Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anemi Basale aspekter Anders Waage Avdeling for blodsykdommer Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anemi Basale aspekter Anders Waage Avdeling for blodsykdommer Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anemi Basale aspekter Anders Waage Avdeling for blodsykdommer Trondheim

2 Funksjon røde blodlegemer Transport av oksygen

3 Figure 29-02 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Regulering av erytrocyttmassen

4 Eporeceptor

5 Regulering av erytropoiese O 2 er hovedregulator Lav pO 2 stimulerer Epo-produksjon i nyrene Epo stimulerer proliferasjon og modning av erytroblaster

6 Figure 29-01 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved.

7 Nyresvikt gir anemi pga redusert epo Genetiske defekter i genet for epo eller epo-receptor kan gi familiær erytrocytose

8 Defect in the binding site for the inhibitory phophatase SH PTP1

9

10 Hvordan måles HgB ? Hva er blodprosent ? Måling: røde blodlegemer lyseres og Hgb fortynnes i sitt eget plasma. Konsentrasjonen av HgB måles i prøven HgB 14,7 g/dl = 100%

11 Hvordan måles Hgb? plasma erytrocytter

12 Faktorer som påvirker Hgb Stort væskeinntak – lav Hgb Lavt væskeinntak – høy Hgb morgen –lav Hgb kveld – høy Hgb

13 Hva er anemi ? Definisjon ut fra referanseområdet Individuelle Hgb-grenser Hvilken Hgb-verdi gir symptomer Ved hvilken Hgb-verdi skal vi starte utredning av en pasient ?

14 Anemisymptomer Slapphet Blek hudfarge Raskere andpusten Hjertebank, tachycardy Angina pectoris Epitelforandringer: negler, rhagader i munnviken

15 Gråsoner for anemiutredning 12,516,5 13,5 17,0 9,5 11,5 Normalområde menn kvinner

16 Nedsatt epo blod erytropoiese B12,folat, jern blodtap Økt destruksjon Nedsatt produksjon Manglende byggestener Hovedårsaker til anemi Nedsatt stim

17 Redusert produksjon av erytrocytter Manglende byggestener Benmargsvikt (medikamenter, immunologisk betinget, aplastisk anemi) nedsatt erytropoietin (nyresvikt) Defekt globinsyntese (thalassemi) Sekundær anemi Endokrin sykdom Malign infiltrasjon

18 Økt destruksjon av erytrocytter Hemolytisk anemi –Autoimmun –Ikke autoimmun. Eks: ventil hemolyse, marsjhemoglobinuri Medikamenter Feil ved erytrocyttene. Eks: spherocytose

19 Røde blodlegemer som blir dekket av antistoffer eller komplement blir spist opp i milt

20 Praktisk inndeling av anemier Inndeling etter MCV (mean corpuscular volume) Mikrocytær anemi Normocytær anemi Makrocytær anemi

21 Mikro-, normo- og makrocytose MCV 100 RBC 7,5µ Lymfocytt 10-12 µ

22 Utskrift fra automatisk telling av røde og hvite Eksempel på makrocytose

23 Mikrocytær anemi –Jernmangel, kronisk blødning –thalassemi –enkelte tilfelle av sekundær anemi

24 Makrocytær anemi –mangel på B12 eller folat –alkohol –hemolytisk anemi –cytostatika (hydroxyurea)

25 Normocytær anemi –sekundær anemi –akutt blødningsanemi –de fleste tilfelle av hemolytisk anemi

26 Utredning ved mistanke om jernmangel Screening: ferritin Supplerende us: se-jern, TIBC, jernfarget benmarg

27 Viktige årsaker til jernmangelanemi i Norge Blødninger –Menstruasjonsblødninger –Tarmblødning. Obs coloncancer > 60 år Kostfeil Opptaksdefekt i tarm

28 Thalassemi Mikrocytose, hypokromasi Jern normalt eller økt

29 Hemolytisk anemi kuldeantistoff varmeantistoffer Coombs pos Coombs neg Hemolytisk anemiAutoimmun hemolytisk anemi

30 Typiske funn ved hemolyse LD haptoglobin retikulocytter benmarg Økt nedsatt økt økt erytropoiese

31 Figure 41-02 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Coombs test =direkte antiglobulintest,DAT

32 Megaloblastanemi B12 mangel Pernisiøs anemi Folatmangel B12 mangel gir defekt DNA- syntese

33 Typiske funn B12/folat mangel- anemi LD økt B12, folat i serum nedsatt

34 Figure 29-03 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. ”Piggepler” Schistocytter Fragmenterte røde Retikulocytter sfærocytter Target cells (Målceller) Hyperlobulering ved B12 mangel (”høyreforskyvning”)

35 Det viktigste i denne forelesningen Funksjon og regulering av røde blodlegemer Hvordan måles Hgb. Hgb-verdi og blodprosent Hva er anemi. Oversikt inndeling av anemier Anemisymptomer Jernmangelanemi. Årsak, utredning


Laste ned ppt "Anemi Basale aspekter Anders Waage Avdeling for blodsykdommer Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google