anbefalinger, ytringer Tekstlig Stillbilder Levende bilder

13 Oppgave Gå til en nettsted som gjør evaluering av ”noe”. Hvordan ser testomgivelsene – og testbetingelsene ut? Diskuter i 5 minutter

14 Felt studier Felt studier gjøres i naturlige omgivelser Målet er å forstå hva brukere gjør i sine naturlige omgivelser Felt studier kan gjøres for å: – Identifisere nye muligheter – Bestemme design krav – Bestemme hvordan teknologi best mulig skal introduseres – Evaluere teknologi i faktisk bruk – Se samspillet mellom ”primær aktivitet” og ”bruk av it/kommunikasjosjonsløsning”

15 Data innsamling og analyse Observasjon og intervjuer – Notater – Bilder – Video – Logging Analyse – Kategorisering – Teori base fra Aktivitesteori ”grounded theory”.

16 Oppsummering Evaluering er en sentral del av brukbarhetstesting Brukbarhetstesting gjøres i kontrollerte omgivelser Brukbarhetstesting er en form for eksperimentering Testeren kontrollerer de uavhengige variablene, men ikke de avhengige Felt studier gjøres i naturlige omgivelser Kategorisering og teori baserte teknikker benyttes for å analysere dataene


Laste ned ppt "Brukbarhetstesting og feltstudier INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 7 november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google