Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder i Extranet for brukere, kontaktpersoner og resultatrapportører Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder i Extranet for brukere, kontaktpersoner og resultatrapportører Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder i Extranet for brukere, kontaktpersoner og resultatrapportører Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen Versjon 1.0 12.04.2012

2 Innholdsfortegnelse S. 20Dataregistrering S. 21Registrering – legg inn serienavn S. 22Registrering S. 23Registrering av data S. 24Rundiagram S. 25Endre baseline / median S. 26Antall runs S. 27Endringer i dataene S. 28Trender i dataene S. 29Sporadiske avvik S. 30Målrapporter S. 31Rapporter S. 32-36Legg inn dokumenter eller lenker S. 37-40Aggregerte data S. 41Kontaktinformasjon Kampanjesekretariatet S. 1Forside S. 2Innholdsfortegnelse S. 3Definisjon av roller S. 4Registrering og innlogging S. 5Registrering S. 6Prosjektinnlogging S. 7Prosjektets hjemmeside S. 8Prosjektets hjemmeside – Menylinjen S. 9-10Diskusjoner S. 11Team S. 12Teamet egen hjemmeside S. 13Forklaring hjemmeside S. 14Tildeling av roller i teamet S. 15-17Valg av målinger S. 18Diskusjoner på teamets hjemmeside S. 19Nyheter for teamets medlemmer i prosjektet 2

3 3 − Hovedkontakt har et overordnet ansvar for eget team i Extranet og har flere rettigheter til å gjøre endringer, hente rapporter, etc. Hovedkontakt har tilgang til å gjøre endringer i målingene og tildele ”roller” til de andre som skal være registrert i teamene. − Dataregistrerer har tilgang til å legge inn målinger og lese i Extranet, samt hente ut enkle rapporter. − Medlem har kun tilgang til se på data og hente enkle rapporter. − Pasient/familierepresentant er opprettet for at for eksempel brukere skal kunne være en del av teamet. Har samme tilgang som medlem. − Sponsor har samme tilgang som medlem. Den i ledelsen på foretaket som har ansvar for kampanjen, kan ha denne tilgangen. Definisjon av roller

4 Registrering og innlogging Internettadresse: https://extranet.pasientsikkerhetskampa njen.no/users/login.aspx https://extranet.pasientsikkerhetskampa njen.no/users/login.aspx Registrering: Dersom du skal være deltaker i et måleteam i Extranet, vil du motta en mail om å registrere deg først. Innlogging: Når du er registrert logger du deg inn med et brukernavn (din e-postadr.) og et selvbestemt passord. Glemt passord: Trykk på ”tasten” og du mottar mail med passord etter en kort stund. 4

5 Registrering − Fyll inn alle punkter markert med stjerne. − Velg selv brukernavn (din e- post adresse) og et selvbestemt passord. − Du kan senere endre info ved å åpne Min profil Side 5

6 Klikk på aktuelt prosjekt for å komme inn. I dette tilfellet ”I trygge hender”. 6

7 Prosjektets hjemmeside Hovedmeny Prosjektnyheter Diskusjoner Snarvei til eget team Nye prosjektdokumenter 7

8 Prosjektets hjemmeside Menylinjen Dokumenter og internettlinker Nyheter og meldinger fra kampanje- sekretariatet Diskusjons- forum Teamenes hjemmesider Fyll inn / registrer målinger Alle rapporter og diagrammer Les For kampanje- sekretariatet Tilbake til prosjekt- startsiden 8

9 Diskusjoner På prosjektets hjemmeside kan du finne en oversikt over nye diskusjoner som er satt i gang, samt en oversikt over de diskusjoner du selv har deltatt i. 9

10 Diskusjoner Diskusjoner kan være et nyttig verktøy for å stille spørsmål til sekretariatet, eller å diskutere med kollegaer over hele landet. 1. Klikk på fanen Diskusjoner i menyen. 2. Velg en kategori. 3. Her kan du starte en ny diskusjon, eller følge de diskusjonene som allerede er i gang. Vil du delta i en diskusjon, klikker du deg inn på aktuell tittel og velger "Svar". 10

11 Team Oversikt over alle teamene som er registrert i prosjektet. Klikk på aktuell link å få tilgang til teamets hjemmeside. Alle som er registrert i Extranet har lesetilgang til alle team. Eksempel på team 11

12 Teamet egen hjemmeside Slik ser hjemmesiden ut dersom man ikke har valgt noen målinger. 12

13 Valg av mål Oversikt medlemmer i teamet Tildeling av roller – Roller gis av den som er registrert som Hovedkontakt Send meldinger til de andre teammedlemmene! Leveringsklare oppdrag Målsettinger for teamet Punktene under Administrasjon er synlige og tilgjengelige avhengig av rolle og tilgang. 13

14 Tildeling av roller For å tildele roller til andre deltagere i teamet, klikk på ”Rolle tildeling” under ”Administrasjon”. Deretter velg aktuell rolle ved å klikke på rullgardinen. Legg så inn e-post adressen til ny teamdeltager i feltet ved siden av. NB! Det er viktig at e-post adressen er eksakt lik den som deltageren bruker ved innlogging i Extranet. Også i forhold til store og små bokstaver. Velg deretter ”Tildel funksjon”. Personen vil nå få en e-post med bekreftelse på at vedkommende har fått en rolle i teamet. 14

15 Valg av målinger Valg av aktuelle målinger. Marker i ruten foran målingen Aktiver deretter målingen ved å klikke på denne knappen. 15

16 Valg av målinger Kopi Data Register Fjern Valgte målinger Handlinger Kopi: kopieres for å lage en ganske lik måling. Data: gå rett til målingen Registrering: Gå rett til registrering Fjern: Fjern målingen. Kan bare utføres av hovedkontakt og kan ikke fjernes dersom det er lagt inn data. 16

17 Valg av målinger Målingene vises slik på teamets hjemmeside 17

18 Diskusjoner på teamets hjemmeside 18

19 Nyheter for teamets medlemmer i prosjektet 19

20 Data- registrering 20

21 Registrering Legg inn serienavn Det etableres team for hvert innsatsområde. Hvert team kan registrere flere enheter/serier i samme måling. 21

22 Registrering Hendelse Endring TellerNevner Skal man skrive inn merknad, må Hendelse eller Endring velges. Kommentarer som forklarer registrering. Eks. Baseline eller 1. måling eller tiltak iverksatt. 22

23 Registrering av data Når dataene er lagt inn, registreres plottene i diagrammet umiddelbart. Trykk på Rundiagram. Se neste foil. 23

24 Rundiagram Foil 20 Foil 21 Foil 22 Foil 23 Foil 24 24

25 Endre baseline/ median Etter første baseline er gjennomført og nye tiltak iverksatt, kan ny baselinen/median etableres. 25

26 26 Antall runs

27 Endringene i dataene 27

28 Trender i dataene 28

29 Sporadiske avvik 29

30 Målrapporter Mer detaljer neste foil 30

31 Rapporter Rapporter for egne tilpassede målinger ”Gamle” og arkiverte målinger inkluderes i rapporten Dersom man har flere serier kan disse inkluderes i samme rapport 31

32 Legg inn dokumenter eller lenker Velg Ressurser i menyen på eget teams hjemmeside 32

33 Legg inn dokumenter eller lenker 1. Velg enten eksisterende mappe, eller Legg til/rediger kategori 2. Skriv navn på mappen eks. GTT 3. Hva skal mappen innholde eks. Rapporter 4. Lagre/ legg til kategori 33

34 Legg inn dokumenter eller lenker 1. Høyreklikk på mappen som dokumentet skal ligge i. Foreløpig ingen dokumenter eller lenker 2. Velg Legg til ny ressurs 3. Velg Dokument eller Hyperlenker 4. Skal teammedlemmene informeres om nytt dokument, huk av her. 34

35 Legg inn dokumenter eller lenker Skriv først inn navn på dokument, deretter beskrivelse av innhold. Fyll inn alle steder med * Søk etter dokument på Filnedlasting 35

36 2. Merk: måned, dag, år 12. Januar 2012 1. Åpne mappen Dokument eller lenke er lagt til 3. Gå tilbake til Hjem og dokumentet synes på framsiden. 36

37 Aggregerte data (kun for de med systemadministratortilgang) − Ønsker du å hente ut aggregerte data for et team, en gruppe, etc trenger du per i dag systemadministratortilgang. − Du finner dette under fanen «Rapporter». − Her kan du velge: HENTE RUNDIAGRAM FRA MÅLINGER Her kan du hente rundiagram fra alle team og målinger ***OVERSIKT OVER MÅLINGER OG RESULTATER*** Her kan du hente finne samtlige data på valgfritt/valgfrie team på alle målene de rapporterer på. Velg konkret mål: Få samme data som over, men på et spesifikt mål. 37

38 Filtrer på team − Du kan enkelt filtrere på team i filteret. Velg «Åpne filtere», og trykk på «Team og grupper». Du kan nå velge for eksempel Alle team, Aktive team, eller alle team på et HF. Dersom du manuelt ønsker å velge et team eller flere, kan du trykke «Velg team» til høyre.

39 Filtrer på team − Du kan også velge om du vil aggregere den valgte team dataen, slik at du får ett diagram for hvert tiltak med minimum, maksimum, gjennomsnitt, median og n. − Alternativt kan du velge å se et ett diagram per team for hvert mål. − Om du ikke allerede har valgt et spesifikt mål, kan du også begrense datauthentingen til å kun gjelde spesifikke mål (ved å velge Velg mål).

40 Hent ut data − Du finner nå den dataen du har valgt å hente ut. Her kan du også velge å gå tilbake til filtrene, laste ned all data til Excel, eller lage som pdf.

41 Kontakt sekretariatet for spørsmål og forbedring eller utvidelse av temaer: post@pasientsikkerhetskampanjen.no 41


Laste ned ppt "Veileder i Extranet for brukere, kontaktpersoner og resultatrapportører Extranet - en felles plass for målinger av forbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google