Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genteknologi Kapittel 19 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genteknologi Kapittel 19 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genteknologi Kapittel 19 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Outline Restriksjons endonukleaser Genteknologisk forsøk DNA sekvensering Biochips Medisinske anvendelser Anvedelser i jordbruket Kloning  Stamceller  Etikk og regulering

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 17.8 Figure 17.8 figure 17-08.jpg

5 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Medisinske anvendelser Behandling av sykdom mulig ut fra mekanistisk forståelse om årsak  korreksjon av fenotypen: medikament  korreksjon av genotypen: genterapi Legemidler  Introduksjon av protein-kodende gener. - Insulin - diabetes type 1 - Veksthormon - kompenserer for vekstretardasjon - Vevs plasminogen aktivator - Løser opp blodpropp. Genterapi  Tilfører virksomme kopier av defekte gen.

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 18.3

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 17.10 Figure 17.10 – Part 1 figure 17-10a.jpg

10 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 17.14 figure 17-14b.jpg

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Medisinske anvendelser Overflateeksponerende Vaksiner  Produserer vaksiner med virus overflate proteiner. - Herpes - Hepatitt  DNA Vaksiner - Cellulær immunrespons (NK celler).

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 Anvendelser i jordbruket Ti plasmider tidlig utviklet og viktig plantevektor.  Herbicide Resistens - Sette inn gener som koder for proteiner som gjør avling resistens mot plantevernmidler.  Muliggjør omfattende bruk av plantevernmidler.  Nitrogenfiksering - Introdusere gener som gjør planter istand til å fiksere nitrogen.  Reduserer gjødslingsbehov.

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Anvendelser i jordbruket  Insektresistens - Innsetting av gener som er skadelige overfor insekter. Forventning - Produksjon av genetisk modifiserte planter med egenskaper av absolutt fordel for konsumentene.  Jernmangel i utviklingsland - Transgen Ris  Økt melkeproduksjon - Storfe Somatotrophin (øker melkeproduksjonen)

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17

18 Kloning Masseproduksjon - av identisk like individ  ønskelig ved formering av transgene dyr for å unngå rekombinering  kjerne fra ønsket dyr blir plassert inn i kjerneløs eggcelle  viktig at kjerne kommer fra ikke-prolifererende celle

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kloning

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Kloning Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 17.15 Figure 17.15 figure 17-15.jpg

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Stamceller Embryoniske stamceller  Celler produsert tidlig i utviklingen - istand til å utvikle seg til friske individ.  Kan utvikles til ethvert vev avhengig av hormontilsetning. - Kan være løsningen til å erstatte ødelagt vev. Vevsspesifikke stamceller  Etterhvert som utviklingen fortsetter, består vevsspesifikke stamceller.

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24

25 Etikk hvordan kan genetisk informasjon utnyttes?  forsikringsselskaper vil kunne utnytte genetisk informasjon til å utelukke visse forsikringspoliser  kommersialisering av DNA-sekvenser   Etisk regelverk for utøving av genmodifisering eksisterer  genteknologiloven  generelt: regulerer ikke utførelse av rekombinant DNA teknikk, men på hvilke organismer og med hvilken hensikt  eks. ikke tillatt med genterapi i kjønnsceller

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Etikk - avhengig av en kontinuerlig samfunnsdebatt på bruken av rekombinant DNA- teknikk  helsemessige konsekvenser  samfunnsøkonomiske konsekvenser  økologiske konsekvenser   må etterfølges av regelverk  hvordan måles potensiell risiko av genetisk modifisert avling?  risiko ved å spise GM mat?  risiko for miljøet ved GM planter?

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Etikk  GM avling med to hensikter: forbedring av vekst eller næringsinnhold  forbedring av vekst: eks. insektisid-resistent (roundup) soya, beskytter plantens evne til å lage aromatiske aminosyrer, ufarlig for mennesker  forbedring av næringsinnhold: introduksjon av methionin- syntetiserende gener i soya, allergisk reaksjon  nå screening  er GM avling farlig for miljøet? reduserer bruken av pesticider og dermed også de biologiske uønskede konsekvenser av høy pesticid-bruk (eks. pesticid mot maisborer-bille som årlig dreper om lag 67 mill. fugler)  konklusjon: viktig med konsekvensutredning av GM både helsemessig og miljømessig


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genteknologi Kapittel 19 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google