Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsfaglig digital kompetanse i den 5-årig lærerutdanning Digital kompetanse-søylen Louise Mifsud og Tonje Hilde Giæver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsfaglig digital kompetanse i den 5-årig lærerutdanning Digital kompetanse-søylen Louise Mifsud og Tonje Hilde Giæver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsfaglig digital kompetanse i den 5-årig lærerutdanning Digital kompetanse-søylen Louise Mifsud og Tonje Hilde Giæver

2

3 Beskrivelsen av digitale ferdigheter norsk Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder. Beskrivelsen av digitale ferdigheter matematikk Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber å arbeide med samansette digitale tekstar med aukande grad av kompleksitet. Vidare inneber det å bli stadig meir merksam på den nytten digitale verktøy har for læring i matematikkfaget.

4 Læreplanen gir premisser for lærerkompetansen I tillegg må studentene ha IKT-pedagogisk kompetanse Vi må være framoverlent – vi skal utdanne lærere for framtiden Digital dømmekraft: Personvern Opphavsrett Kildekritikk Nettvett Digital mobbing

5 Hva er avansert profesjonsfaglig digital kompetanse? Kombinasjon av Fagkompetanse Pedagogisk/didaktisk kompetanse Teknologi/IKT/digital kompetanse Hvordan gjør vi det? Hvordan sørger vi for at våre lærerstudenter utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse i løpet av sin studietid? Fag- kompetanse Pedagogisk kompetanse Digital kompetanse TPCK

6 Begynner- opplæring

7 DK-søylen 1-7 og 5-10 5. år IKT-krav i studiefagene Digital dømmekraft Masterkravene 4. år EndringskompetanseIKT-krav i studiefagene 3. år Reflekterende lærerstudenten FoU-oppgaven IKT-krav i studiefagene Sosiale medier, 2. år Kreativ – praktiserende lærerstudenten IKT-krav i studiefagene Fokusområde i praksis Klasseledelse, omvendt undervisning, vurdering, spill og koding, 1. år Instrumentell/grunnleggen de bruk – trygge brukere IKT-krav i studiefageneTekstbehandling, regneark, multimodale tekster, blogg, wiki, lyd, video, interaktive tavler… Arbeidskrav i fagene Digital kompetanse som fokusområde i minst én praksisperiode – med påfølgende refleksjondag – prøve ut teknologi og reflektere over bruk Tverrfaglige dager med fokus på digital kompetanse inkludert digital dømmekraft Begynneropplæring

8 Hvordan kan digital kompetanse integreres i ditt fag som et bidrag til at studentene utvikler avansert digital kompetanse? Hvilke “framoverlente” IKT-relatert arbeidskrav kunne du ønske å ha i ditt fag? Hvordan ønsker du at Seksjon for digital kompetanse bidrar ved planlegging og gjennomføring?


Laste ned ppt "Profesjonsfaglig digital kompetanse i den 5-årig lærerutdanning Digital kompetanse-søylen Louise Mifsud og Tonje Hilde Giæver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google