Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampen om kompetansen – rekruttering av arbeidskraft Karrieresentrenes rolle Karriereveiledning i skolen og tilbud til voksne Nina Tande Hansen og Gry.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampen om kompetansen – rekruttering av arbeidskraft Karrieresentrenes rolle Karriereveiledning i skolen og tilbud til voksne Nina Tande Hansen og Gry."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampen om kompetansen – rekruttering av arbeidskraft Karrieresentrenes rolle Karriereveiledning i skolen og tilbud til voksne Nina Tande Hansen og Gry Okan

2 Gry og Nina2  Ofoten (Narvik)  Indre Salten (Fauske)  Mo i Rana  Ytre Helgeland (Sandnessjøen)  Mosjøen, avd.Trofors og Hattfjelldal Partnerskap for karriereveiledning: Karrieresenter i Nordland

3 Gry og Nina3 Helhet og kvalitet i karriereveiledning Hver 5.elev forlater vgo uten kvalifikasjon for yrke/studier Redusere frafall - i dag ca 7% Øke gjennomstrømning – ca 15% av elevene mangler en eller flere karakterer I tillegg de som ikke søker/starter vgo

4 Gry og Nina4 Rett elev på rett plass Økt læringsbevissthet – økt motivasjon – økt innsats! Høyne karakternivået hos elevene Helhet og kvalitet i karriereveiledning

5 Gry og Nina5 Systemarbeid:  Nettverksbygging - rådgivere Regional plan for karriereveiledning, 13 årige løp  Kurs for kontaktlærere  Grunnskolens fag: ”Utdanningsvalg”  Karriereplan fra grunnskole til framtidig yrkesutøver Individrettet arbeid:  Elevkurs  Foreldrekurs  Individuell karriereveiledning, supplement til skolens arbeid Karrieresentrenes oppgave – helhet og kvalitet

6 Gry og Nina6 Elevkurs: Hvem er du? Hva skal du bli? Er det mulig å finne veien frem? om 6 år? Hva gjør du? Hvor bor du? Hvordan lykkes du i dine drømmer? Verdier og valg

7 Gry og Nina7 Foreldrekurs Hvem påvirker elevens karriere? evner verdier interesser Venner Næringslivets behov samfunnsutvikling media Far/mor forutsetninger Skolen læreren

8 Gry og Nina8 Karriereveiledning – kvalitet og helhet  Manglende plan og motivasjon fører til fravær, frafall og lavt resultat? Gjennomføringsveiledning!  Eleven ser ikke sammenheng mellom skolens innhold og framtidig yrke  Av de som ikke har gjennomført vgo, faller mange ut av arbeidslivet i ung alder.  Mange ungdommer under 25 år uten yrkes- eller studiekompetanse jobber som ufaglærte i servicenæringen

9 Gry og Nina9 God karriereveiledning – mindre frafall?  Den viktigste verdien er at noen ser ungdommene og etterspør dem mens de er i utdanning. Dette kan gi motivasjonen de trenger for å fullføre og bestå vg opplæring  Nordland har lav formell kompetanse på den voksne delen av befolkningen. Sammenheng mellom lav kompetanse hos foreldrene og frafall i videregående opplæring!  Ungdom trenger gode forbilder, - den voksne delen av befolkningen må stimuleres til å ta utdanning.

10 Gry og Nina10 Strategier - muligheter  rekruttere  beholde kvalifisert arbeidskraft

11 Gry og Nina11 Arbeidstakere:  i omstilling, endringer i bedriften eller endring i helsemessig situasjon  vikarer og deltidsarbeidende  ønsker å få vurdert realkompetanse og ta formell utdanning (noen etter pålegg fra arbeidsgiver)  ønsker å gjøre noe annet Voksne utenfor arbeidslivet: arbeidssøkende, stønadsmottakere, minoritetsspråklig… Karriereveiledning - voksne i og utenfor arbeidslivet

12 Gry og Nina12 Yrkespersonlighet –krav i yrket  Arbeidsglede, motivasjon  Rett person på rett plass

13 Gry og Nina13 Karriereveiledning nytt yrkesvalg- hvordan lykkes? Interesser Hva vil du? Verdier - Hva er viktig for deg? Evner/ferdigheter - Hva kan du? Realkompetanse (verdsetting, avkorting av utdanning) Realitetsorientering: krav i yrke/ mulighet i arbeidsmarked Motivasjon/inspirasjon for egen utvikling Bevisste valg- konsekvenser av valg

14 Gry og Nina14 Individuell veiledning  Utvidelse av jobb- perspektivet med utgangspunkt i nåværende jobb  Kompetansekartlegging og realkompetansevurdering/fagopplæring  Rettigheter til grunnskole/vgo.  Basisferdigheter: lese og skriveproblematikk, matematikk/regning, IKT  Informasjon: utd.muligheter/utdanningsveier, inntakskrav, søknadsfrister osv

15 Gry og Nina15 Karriereveiledning i Nordland for voksne  Ca. 1000 voksne så langt i 2008  disse blir i Nordland


Laste ned ppt "Kampen om kompetansen – rekruttering av arbeidskraft Karrieresentrenes rolle Karriereveiledning i skolen og tilbud til voksne Nina Tande Hansen og Gry."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google