Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturskadeloven 50 år. Ålesund 8 juni 2011 Pensjonert lensmann Steinar Angard Administrasjonssjef Ola Helstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturskadeloven 50 år. Ålesund 8 juni 2011 Pensjonert lensmann Steinar Angard Administrasjonssjef Ola Helstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturskadeloven 50 år

2 Ålesund 8 juni 2011 Pensjonert lensmann Steinar Angard Administrasjonssjef Ola Helstad

3 Sommarflaumen i Lom og Vågå 2006 – beredskap og handtering av stor naturulykke

4 I den turraste delen av Norge… Årsnedbør 300 mm

5 FLAUMSKRED 30 juli 2006: (siste sundag i fellesferien) Opptil 200 mm. nedbør på nokre timar på eit lite område. Resultat:

6 30 juli 2006 kl.15.46: Fem jordras har gått Rv. 15 (øst-vestsambandet) stengt Uklart om nokon er tatt av raset Bilistar innesperra i tunnel Gardar må evakuerast

7

8

9 ELEMENT Hendinga finn stad i siste helga av fellesferien RV 15 stengt, FV 468 Stengt Familiar og vener splitta – visste ikkje om kvarandre Overbelasta mobiltelefon-nett Enorm mediepågang Evakuering av om lag 100 personar Krisepsykiatri Straumen var borte

10

11 Evaluering Ingen fysiske skader på menneske Krisehandteringa vart gjennomført på ein god måte Etterarbeid

12 STORT INFORMASJONSBEHOV Etter den akutte redningsfasa Mange spørsmål frå skadelidne om erstatningsordningar knytt til naturskader Forsikringar hjelp frå kommunale og andre offentlige myndigheiter bekymring for dei økonomiske forpliktingane etter naturskaden

13 To dagar etter raset Lom kommune inviterer alle til felles informasjonsmøte-/folkemøte i Garmo Med på møtet: Lom kommune Lensmann NGI NVE Forsikringsrådgjevarar INFORMASJONSMØTE

14 Todelt møte Gjennomgang av hendinga Tilrettelegging og tiltak for dei skadelidne Kommunalt støtteapparat Lov om naturskader Lov om naturskadeforsikring Skademelding og takst Gjennomføringsmåten Skadeoppgjer INFORMASJONSMØTE

15 Gjennomføring av naturskadeskjønn To nabokommunar med samanliknbare skader Oppnemning av felles skjønnsmannsutval (5) for Lom og Vågå Skjønnsmenn med særleg fagkompetanse Felles samordningsmøte mellom takststyrarane og skjønnsmennene Sikra einsarta behandling og lik skadevurdering i dei to kommunane

16 Gjennomføring av naturskadeskjønn Oppnemnde skjønnsmenn brukt som team Ledige skjønnsmenn brukt som rådgjevarar under synfaringar og etterarbeid i dei største og fagleg mest krevjande skadesakene Felles samordningsmøte med skjønnsmannsutvalet i enkelte saker før arbeidet med skjønnsprotokollane vart endeleg avslutta Stutt gjennomføringsperiode (2 veker) Kvalitetssikring Verdifull fagleg rettleiing frå SLF i heile gjennomføringsperioda

17 Ja eg meiner det bør ligge an til at rasoffera får full erstatning, fylkesmann Kristin Hille Valla, Vianvang 26.09.06. ETTERSPELET:

18 Forskott på naturskadeerstatning Bekymringar for dei økonomiske forpliktingane (store utgifter, betalingsfrister, gebyr m.v.) Tett dialog og god kommunikasjon mellom Skadelidne Kommunane Lokal bank Takststyrarane og SLF Rask saksbehandling og utbetaling av forskott frå SLF

19 Samla naturskadeerstatning 8,5 mill kroner Gardbrukar Stig Byrøygard: Eg vil lovprise Lom kommune! Skjønnet er ”jælma” fint og grundig. Det vart utført av takstmenn med lang fartstid og solide kunnskapar. Takstfolka fortener skryt!

20 Naturskadeordninga i Norge! Eit nytt eksempel på at levande bygder fortsatt kan leve – også etter ei stor naturhending Naturskadeordninga i Norge! Eit nytt eksempel på at levande bygder fortsatt kan leve – også etter ei stor naturhending


Laste ned ppt "Naturskadeloven 50 år. Ålesund 8 juni 2011 Pensjonert lensmann Steinar Angard Administrasjonssjef Ola Helstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google