Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet"— Utskrift av presentasjonen:

1 BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet
BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet. Hva betyr det egentlig? Ingrid Bouwer Utne, Doktorgradsstipendiat Sintef Fiskeri og havbruk,

2 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Ulike interessenter har forskjellige perspektiver:

3 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Bærekraftig utvikling: Thomas Robert Malthus ( ): Kloden kan ikke fø en eksponensielt voksende befolkning Rachel Carson (1962): Silent Spring Romaklubben (1972): Limits to Growth FN konferansen (Stockholm, 1972) om det menneskelige miljø Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (WCED), : ”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”

4 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Bærekraftig utvikling: Rio konferansen i 1992 Agenda 21 Rio deklarasjonen Skogprinsippene Klimakonvensjonen og biodiversitetkonvensjonen FN kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD) Rio +10: World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002

5 Bakgrunn Innhold Fiskeri
”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov” (WCED, 1987) Behov (need): For de rike eller fattige? Bærekraftig vekst (sustainable growth): En motsetning? Bæreevne (carrying capacity): Naturens tålegrense (for eksempel Maximum Sustainable Yield) Føre-var-prinsippet (precautionary principle): Integrert i fiskeriforvaltningen. ”Burden of proof”.

6 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Økonomisk dimensjon Sosial dimensjon Økologisk dimensjon WCED (1987): ”Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”

7 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Bærekraftig forvaltning av fornybare ressurser Hva er bærekraftig fiskeri? Et bærekraftig fiskeri tilfredsstiller økonomiske, miljømessige og sosiale behov i dag og i fremtiden Minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser, som fossilt brennstoff God sikkerhet og godt arbeidsmiljø for fiskerne God lønnsomhet og inntjeningsevne Minst mulig bi-fangst og utkast Interessentene blir hørt i forvaltningssystemet ….

8 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Bærekraftig fiskeflåte- kun fantasi? En av de største truslene mot en bærekraftig fiskeflåte er overkapasitet Antall fiskefartøyer i Norge har gått ned, mens kapasiteten i samme tidsrom ( ) har økt Deler av den norske fiskeflåten ikke er bærekraftig, blant annet på grunn av overkapasitet

9 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Oppfyller fiskeriforvaltningen de krav som er stilt? Hvordan kan vi ha kontroll med forvaltningens ”bærekraftighetsnivå”? Resultatindikatorer som gir et bilde på tilstanden til f.eks fiskeflåten: Drivstofforbruk kg/kg fisk Fangstkapasitet Lønnsevne, NOK/kg fisk Disse må måles jevnlig! Akseptkriterier må defineres

10 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Evaluering av fiskeflåten- torskefiskeriene Sikkerhet for fiskerne Fatal Accident Rate (FAR), antall døde per 108 eksponerte timer Sysselsetting Antall sysselsatte/ gjennomsnitt årsverk/fartøy Lønnsomhet Lønnsevne, NOK/kg fisk Fangstkapasitet Tekniske parametere Drivhusgassutslipp/forsuring Kg drivstoff/kg fisk Kvalitet på fisken Inntektstap, NOK

11 Drivhusgass-utslipp/ forsuring
Bakgrunn Innhold Fiskeri Bærekraftig fiskeflåte Attributter Sosial dimensjon Økonomisk dimensjon Økologisk dimensjon Sikker-het Sysselsetting Lønnsevne Kvalitet Drivhusgass-utslipp/ forsuring Fangst-kapasitet FAR Fiske-priser Eks. Kyoto/ Gøteborg protokollen Antall sysselsatte Tekniske parametere Lønnsevne Akseptkriterier

12 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Gruppering av torskefiskeflåten: A: l<15 m B: 15 m<l<28 m C: l>28 m D: Fabrikktrålere E: Torsketrålere

13 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Noen resultater: Indikatorer A B C D E FAR, 152 35 13 12 9 Gjennomsnitt årsverk/fartøy, 2004 1,6 3,8 12,8 27,6 14,3 Lønnsevne, 2004, NOK/kg fisk 4,56 3,39 3,59 2,25 2,82 Kvalitet, 1-5 (1 er best) 1 3 Fangstkapasitet, 2004, 1-5 (1 er best) 5 4 2 Kg drivstoff/kg fisk, 2004 0,15 0,32 0,47 0,54

14 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Indikatorene kan aggregeres til en ”bærekraftighetsindeks”: Vekting Indikatorer 2003 2004 Endring (%) Risiko, FAR 152 150 -1,32 (+) Gjennomsnitt årsverk/fartøy 1,7 1,6 -5,88 (-) Lønnsevne, NOK/kg fisk 4,03 4,56 13,26 (+) Fangstkapasitet, gjennomsnittslengde (m) 11,12 11,24 1,08 (-) Kg drivstoff/kg fisk 0,17 0,15 -9,18 (+) Index, fartøysgruppe A, 16,80

15 Bakgrunn Innhold Fiskeri
Spørsmål/ kommentarer ?


Laste ned ppt "BÆREKRAFTIGHET- En forutsetning for verdiskapning i flåteleddet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google