Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor BID? Om den videre prosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor BID? Om den videre prosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor BID? Om den videre prosessen.
Kristin Omholt-Jensen, Planavdelingen, Gardermoen, 4.mars 2014

2 Bærekraftig byutvikling
Hovedprinsipper i en miljøvennlig bystruktur: St.meld.nr.23 Bedre miljø i byer og tettsteder (2001–2002) Kollektivtransporten utgjør ryggraden Et sterkt sentrum Konsentrert utbygging Sammenhengende grønnstruktur Hovednett for sykkeltrafikk Gode lokalsamfunn Hovedvegsystemet går utenom lokalsamfunnene, sentrum og knutepunkter, men sentrum og knutepunktene blir betjent

3 Kompakt, funksjonelt og levende sentrum med godt bymiljø

4 Handel og service – viktig for sentrum

5 Levende sentrumshandel
Styre lokaliseringen av handel - forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) Utvikle sentrum til en attraktiv etableringsarena for handel og service sterkt lokalt engasjement for sentrumsutvikling særlige tiltak rettet mot å styrke handelen

6 Behov for ny kunnskap, verktøy og virkemidler - prosjekter byutvikling, sentrumsutvikling og handel (KMD) Evaluering av gjeldende kjøpesenterbestemmelse (i løpet av 2014) Analyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer (1.mai) Kartlegging av omsetningsutvikling for bysentrum og større handelstilbud utenfor sentrum i mellomstore byer (under avslutning) Pilotstudie for å vurdere oppbygging av et nasjonalt register for utvikling av storbutikker (under avslutning) Utvikling av enkel modell for handelsanalyser (1.juli) En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø (høsten) Prinsipper og verktøy for byintegrert handel (høsten) Sentrumsavgrensning (høsten) Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service (1. mai)

7 BID = virkemiddel for forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling

8 BID: Veien hit og veien videre
2007: Anbefaling: Staten utreder og innfører en BID-lignende ordning i Norge (”Utvikling og drift av sentrum” temarapport, Miljøverndepartementet (MD)) : MD gir støtte til Norsk Sentrumsutvikling (NSU) for å utrede en norsk BID-modell gjennom prosjektet Framtidens byer. Samarbeid med kommunene en viktig forutsetning. Våren 2013: MD nedsetter i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet en arbeidsgruppe for å vurdere om jordskifte-loven er egnet som mulig lovgrunnlag for en norsk BID-modell Jan/febr. 2014: Politisk ledelse orienteres om BID-arbeidet April 2014: NSU oversender sin anbefaling til en norsk BID-modell til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 28. april 2014: NSU presenterer modellen for politisk ledelse i KMD Og så?? Avhengig av Kommunal- og moderniseringsministerens vurdering/beslutning. Jo bedre beslutningsgrunnlag og oppslutning om tiltaket i kommuner og næringsliv, desto større er sjansene for at BID realiseres!

9 God samling!


Laste ned ppt "Hvorfor BID? Om den videre prosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google