Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 4, fremmøtekontroll •Fremmøte registreres ved at: –dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll –veilederne setter sin underskrift i kursheftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 4, fremmøtekontroll •Fremmøte registreres ved at: –dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll –veilederne setter sin underskrift i kursheftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 4, fremmøtekontroll •Fremmøte registreres ved at: –dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll –veilederne setter sin underskrift i kursheftet når dere får gjennomgått resultatene av øvelsene

2 Husk •Hver student benytter samme plass på hele kurset –Klær og sekker henges/legges ute i garderoben, eller legges på benkene på siden av kurssalen •Kjøleskapene er merket med –formiddag/ettermiddag •I kjøleskapene ligger en plastboks med reagenser til dagens oppsett for hver student –Sentrifuger er på deling •Ekstrautstyr står på trillebord •Avfall kastes i esker for risikoavfall

3 Rydding •Tilbake til kjøleskapene: plastesker med typereagenser •I kasser ved kjøleskap: stativer og fuktekammerne som dere brukte til bioplatene. NB! ikke kast bunnen av fuktekammeret sammen med bioplatene •Kastes (i esker for risikoavfall): tilsølt benkepapir, cellestoff, brukte rør, pipetter, objektglass, begere, bioplater og innholdet fra de hvite avfallsbøttene. •Ettermiddagens kursdeltakere setter mikroskoper tilbake i skapene

4 Smittefare •Alle blodprodukter er potensielt smitte- farlige •Bruk derfor hansker dersom du har sår eller eksem på hendene. For øvrig kan du med fordel arbeide uten hansker. •Vask hendene ved blodsøl. •All drikke eller mat er forbudt på kurssalen.

5 Dagens øvelser •ABO-typing –regulære reaksjoner –irregulære mønstre •Direkte antiglobulinreaksjon

6 ABO-systemet •Ett genlocus •Tre alleler:A, B og O, det siste er stumt Antall antigener per erytrocytt: A: > 1 million

7

8 ABO-systemet •Det klinisk viktigste blodtypesystem ­Mange antigener på blodlegemene ­Antistoffer rettet mot A- og B-egenskaper aktiverer komplement effektivt ­Antistoffer av IgM-type dannes mot de antigener man mangler uten forutgående transfusjon el. svangerskap ­IgM antistoffer dominerer antistoffsvaret mot karbohydrater ­Uforlikelige blodlegemer hemolyseres oftest av komplement straks de kommer i sirkulasjonen •ABO-uforlikelige transfusjoner har > 10% dødelighet •Forbytninger er viktigste årsak til ABO-uforlikelige transfusjoner

9 ABO-systemet Genotype Blodtype Antigen Frekvens i Norge OO O O* 39% AA, AO A A 49% BB, BO B B 8% AB AB A og B 4% * egentlig H

10 ABO-systemet Individets Antistoffer mot blodtype A-antigen B-antigen O ++ A–+ B +– AB––

11 Transfusjon i ABO-systemet For røde blodleg. O AB For plasma AB AB O

12

13

14

15

16 Rh-systemet •To nært koblete genloci: D og CE •Vanlige genotyper i norsk befolkning: –DCe (R 1 ), dce (r) og DcE (R 2 ) •Seks alleler: D og d, det siste er stumt CE, Ce, cE og ce Antigene er proteinmolekyler på erytrocyttoverflaten Antall RhD-antigener: 10.000 - 20.000 pr. erytrocytt Antistoff mot Rh-antigener aktiverer ikke komplement, men fører Fc-reseptorbinding og fagocytose. •Antistoffer dannes først etter transfusjon eller svanger- skap. IgG dominerer antistoffsvaret mot proteiner. D (D, d) CE (CE,Ce,cE,ce)

17

18 Irregulære reaksjoner ved ABO- typing •Samtidig reaksjon både mellom typereagens og pasientens celler og mellom pasientens plasma og tilsvarende kontrollblodlegemer •Årsak –alloantistoffer, reagerer med A 1 c el. Bc og ikke egne blodlegemer –kuldeagglutininer, reagerer med både A 1 c, Bc og egne blodlegemer, agglutinatet løses opp ved 37 0 C –pengeruller, reaksjonen sees med alle celler, men blir borte etter 1x vask med saltvann •Ved reaksjon med både A 1 c og Bc må pasientens egne blodlegemer undersøkes for agglutinasjon

19 Alloantistoff Pengeruller

20 Direkte anti-globulin reaksjon •Antistoffer mot egne blodlegemer finnes –hos nyfødte/fostre der mor har allo-antistoffer rettet mot barnets blodtypeantigener. Bare antistoffer av IgG-type passerer placenta –ved autoantistoffer mot erytrocytter –etter uforlikelige transfusjoner •Disse IgG antistoffene gir ikke direkte agglutinasjons pga. erytrocyttenes zetapotensial

21 Zeta-potensialet

22 Direkte anti-globulin reaksjon •Et kanin-antistoff rettet mot humant immunglobulin kan påvise humant immunglobulin som har seg festet til blodlegemer in vivo. Kanin-antistoffet bygger da bro over zetapotensialet. •Problem: –blodlegemene er omgitt av plasma som inneholder store mengder med immunglobulin –for å kunne påvise humant antistoff på blodlegemene, må immunglobulinet i plasma vaskes bort. Ellers vil det løselige immunglobulinet nøytralisere kanin antistoffet –skyldes en negativ reaksjon dårlig vask?

23 Direkte anti-globulin reaksjon

24

25 Kontroll ved direkte anti-globulin reaksjon •Alle negative prøver tilsettes 1 dråpe ”antistoffdekkete kontrollceller” som er RhD positive vaskete blodlegemer dekket med anti-RhD •Ved riktig vask av negative prøver, vil de tilsatte antistoffdekkete kontrollcellene agglutinere

26 Gel-kort teknikk for påvisning av agglutinasjon PositivNegativ Agglutinater er for store til å passere mellom gelkulene 1. Tilsetting av røde blodlegemer til gel-brønnen 2. Inkubering (reaksjon med antistoff) 3. Sentrifugering 4. Avlesning

27 O RhDpos B RhDneg Partiell Positiv Negativ Anvendelse av gel-kort teknikken Gel-kort teknikken kan benyttes til påvisning av agglutinasjon ved ulike problemstillinger og trenger ingen vasking: • Blodtyping (som vist med ABO/RhD typingen nedenfor • Antisoffpåvisning (antistoff-screening og utvidet forlik) • Direkte anti-globulin test Partiell agglutinasjon er lett å påvise i gel-kort teknikk 4+2+1+3+ ABO/RhD typing

28 Utskiftningstransfusjon •Anti-RhD fra mor kan føre til alvorlig anemi og høy bilirubin (dvs. hemolyttisk sykdom el. erytroblastose) hos nyfødte som er RhD-positive •Behandling av alvorlig erytroblastose er store doser ivIgG og evt. utskiftnings- transfusjon der barnet tilføres RhD-negative blodlegemer i AB-plasma


Laste ned ppt "Dag 4, fremmøtekontroll •Fremmøte registreres ved at: –dere på hver kursdag signerer i fremlagt kursprotokoll –veilederne setter sin underskrift i kursheftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google