Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan få en økonomisk dimensjon på investeringens godhet? Svein Sandbakken Temadag 6. Mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan få en økonomisk dimensjon på investeringens godhet? Svein Sandbakken Temadag 6. Mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan få en økonomisk dimensjon på investeringens godhet? Svein Sandbakken Temadag 6. Mai 2010

2 Innhold Nettreguleringens betydning Framtidig reinvesteringsbehov ”Sortering” av reinvesteringer 2

3 Nettreguleringens betydning Gjeldende nettregulering  Belønning for reduserte kostnader  Økt avkastning  Straff for økte kostnader  Redusert avkastning 3

4 Nettreguleringens betydning Dagens nettregulering  I = 40%*K + 60%*K N + JI  I = 40%*K + 60%*EFF Kal *K + JI  I = 40%*K + 60%*(EFF Målt +100%-EFF Br )*K + JI  I = 40%*K + 60%*(EFF Målt +100%-86%)*K + JI  I = 48%*K + 60%*EFF Målt *K + JI  I = 48%*K + 60%*(K ref /K)*K + JI  I = 48%*K + 60%*K ref + JI 4

5 Tillegg for investeringer (JI) INV n-2 * (1,46*NVE-Rente n ) (2009 og 2010) + ( ΔAVS n-2  n + ΔBV n-2  n *NVE-Rente n ) (fom 2009) Nettreguleringens betydning 5

6 Investering 01.01.2011 lik 30 (30 års avskrivningstid) Investeringstillegg (NVE-rente = 7,0%) 2011: [(1-0) + (29- 0)*7%] = 1,00 + 2,03 = 3,03 2012: [(1-0) + (28- 0)*7%] = 1,00 + 1,96 = 2,96 2013: [(1-1) + (27-29)*7%] = 0,00 - 0,14 = -0,14 …… 2040: [(1-1) + ( 0- 2)*7%] = 0,00 - 0,14 = -0,14 2041: [(0-1) + ( 0- 1)*7%] = -1,00 - 0,07 = -1,07 2042: [(0-1) + ( 0- 0)*7%] = -1,00 - 0,00 = -1,00 2043: [(0-0) + ( 0- 0)*7%] = 0,00 - 0,00 = 0,00 Sum investeringstillegg = 0,0 Nåverdi av investeringstillegg = 12,4 % av investeringen Nettreguleringens betydning 6 28 år

7 Utskifting av gammelt nettanlegg Ingen endringer i Energitap Driftskostnader KILE 7 Nettreguleringens betydning

8 8

9 9

10 Maksimere selskapets resultat Utsett reinvesteringer inntil reduksjonen i summen av KILE, drifts- og tapskostnader som følge av reinvesteringen dekker kapitalkostnadene med reinvesteringen Δ Driftskostnad > Kapitalkostnad Gjennomfør raskest mulig Δ Driftskostnad < Kapitalkostnad Utsett lengst mulig 10

11 Summen av nyverdi av nettet for en del selskap 11 Framtidige reinvesteringer

12 Tyngden av historiske investeringer på 70- og 80-tallet Stort reinvesteringsbehov om 10 – 30 år Begrenset behov før det Variasjoner mellom områder/selskap 12 Framtidige reinvesteringer

13 13 Framtidige reinvesteringer

14 Økonomisk regulering har så langt i hovedsak påvirket driftskostnader (reduksjoner) Reinvesteringer i liten grad påvirket av økonomisk regulering Begrenset planlegging av reinvestering i selskapene ”Reinvestering = avskrivning” ”Blir nok på samme nivå som det har vært de siste årene” ”Vi gjør det vi får tid til” ”Stabile over tid” 14 Framtidige reinvesteringer

15 Utfordring ”Sortere” reinvesteringene riktig i tid Ikke for tidlig Ikke for sent 15 Framtidige reinvesteringer

16 Utløsende faktorer for reinvesteringer Må gjennomføres straks HMS Leveringskvalitetsforskriften (Spenning og lignende) Manglende overføringskapasitet Må gjennomføres en eller annen gang Økonomiske vurderinger 16 Framtidige reinvesteringer

17 Reinvesteringer – økonomi Drive en gammel nettkomponent videre eller skifte den ut ? Driftskostnader - Kapitalkostnader Kunnskap om driftskostnader med eksisterende nettkomponent Faktiske avbruddskostnader pr komponent Ikke alle avbruddskostnader blir borte ved utskifting av komponenten Avbruddskostnader ved feil Driftskostnader ved feil (lokalisering og retting) Tapskostnader Ordinære driftskostnader 17 Framtidige reinvesteringer

18 Reinvesteringer – økonomi Verken Komponentens alder Tekniske tilstand Som direkte begrunnelse for reinvestering Men angir hvilke anlegg som bør vurderes utskiftet i løpet av noen år 18 Framtidige reinvesteringer

19 Reinvesteringer – økonomi Forventet årlig feilkostnad (drifts- og avbruddskostnad) Versus Årlig kapitalkostnad av reinvestering 19 Framtidige reinvesteringer

20 Forventet årlig feilkostnad Sannsynlighet for feil pr år i komponenten Sannsynlighet for feil i ulike komponenter Faktiske feil i eget selskap Teknisk tilstand (Anleggenes alder) Kostnad pr feil Avbrutt effekt - kundetype Avbruddslengde Reparasjonstid Avbruddskostnad pr time Kostnad for feilretting Telefon og media 20 Framtidige reinvesteringer

21 21 Framtidige reinvesteringer

22 22 Framtidige reinvesteringer

23 Hvor lenge skal reinvesteringer i gamle anlegg utsettes? Eiers avkastningskrav Versus Selskapets risikoprofil for avbrudd Ingenting lever evig, heller ikke elektriske nettanlegg! Alt må før eller senere skiftes! 23 Framtidige reinvesteringer


Laste ned ppt "Hvordan få en økonomisk dimensjon på investeringens godhet? Svein Sandbakken Temadag 6. Mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google