Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktningestrømmen: Utfordringer for Helse- og sosialavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktningestrømmen: Utfordringer for Helse- og sosialavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Flyktningestrømmen: Utfordringer for Helse- og sosialavdelingen

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva er de største utfordringene på HSAs områder? Likeverdige helsetjenester – Smittevern – Enslige (traumatiserte) mindreårige – Over tid: bosetting og sosiale tjenester – Kapasitet er en hovedutfordring (og til dels styring)

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Spørsmål fra kommunene Likeverdige helsetjenester – ansvar i akutte avlastningsmottak? Smittevern – skal personale vaksineres (Rondablikk)? Enslige (traumatiserte) mindreårige – ansvar kommune vs sykehus Over tid: bosetting og sosiale tjenester – få spørsmål til nå

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva er HSA sine oppgaver i dette? HOD 84.3Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn BLD 47.2 Bosetting av flyktninger GenerelleSamordning/koordinering, ha oversikt, bindeledd BLDBarnevern HODHelse- og omsorgstjenester ASDSosiale tjenester

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Helse- og omsorgstjenester i flerkulturelt samfunn Kartlegging av kommunens syn på: 1.Flyktningerelaterte helseutfordringer 2.Kunnskap om faglige standarder 3.Kapasitet til å levere likeverdige tjenester 4.Begrensende faktorer 5.Tolketjenester 6.Tiltak for likeverdige helsetjenester som er iverksatt eller vurdert 7.Ønsker om råd / veiledning 8.Andre kommentarer

6 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Helse- og omsorgstjenester i flerkulturelt samfunn Mulig bruk av kartleggingen: Finne ut hva kommunene synes er utfordringene Gjøre risikovurderinger, planlegge tilsyn Planlegge fagseminarer eller andre måter å hjelpe kommuner på Finne gode eksempler for deling med andre kommuner Rapportere på oppdrag 84.3 fra HOD Gi øvrige innspill til sentral forvaltning

7 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Bosetting av flyktninger Fylkesmannen skal være «pådriver», men har få virkemidler – ALU sitt brev til kommuner nylig (SB, HSA, ?) – Maihaugenkonferansen (HSA, NAV nå medarrangør – veldig positivt) – Tilskudd til boligsosiale formål (HSA, ?) – UDI/FM kartlegger mulige lokaler for mottak (SB) Andre organisasjoner med virkemidler – UDIVertskapstilskudd for kommuner med ulike mottak – IMDIIntegreringstilskudd for bosettinger v/innvilget opphold – HusbankenTilskudd til kjøp eller bygging av boliger – NAVVirkemidler på arbeidsmarkedet

8 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Generell oppgave: Samordning/koordinering Folkehelseinstituttet (FHI) sendte fredag 16.10.2015 brev til kommunene hvor de oppfordrer til samordning av BCG- vaksinasjon og prioritering av de yngste barna. Dette fordi FHI øyeblikkelig er tom for BCG-vaksine. HSA mandag 19.10.2015: – Ba kommunene om å rapportere om antall BCG-vaksiner de har på lager – Ba FHI definere «de yngste barna» nærmere for å kunne prioritere – Dette for å bidra kommunene i prioritering av BCG-vaksinering

9 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA) Ansvarsområder: – UDI EMA mellom 15 og 18 år – Bufetat EMA under 15 år Bufetat 15.10.2015: hvis dagens ankomster fortsetter, vil vi før årsskiftet få like mange EMA som det antall barn barnevern har omsorgen for i dag Det er ikke omsorgssentre nok til alle og vanskelig å bosette i kommunene -> barna som får opphold (90%?) blir på omsorgssentrene Antall EMA i omsorgssenter som FMOP har tilsyn med: 50 i sommer, nå 100 (?) Med nåværende ankomst-tall ventes voldsom økning i behov for verger+tilsyn

10 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva gjøres sentralt? HdirBeredskapsmøter Oppdatert veileder om helsetjenester Hjemmeside om temaet FHIRåd om smitterisiko ved kontakt med asylsøkere Råd om å avvike fra normal tuberkulose-screening Koordinering av BCG-vaksiner i kommuner Hjemmeside om temaet HelsetilsynetKartlegging FM – hvilke ressurser trenger barnevern

11 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva har HSA gjort så langt? Fylkeslege i beredskapsmøter: UDI/Hdir, regionalt, kommuner, internt Bevisstgjøring i avdelingen, definert team – Flyktningetemaet diskuteres på avd. møter + eksterne møter – Team = EAA, THE, RIM, JOE, HFA, BWE Hjemmesider og nyhetssaker Svare på spørsmål fra kommuner, Sykehuset Innlandet m.m. Kartleggingsundersøkelser i kommunene Kartlegging av egne ressursbehov for tilsyn av omsorgssentre Kompetanseheving: påmelding kurs m.m. Opprettet avdelingsmappe med info: veiledere, oppdrag, referat

12 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hva skal vi gjøre videre?


Laste ned ppt "Flyktningestrømmen: Utfordringer for Helse- og sosialavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google