Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet. Hva betyr det egentlig? Ingrid Bouwer Utne, Doktorgradsstipendiat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet. Hva betyr det egentlig? Ingrid Bouwer Utne, Doktorgradsstipendiat."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet. Hva betyr det egentlig? Ingrid Bouwer Utne, Doktorgradsstipendiat Sintef Fiskeri og havbruk, 2004-2007

2 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 Ulike interessenter har forskjellige perspektiver: Bakgrunn InnholdFiskeri

3 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3 Bærekraftig utvikling: Thomas Robert Malthus (1766-1834): Kloden kan ikke fø en eksponensielt voksende befolkning Rachel Carson (1962): Silent Spring Romaklubben (1972): Limits to Growth FN konferansen (Stockholm, 1972) om det menneskelige miljø Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (WCED), 1984-1987: ”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov” Bakgrunn InnholdFiskeri

4 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4 Bærekraftig utvikling: Rio konferansen i 1992 Agenda 21 Rio deklarasjonen Skogprinsippene Klimakonvensjonen og biodiversitetkonvensjonen FN kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD) Rio +10: World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002 Bakgrunn InnholdFiskeri

5 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5 ”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov” (WCED, 1987) Behov (need): For de rike eller fattige? Bærekraftig vekst (sustainable growth): En motsetning? Bæreevne (carrying capacity):Naturens tålegrense (for eksempel Maximum Sustainable Yield) Føre-var-prinsippet (precautionary principle): Integrert i fiskeriforvaltningen. ”Burden of proof”. Bakgrunn Innhold Fiskeri

6 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6 Økonomisk dimensjon Sosial dimensjon Økologisk dimensjon WCED (1987): ”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov” Bakgrunn Innhold Fiskeri

7 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 7 Bærekraftig forvaltning av fornybare ressurser Hva er bærekraftig fiskeri? Et bærekraftig fiskeri tilfredsstiller økonomiske, miljømessige og sosiale behov i dag og i fremtiden Minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser, som fossilt brennstoff God sikkerhet og godt arbeidsmiljø for fiskerne God lønnsomhet og inntjeningsevne Minst mulig bi-fangst og utkast Interessentene blir hørt i forvaltningssystemet …. BakgrunnInnhold Fiskeri

8 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8 Bærekraftig fiskeflåte- kun fantasi? En av de største truslene mot en bærekraftig fiskeflåte er overkapasitet Antall fiskefartøyer i Norge har gått ned, mens kapasiteten i samme tidsrom (1990-2002) har økt Deler av den norske fiskeflåten ikke er bærekraftig, blant annet på grunn av overkapasitet BakgrunnInnhold Fiskeri

9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 9 Oppfyller fiskeriforvaltningen de krav som er stilt? Hvordan kan vi ha kontroll med forvaltningens ”bærekraftighetsnivå”? Resultatindikatorer som gir et bilde på tilstanden til f.eks fiskeflåten: Drivstofforbruk kg/kg fisk Fangstkapasitet Lønnsevne, NOK/kg fisk … Disse må måles jevnlig! Akseptkriterier må defineres BakgrunnInnhold Fiskeri

10 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 10 Evaluering av fiskeflåten- torskefiskeriene Sikkerhet for fiskerne Fatal Accident Rate (FAR), antall døde per 10 8 eksponerte timer Sysselsetting Antall sysselsatte/ gjennomsnitt årsverk/fartøy Lønnsomhet Lønnsevne, NOK/kg fisk Fangstkapasitet Tekniske parametere Drivhusgassutslipp/forsuring Kg drivstoff/kg fisk Kvalitet på fisken Inntektstap, NOK BakgrunnInnhold Fiskeri

11 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 11 Tekniske parametere Fangst- kapasitet Bærekraftig fiskeflåte Økonomisk dimensjonSosial dimensjon LønnsevneKvalitet Drivhusgass- utslipp/ forsuring Sysselsetting Økologisk dimensjon Attributter Antall sysselsatte Fiske- priser Eks. Kyoto/ Gøteborg protokollen FAR Lønnsevne Akseptkriterier BakgrunnInnhold Fiskeri Sikker- het

12 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 12 Gruppering av torskefiskeflåten: A: l<15 m B: 15 m28 m D: Fabrikktrålere E: Torsketrålere BakgrunnInnhold Fiskeri

13 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13 BakgrunnInnhold Fiskeri IndikatorerABCDE FAR, 1998-20031523513129 Gjennomsnitt årsverk/fartøy, 20041,63,812,827,614,3 Lønnsevne, 2004, NOK/kg fisk4,563,393,592,252,82 Kvalitet, 1-5 (1 er best)13133 Fangstkapasitet, 2004, 1-5 (1 er best) 54321 Kg drivstoff/kg fisk, 20040,15 0,320,470,54 Noen resultater:

14 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 14 Indikatorene kan aggregeres til en ”bærekraftighetsindeks”: Vekting Indikatorer20032004Endring (%) Risiko, FAR152150-1,32 (+) Gjennomsnitt årsverk/fartøy1,71,6-5,88 (-) Lønnsevne, NOK/kg fisk4,034,5613,26 (+) Fangstkapasitet, gjennomsnittslengde (m)11,1211,241,08 (-) Kg drivstoff/kg fisk0,170,15-9,18 (+) Index, fartøysgruppe A,16,80 BakgrunnInnhold Fiskeri

15 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 15 BakgrunnInnholdFiskeri Spørsmål/ kommentarer ?


Laste ned ppt "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet. Hva betyr det egentlig? Ingrid Bouwer Utne, Doktorgradsstipendiat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google