Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Hvorfor BID? Om den videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Hvorfor BID? Om den videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Hvorfor BID? Om den videre prosessen. Kristin Omholt-Jensen, Planavdelingen, Gardermoen, 4.mars 2014

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bærekraftig byutvikling Hovedprinsipper i en miljøvennlig bystruktur: St.meld.nr.23 Bedre miljø i byer og tettsteder (2001–2002) Kollektivtransporten utgjør ryggraden Et sterkt sentrum Konsentrert utbygging Sammenhengende grønnstruktur Hovednett for sykkeltrafikk Gode lokalsamfunn Hovedvegsystemet går utenom lokalsamfunnene, sentrum og knutepunkter, men sentrum og knutepunktene blir betjent 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kompakt, funksjonelt og levende sentrum med godt bymiljø 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Handel og service – viktig for sentrum 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Levende sentrumshandel  Styre lokaliseringen av handel - forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008)  Utvikle sentrum til en attraktiv etableringsarena for handel og service o sterkt lokalt engasjement for sentrumsutvikling o særlige tiltak rettet mot å styrke handelen 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Behov for ny kunnskap, verktøy og virkemidler - prosjekter byutvikling, sentrumsutvikling og handel (KMD) Evaluering av gjeldende kjøpesenterbestemmelse (i løpet av 2014) Analyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer (1.mai) Kartlegging av omsetningsutvikling for bysentrum og større handelstilbud utenfor sentrum i mellomstore byer (under avslutning) Pilotstudie for å vurdere oppbygging av et nasjonalt register for utvikling av storbutikker (under avslutning) Utvikling av enkel modell for handelsanalyser (1.juli) En helhetlig forståelse av sammenhengene mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø (høsten) Prinsipper og verktøy for byintegrert handel (høsten) Sentrumsavgrensning (høsten) Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service (1. mai) 6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” BID = virkemiddel for forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” BID: Veien hit og veien videre  2007: Anbefaling: Staten utreder og innfører en BID-lignende ordning i Norge (”Utvikling og drift av sentrum” temarapport, Miljøverndepartementet (MD))  2012- 2014: MD gir støtte til Norsk Sentrumsutvikling (NSU) for å utrede en norsk BID-modell gjennom prosjektet Framtidens byer. Samarbeid med kommunene en viktig forutsetning.  Våren 2013: MD nedsetter i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet en arbeidsgruppe for å vurdere om jordskifte- loven er egnet som mulig lovgrunnlag for en norsk BID-modell  Jan/febr. 2014: Politisk ledelse orienteres om BID-arbeidet  April 2014: NSU oversender sin anbefaling til en norsk BID-modell til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  28. april 2014: NSU presenterer modellen for politisk ledelse i KMD  Og så?? Avhengig av Kommunal- og moderniseringsministerens vurdering/beslutning. Jo bedre beslutningsgrunnlag og oppslutning om tiltaket i kommuner og næringsliv, desto større er sjansene for at BID realiseres! 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå God samling!


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Hvorfor BID? Om den videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google