Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Rapportering av innestående midler i fylkeskommunene per 31. desember - oppsummering Inderøy 4. juni 2014 1

2 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Poenget med rapporteringen sjekke og få bekreftet at: tilgjengelige spillemidler i fylkeskommunen (”på bok”) tilsvarer restanser og ev. ikke- fordelte midler ved årsslutt 2

3 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Om rapportskjemaet Tabell I = inngående saldo, årets bevegelser og utgående saldo på ”bankkontoer” Tabell II = restanser (fordelte, ikke utbetalte midler) samt ikke-fordelte midler ved årsslutt Tall fra tabell I som skal gjenfinnes i tabell II: o rentemidler (fra rapporteringsåret) o ev. tilbakebetalte midler (fra rapporteringsåret) 3

4 Kulturdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Totaltall for spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsetting Beløp Inngående balanse 01.01.13 (=UB 31.12.12) Spillemidler overført fra departementet i 2013 Opptjente rentemidler 2013 Ev. tilbakebet. fra tilskuddsmottakere 2013 Faktiske utbetalinger 2013 Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor) Utgående balanse, innestående 31.12.13 - Eventuelle kommentarer til tabell I: 4 Tabell I – tilgjengelige midler

5 Kulturdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsettingsmidler Sum Restanser ordinære midler Restanser rentemidler Restanser inndratte midler Ev. ikke-fordelte spillemidler til idr.anl. i komm. Ev. ikke-fordelte rentemidler (fra 2013) Ev. ikke-fordelte inndratte midler (fra 2013) Ev. ikke-fordelte tilbakebetalte midler (fra 2013) Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor) Totalt - Eventuelle kommentarer til tabell II A: 5 Tabell II – disponering av midlene

6 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Ikke-fordelte midler sjekkes, spesielt hvis avvik rapporten heter ”Midler, ikke fordelt” rapportering ved årsslutt – ideelt sett bare opptjente rentemidler, inndratte og ev. tilbakebetalte midler fra rapporteringsåret som skal være ikke-fordelt 6

7 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Status per 31. desember 2013 12 av 19 fylkeskommuner i null dvs. ikke reelt avvik mellom tilgjengelige midler ”på bok” og oversikten over hvordan midlene er disponert (restanser av fordelte midler og ev. ikke-fordelte midler) mye gamle restanser! (minimum 77 mill. kroner fra 2010 eller tidligere) 2 av 16 fylker som har rapportert restanser per år, er uten restanser i 2010 eller tidligere 7

8 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Oppgave med frist for fylkes- kommunene 1. november 2014 fylkeskommunen gjennomgår egne restanselister tiltaksplan for minimering av restansene brev til tilskuddsmottakere med siste frist for levering av regnskap/fremdriftsplan inndragning av restanser iverksettes etter tilskuddsmottakernes frist 8

9 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Rapportering til departementet rapportering av ”restanse-minimering” er 1. november 2014 (brev om saken følger) frist for rapporteringen av innestående midler er 1. april 2015 sluttrapport mindre kostnadskrevende anlegg er 1. april 2015 9


Laste ned ppt "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google