Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEN NORDISKE MODELLEN Betydningen av partssamarbeid Landsorganisasjonen I Norge Konferanse Verdiskaping 2010 Stein Reegård Gardermoen 14.november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEN NORDISKE MODELLEN Betydningen av partssamarbeid Landsorganisasjonen I Norge Konferanse Verdiskaping 2010 Stein Reegård Gardermoen 14.november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEN NORDISKE MODELLEN Betydningen av partssamarbeid Landsorganisasjonen I Norge Konferanse Verdiskaping 2010 Stein Reegård Gardermoen 14.november 2007

2 Den nordiske modellenside 2 Det går ikke så galt: HØYERE VEKST - også uten olje, dvs. i fastlandsøkonomien

3 Den nordiske modellenside 3 Og lavere ledighet

4 Den nordiske modellenside 4 Sysselsettingsvekst totalt (15-64 år) i pst. 1972-2005

5 Den nordiske modellenside 5 Ikke lett å få alle med, men likevel flere enn de fleste Sysselsettingsprosent 16-64 år, 2004 Kilde: OECDs Employment Outlook 2005

6 Den nordiske modellenside 6 Og ikke noe å si på effektiviteten: Produktivitet i 2004 BNP per timeverk, kjøpekraftskorrigert, USA=100 ** Norge er korrigert for oljeinntektenes grunnrente Kilde: OECD

7 Den nordiske modellenside 7 Viktige aktuelle trekk globalisering arbeidsvandring kunnskaps- og tjenestevekst

8 Den nordiske modellenside 8 Folketall øker andre steder India + 400 mill Kina + 100 ”Sovjet” - 60 Østeuropa - 20 Kilde: Ecosoc (ca 2007-2050)

9 Den nordiske modellenside 9 Økt inntektsandel til eierne

10 Den nordiske modellenside 10 Enm utfordring å motvirke den enkle teoris resultater ”Makro”økonomi vinner Kapitaleierne vinner Høyutdannede vinner Lavutdannede taper (i hvert fall relativt)

11 Den nordiske modellenside 11 Men det gjør privat service også Sysselsettingsendring. 1 000 årsverk

12 Den nordiske modellenside 12 Betydningen av partssamarbeidet På makronivå: bidrar til mer trygg og rettferdig omstilling gjennom inntektssikring og regulert prosess (i lov eller avtale) legitimitet og maktbalanse På lokalt nivå: Felles analyse God drift og godt arbeidsmiljø Samarbeid framfor konflikt Lave transaksjonskostnader

13 Den nordiske modellenside 13 Fafo og Gyldendal akademisk lanserer "Hamskifte" 8. november 2007 I "Hamskifte. Den norske modellen i endring" analyserer forskere ved Fafo hva de siste 25 årene har betydd for ulike lag av befolkningen og for den norske modellen. Slutten av den industrielle moderniseringens århundre er ifølge forskerne en av de mest spennende endringsperiodene i nyere norsk historie. Perioden er preget av internasjonalisering, innvandring, velstandsvekst og dyptgripende endringer i livsmønstre og kommunikasjonsformer.


Laste ned ppt "DEN NORDISKE MODELLEN Betydningen av partssamarbeid Landsorganisasjonen I Norge Konferanse Verdiskaping 2010 Stein Reegård Gardermoen 14.november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google