Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Kjøp av lisenser og tjenester knyttet til fagområdet lisenser” for DSS og Departementene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Kjøp av lisenser og tjenester knyttet til fagområdet lisenser” for DSS og Departementene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Kjøp av lisenser og tjenester knyttet til fagområdet lisenser” for DSS og Departementene Seniorrådgiver Bent Ola Dambråten Regjeringsbygg 5, 22 mai 2013

2 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Agenda Velkommen til tilbyderkonferanse Gjennomgang av administrative bestemmelser Gjennomgang av krav dokument og dokument for evaluering Feil i konkurransegrunnlag Svar på innkommende spørsmål

3 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tentativ fremdriftsplan MilepælDato Kunngjøring av konkurranse3.5.2013 Frist for innmelding av personer til tilbyderkonferanse13.5.2013 kl. 15:00 Tilbyderkonferanse22.5.2013 Frist for spørsmål7.6.2013 kl 15:00 Tilbudsfrist14.6.2013 kl 12:00 Evaluering*Uke 25 Innstilling og meddelese*24.6.2013 Utløp av karensperiode*4.7.2013 Kontraktssignering*10.7.2013

4 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dokumenter som skal besvares Del 1 – Administrative bestemmelser med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. o Vedlegg A – Tilbudsbrev o Vedlegg B – HMS egenerklæring o Vedlegg C – Reservasjoner, avvik og tillegg i tilbudet o Vedlegg D – Underleverandører

5 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dokumenter som skal besvares fort. Del 2 – Utkast til kontrakt m/bilag. For bistandsavtalen skal følgende fylles ut: o Bilag 2 – Prosjekt og fremdriftsplan Del 3 – Krav til leveransen Del 4 – Dokument for evaluering Dokumenter angitt i avsnitt 3.12 i administrative bestemmelser, som ikke er listet ovenfor.

6 Departementenes servicesenter Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 1 Del 3 – Krav til leveransen Feil henvisning i krav 183. I krav 183 henvises det til oversikt i krav 174 – dette er feil.  Riktig skal være at det i krav 183 henvises til oversikten i krav 182

7 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 2 Utydelig begrepsbruk i de forskjellige dokumentene knyttet til Tildelingskriteriet 5 (TK5) I Del 1 Administrative bestemmelser brukes ordet Lisensadministrasjonsverktøy. I Del 3 Krav til leveransen benyttes både Lisenshåndteringsverktøy og Lisensarkivtjeneste. I Del 4 Dokument for evaluering benyttes Lisenshåndteringsverktøy.  Riktig ord, Lisensadministrasjonsverktøy.

8 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 3 Del 1 – Administrative bestemmelser – TK5 – korreksjon 3 og 4 avsnitt under tabellen som viser tildelingskriteriene står følgende: Beste tilbuds verdi/egenskap for hvert TK scorer 10. De øvrige tilbudenes verdi/egenskaper scorer tilsvarende forholdsmessig lavere basert på den relative forskjellen til beste tilbud for hvert TK Laveste tilbuds pris/kostnad scorer 10. De øvrige tilbudenes pris/kostnad scorer tilsvarende forholdsmessig lavere basert på den relative forskjellen til beste tilbud iht. (lavest tilbud/øvrig tilbud x 10). Disse to avsnittene gjelder for TK4

9 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 3 fort. Erstattes med: Tilbudene knyttet til TK1 evalueres ved at tilbudet med den laveste totalprisen på priscaset får best uttelling (10 poeng). Pristilbud fra og med 50 % dyrere en laveste tilbudt totalpris får null poeng. Poengene vil bli fordelt lineært i forhold til tilbud med lavest totalkostnad. Tilbudene knyttet til TK2 evalueres ved at det gis poeng per området. Det tilbudet med lavest påslag innefor de enkelte områdene får best uttelling (10 poeng) Påslag som er 20 % høyere enn beste påslag innenfor de enkelte områdene får null poeng. Poengene vil bli fordelt lineært i forhold til lavest tilbudt påslag innenfor de forskjellige områdene

10 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 3 fort. Erstattes med: Tilbudene knyttet til TK3 evalueres ved at tilbudet med den laveste gjennomsnittsprisen på tvers av kategoriene får best uttelling (10 poeng) Pristilbud fra og med 50 % dyrere enn laveste tilbudte priser får null poeng. Poengene vil bli fordelt lineært i forhold til tilbud med lavest gjennomsnittspris. Gjennomsnittspris for hverdag vektlegges mer enn overtid Tilbudene knyttet til TK5 evalueres ved at tilbudet med den laveste oppstartskostnaden og månedlig driftskostnad får best uttelling (10 poeng) Månedlig driftskostnad vil bli vektlagt mer enn oppstartskostnader. Pristilbud fra og med 50 % dyrere enn lavest tilbudte priser får null poeng

11 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Feil i konkurransegrunnlag 3 fort. Konkurransegrunnlaget vil oppdateres og legges ut på doffin.no som versjon 2.0. Endringer vil være markert på følgende måte: Tekst som fjernes vil ha gjennomstrekning og tekst som legges til vil vises med blå skrift.

12 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 1 Del 3 Krav til Leveranse Krav 48-58 Sikkerhetsverktøy Spørsmål: Forefront Threat Management Server har gått end of sale, ønsker DSS å spesifisere noen andre foretrukne produkter, eller står det Leverandøren fritt å tilby erstatningsprodukter? Svar: Leverandøren står alltid fritt til å tilby erstatningsprodukter. DSS brukte Forefront Threat Management Server som et eksempel på den funksjonaliteten som vi ønsker at produktet skal dekke

13 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 2 Del 3 Krav til leveransen Krav 155-156 Livssyklushåndtering av testmiljø Spørsmål: Disse kravene er nøyaktig like som krav 153 og 154, er det riktig at disse kravene skal være like? Hvis de skal endres – hva er ny tekst? Svar: Det er helt riktig at disse kravene er like, krav 153 og 154 gjelder automatisert kostnadsrapportering og krav 155-156 gjelder livssyklushåndtering av testmiljø. Det vil med andre ord si at krav 153-154 gjelder produksjon, mens 155-156 gjelder testmiljø.

14 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 3 Del 3 Krav til leveransen Krav 158-159 Sikring av virtualisert miljø Spørsmål: VMware Vshield Bundle er gått ut av VMware sitt sortiment, og kan ikke lenger kjøpes som enkeltstående produkt, ønsker DSS å spesifisere noen andre foretrukne produkter, eller står det Leverandøren fritt å tilby erstatningsprodukter? Svar: Leverandøren står alltid fritt til å tilby erstatningsprodukter. DSS brukte VMware Vshield Bundle som et eksempel på den funksjonaliteten som vi ønsker at produktet skal dekke.

15 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Innkommende spørsmål 4 Del 4 – Dokumentet for evaluering Spørsmål: 3.5 Byttekostnader – Er tabellen under punkt 2.5.1 utfyllende, eller kommer det også til å bli beregnet byttekostnader på de andre produktene, for eksempel Clue, samt lisenshåndteringsverktøy? Svar: DSS legger til grunn at det er tabell under punkt 3.5.1 og ikke 2.5.1 det henvises til. Tabellen under 3.5.1 er utfyllende i forhold til de produsentene som det kommer til å bli beregnet byttekostnader for. Se også punkt 3.5.2 Kjøp av erstatnings lisenser.

16 Departementenes servicesenter Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å redigere dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Oppfordring Les konkurransegrunnlaget nøye. Svar på alle krav. Svar på det vi spør etter og ikke noe annet. Bruk de tabellene som skal fylles inn ikke endre på disse. Hvis det er gjort endringer på tabeller, kan tilbud bli avvist. Overhold alle frister.

17 Departementenes servicesenter Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Tilbyderkonferanse ”Kjøp av lisenser og tjenester knyttet til fagområdet lisenser” for DSS og Departementene Regjeringsbygg 5, 22 mai 2013 Seniorrådgiver Bent Ola Dambråten


Laste ned ppt "Departementenes servicesenter Norsk mal: Startside Tilbyderkonferanse ”Kjøp av lisenser og tjenester knyttet til fagområdet lisenser” for DSS og Departementene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google