Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fisk for utvikling – når skal Norge satse? Åsmund Bjordal Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) Havforskningsinstituttet NorFishing, Trondheim,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fisk for utvikling – når skal Norge satse? Åsmund Bjordal Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) Havforskningsinstituttet NorFishing, Trondheim,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fisk for utvikling – når skal Norge satse? Åsmund Bjordal Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) Havforskningsinstituttet NorFishing, Trondheim, 15.08.12

2 CDCF Norad har to fagsentre for fiskeribistand: ved UiTø og ved Havforskningsinstituttet (CDCF) CDCF representerer og koordinerer ekspertise fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NIFES, Veterinærinstituttet og Mattilsynet innen bistand Representerer derfor forvaltningskompetansen innen sjømatsektoren: fiskeri, akvakultur og marint miljø Mål: Bidra til å etablere bærekraftige forvaltningssystemer i utviklingsland

3 Under – over – bærekraftig fiske

4 Norsk fiskeri- og havbruksforvaltning er verdensledende Vi har lært av våre feil og utviklet bærekraftige forvaltningssystemer - kan vi lære bort noe? Hva med resten av verdens fiskerier? FAO/SOFIA 2012: Fullt utnyttet (57%), overbeskattet (30%), underutnyttet (13%) Global fangst: Rundt 80 mill tonn/år Stort potensiale i akvakultur og bærekraftig fiskeriforvaltning

5 Kerala-prosjektet (1952-72) – Norges første bistandsprosjekt – ”bedre enn sitt rykte” Nansen-programmet; 1974-d.d. Peru, Chile, NV-Afrika – via FAO Mozambique, 1977- d.d. Vietnam, Kina, Sri Lanka + + + + Namibia (1990-2005) – en suksess Relativ andel av bistandsbudsjettet til fiskeri/akvakultur har gått nedover en årrekke – nå ca 0,5% - til tross for positive evalueringer Norsk fiskeribistand i 60 år

6 Ideen utviklet på 1960-tallet: Et norsk forskningsfartøy for fiskeri-/havforskning i U-land HI ansvarlig for drift og vitenskapelig kvalitet Programmet gjennomført i tett samarbeid med FAO uten kobling til norske næringsinteresser Første ”Dr. Fridtjof Nansen” fra 1974, nåværende fra 1993 Nansen-programmet

7 Mozambiqu e Thailand Nicaragua Venezuel a Cuba South Africa Vietnam Indonesia Sri Lanka India Angola China Pakista n Mauritiu s Namibia Other projects Monitoring & EAF phases Exploratory phase Nansen programme

8 ”Nansen i et nøtteskall” Programmet gjennomført kontinuerlig siden 1975 Utført tokt i mer enn 60 land (Afrika, Asia, Latin- Amerika) Samlet betydelige datamengder i ellers ”datafattige” områder – som grunnlag for fiskeri- og havmiljøforvaltning Opplæring av lokale forskere i toktarbeid Institusjons- og kompetansebygging – inkludert 100+ master og doktorgrader

9 CTD probe descends Salinity calibration Oxygen titration TemperatureOxygen concentration Oceanographic investigations

10 Plankton studies MultinetBongo netProcessing samples

11 Trawl surveys: studies on distribution of bottom fish, biodiversity, taxonomy. Lutjanus madras Lutjanus lutjanus Lutjanus lsebae Lutjanus kasmira

12 Remote sensing of the ocean using acoustics Using multi-beam echo-sounders to obtain detailed maps of the sea bottom

13 Olje/miljø/fisk

14 The Nansen Program – a successful cooperation MFA/Norad, FAO, IMR & partner countries Several positive programme evaluations 2007: The International award “Kungsfenan” for contribution to sustainable fishing 2012: Chosen as one of FAO’s success FAO’s success stories

15 Akvakultur Kompetanse- og teknologioverføring Stamfisk Yngel- produksjon Lokalisering Fiskehelse Røkting Merd-teknologi Lover og reguleringer

16 Flere prosjekter i tillegg til Nansenprogrammet men mye ”smått og spredt” AFRIKA: Angola, Ghana, Mauritius, Mozambique, Sudan, Tanzania ASIA: Indonesia, Kina, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam LATIN-AMERIKA: Cuba, Brazil, Nicaragua, Uruguay

17 Videreføring av Nansen-programmet? Klart behov for å videreføre denne satsingen fra norsk side for å bidra til bærekraftige fiskerier og havmiljø i utviklingsland Forlengelse av programmet – som vil kreve et nytt fartøy – er nå under vurdering Kunnskap er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for bærekraftig fiskeri I framtida må derfor Nansen-programmet styrkes med et program innen fiskeriforvaltning og -kontroll

18 Fisk for utvikling ( matsikkerhet/ernæring) Forslag til en større satsing ” Større regional(e) satsing(er) innen fiskeri og akvakultur Fiskeri: 10-15 år, forskning/forvaltning/kontroll Akvakultur: Tilsvarende i samme eller annen region Krever god og langsiktig finansiering – Fisk for utvikling etter modell fra Olje for utvikling Foreslått i brev fra FFF i 2010, – positiv respons fra UD/Bistandsministeren

19 Fisk for utvikling – når skal Norge satse? Satsing: Videreføring av Nansen-programmet, samt en betydelig styrking innen fiskeriforvaltning og kontroll – og akvakultur Betinget optimist – positive signaler fra UD / bistand / Norad Paradigmeskifte i FKD: Fra en lunken/negativ holdning til fiskeribistand – til pådriver

20


Laste ned ppt "Fisk for utvikling – når skal Norge satse? Åsmund Bjordal Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) Havforskningsinstituttet NorFishing, Trondheim,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google