Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PhD-utdanningen: Bør vi gjøre noe med rammen rundt? E.H.Hauge IVT-seminar 16.04.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PhD-utdanningen: Bør vi gjøre noe med rammen rundt? E.H.Hauge IVT-seminar 16.04.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PhD-utdanningen: Bør vi gjøre noe med rammen rundt? E.H.Hauge IVT-seminar 16.04.2007

2 2 Dagens preken –Noen innledende ord –Egne (stipendiat-)erfaringer –Forskningsmetodikk? –Etikk? –Utkast til hustavle for PhD-studenter (etter Øverland, etter Moses) –Hustavle for veiledere IVT-seminar, 16.04.2007

3 3 Noen innledende ord

4 4 Egne (stipendiat-)erfaringer Magikeren Wergeland Forskningsmetodikk? Det er mange forskjellige dyr i arken! For den ferske PhD-studenten er miljøet det viktigste av alt!

5 5 Stimulerende forskningsmiljø: Jobben betyr noe! Du er viktig! Flere seniorer opptatt av hver junior Ekstern kompetanse kan være gull verdt Diskusjon blant gelikere Det er lov å tenke feil! Djevelens advokat er en venn: Krevende, men konstruktiv En seier for den enkelte er en seier for laget En smule sosialt liv er ikke å forakte HMS er mer enn en forkortelse

6 6 Forsknings (metodikk) strategi (1) Det aller viktigste er gode spørsmål! –Relevante problemer (av mange slag!) som roper på løsning –[ Gs: Forutsatt at du har mulighet for å gjøre noe med dem!] –Diffuse spørsmål gode utgangspunkt for presise spørsmål –Spørsmål må utvikles til å bli presise –Ulne spørsmål får svar som ikke en gang er gale Arbeidshypoteser: Gir retning for å lete etter svar –Nødvendig for å komme videre –En ”sann” arbeidshypotese er en fordom –Fordommer begrenser (men…)

7 7 Forskningsstrategi (2) Flere kreative hoder tenker bedre enn ett –[OK: Enslige annerledestenkere har endret historiens retning –Men Einstein eller Onsager kommer ikke med blåpapir] Einstein: 99% transpirasjon, 1% inspirasjon –ehh: 99% konsentrasjon som basis for 1% inspirasjon –Uten konsentrasjon over tid, ingen resultater av betydning –”Normal vitenskap” er det normale –Også ”normale” fremskritt gir revolusjonære opplevelser! Verktøy trengs, og må beherskes (rimelig bra) –Fokus på verktøy og verktøyutvikling nødvendig –For mye fokus på verktøy er avsporende!

8 8 Forskningsstrategi (3) Resultater som ikke kommuniseres, er verdiløse –Ingen blir god på kommunikasjon uten trening: Muntlig for spesialister Muntlig for ikke-spesialister Skriftlig –Effektiv trening krever innsiktsfulle og konstruktive tilbakemeldinger fra treneren!

9 9 Moral og forskningsetikk? Moral? (Vel…) Forskningsetikk for PhD-studenter? ehh: Noen enkle retningslinjer, pluss et par krevende dilemma. Generelle kommentarer: –Bevisst svindel sjelden, bør ikke skygge for vanligere problemer –Vitenskapelig samarbeid bygger på tillit –De fleste synder er unnlatelsessynder –Kontrollsystemer fra toppen kan skape flere problemer enn de løser –Ledere på alle nivå har et generelt kulturansvar, også etisk! –NTNU bør utforme en enkel og grunnleggende ”Code of ethics”

10 10 PhD-kurs: Innholdsskisse (1) Samarbeid er bra, flere kreative hoder bedre enn ett Tillit er nødvendig Åpenhet og raushet viktige verdier Selvstendighet bærende element i tillitsfullt samarbeid Data er data Data må håndteres med sunt skjønn Manipulasjon av data er ikke sunt skjønn! Konsekvenser av tanker og resultater må følges (rimelig godt) opp Forfatterskap Vancouver er utgangspunktet

11 11 Innholdsskisse (2): Medforfatterskap Vancouver-krav til medforfattere (alle tre hovedpunkt!): –Må ha gitt vesentlige bidrag til: Problemdefinisjon, og/eller Etablering av data, og/eller Analyse og tolkning –Skal skrive utkast til (deler) av manus, og gjennomgå m. kritisk –Må godkjenne endelig manus Finansiering eller generell gruppeledelse ikke nok Støttespillere skal takkes! [Modifikasjon av hovedpunkt dersom atskilte grupper samarbeider]

12 12 Innholdsskisse (3), referanser etc Referanser er viktige –Telefonkatalogen er ikke idealet Viktige referanser må ikke oversees, og kan ikke utelates –Referanser til ”venners” viktige bidrag skal med –Referanser til ”uvenners” viktige bidrag skal definitivt med!! Målet er å fremme vitenskapen, ikke maksimere publikasjonspoeng! –En virkelig god publikasjon viktigere en fem halvgode –(OK: Fem virkelig gode (og forskjellige!) er bedre enn én virkelig god) ________ [Fotnote fra ex-rektor: Det er en leders jobb lojalt å tolke retningslinjer ovenfra med vett og (lokalt forankret) forstand. Er en regel ikke til å leve med: Gi tilbakemelding oppover!]

13 13 Utkast til hustavle for PhD-studenter Du skal satse 100% på PhD-prosjektet Alle de øvrige % fortjener din kjære familie Du skal høre på veilederen, han har ofte rett Du skal ikke høre for mye på ham, også han tar feil Du skal jakte på gode spørsmål, svarene kommer nok Vær tydelig! Presise feil er bedre enn ullen korrekthet Når alt stemmer, kontakt djevelens advokat! Vær glad for å dele æren med dine medforfattere Takk dine venner, og referer til dem Referer definitivt til dine uvenner Overordnet: Tenk selv!

14 14 Hustavle for veiledere Det viktigste for en ung stipendiat er å møte et godt, ambisiøst, raust og inkluderende forskningsmiljø Det er ditt ansvar!


Laste ned ppt "1 PhD-utdanningen: Bør vi gjøre noe med rammen rundt? E.H.Hauge IVT-seminar 16.04.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google