Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILBUDSKONFERANSE 39-BYM-2015. Gate- veilysnettet (fordelings nett) i Oslo Kommune er meget omfattende og godt utbygget. Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILBUDSKONFERANSE 39-BYM-2015. Gate- veilysnettet (fordelings nett) i Oslo Kommune er meget omfattende og godt utbygget. Oslo kommune, Bymiljøetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILBUDSKONFERANSE 39-BYM-2015

2

3 Gate- veilysnettet (fordelings nett) i Oslo Kommune er meget omfattende og godt utbygget. Oslo kommune, Bymiljøetaten er Eier og driftsansvarlig for fordelingsnettet. Lysteknisk er det i god stand, med en relativt høy andel av Natriumlamper og i nyere tid en den del LED armaturer. Tilstanden i fordelings nettet er meget varierende, med enkelte svært dårlige anlegg. Hovedinntrykket er imidlertid at anleggene er tilfredsstillende, men forsømt over lengere tid når det gjelder vedlikehold i forhold til estetiske forhold som overflatebehandling, rustene og skjeve master o.l. Likeledes er det ikke lagt noen helhetlig plan til grunn, når det gjelder tilstandsrapportering, dokumentasjon, materiell, utforming, eller når anlegg skal utskiftes. Det er Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM) som styrer aktivitetene etter bestilling og budsjett fra byrådet. Fordelingsnettet er delt opp i kommunale gater, veier, riks veier, parker, gang/turveier, lysløyper og private anlegg. Når det gjelder dokumentasjon av nettet, med alder, datafangst, luftlinjer, kabler i bakken og tilstand generelt, er situasjonen dårligere enn forventet. Dette ønsker Bymiljøetaten å gjøre noe med. Vi jobber med å forbedre dokumentasjonen. Vi har i senere tid fra 2015 tatt i bruk collector. (Arc-Gis). Når det gjelder tilstandskontroll på fordelingsnettet er det mye ugjort. Det er ikke etablert system og rutiner for dette. Drift/vedlikehold driver kun brannslokking. Det jobber ca. 25 personer daglig med drift og vedlikehold av fordelingsnettet. BYM har 2 ansatte på drift og driftsoperatør har ca.25 personer. El-tilsynet gir tilstands rapportering med feil og mangler. Selv om det ikke er systematisert utøver El-tilsynet en utstrakt form for tilstandskontroll i fordelingsnettet

4

5 BYMILJØETATEN MELDINGSSYSTEMET WORM

6 Typisk nettstasjon tilhørende Hafslund nett

7

8

9

10


Laste ned ppt "TILBUDSKONFERANSE 39-BYM-2015. Gate- veilysnettet (fordelings nett) i Oslo Kommune er meget omfattende og godt utbygget. Oslo kommune, Bymiljøetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google