Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside For engelsk mal Under HjEMfanen, klikk på oppsett, deretter ønsket side under KD engelsk mal Strategier for høyere utdannings- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside For engelsk mal Under HjEMfanen, klikk på oppsett, deretter ønsket side under KD engelsk mal Strategier for høyere utdannings- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside For engelsk mal Under HjEMfanen, klikk på oppsett, deretter ønsket side under KD engelsk mal Strategier for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland Mette Lending, Kunnskapsdepartementet Internasjonaliseringskonferansen 2015 - Tromsø 12.03.2015

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. For å betre kvaliteten på norsk forsking og høgre utdanning er det òg avgjerande å styrkje kontakten med strategisk viktige land utanfor EU. Prioriterte land på desse områda inkluderer både etablerte kunnskapsnasjonar som USA og Japan, med framifrå fagmiljø på ei rekke prioriterte område, og land som Kina, India og Brasil, som står for ein jamt større del av verdas kunnskapsproduksjon. Eit systematisk og langsiktig samarbeid med framifrå fagmiljø i desse landa er eit viktig supplement til deltakinga i EUs forskingssamarbeid i arbeidet med å fremme utvikling av fleire verdsleiande fagmiljø i Noreg. Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2014–2015)

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Brasil Canada India Japan Kina Russland Sør-Afrika USA --- Overordnede strategier (UD) --- KDs strategier --- Bilaterale avtaler / MoUer --- Utsendinger --- Andre virkemidler --- Stortingsmeldinger

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. ”Viser vei. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen varsler ny strategi (…). Rektor Gunnar Bovim følger interessert med. ” Universitetsavisa.no, 5. mars 2014. Foto: Tore Oksholen

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst.  Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika  Omfatter både høyere utdanning og forskning (+ + )  Innspillsrunde høsten 2014 Departementene Forskningsrådet og SIU Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter Utvalgte organisasjoner  52 (46) innspill mottatt (januar 2015)  Legges frem høsten 2015 (2016-2020) ”Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med prioriterte land utenfor EU og Nord-Amerika”

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. ”BRIKS og Japan er viktige aktører i det globale forskningslandskapet. Landene investerer tungt i forskning og høyere utdanning, noe som også gjør det viktig for UiO å være med der hvis man ønsker å være i forskningsfronten.” ” BRIKS-landene og Japan har sterk kunnskapsproduksjon og meget dyktige forskere og institusjoner.” (NMBU) ”Det er ikke noen tvil om at utenfor Europa og Nord- Amerika er det disse landene som skiller seg ut som de mest interessante samarbeidslandene for NTNU.” ”UiB vil understreke at samarbeid med fagmiljøer i disse landene ikke står i motsetning til den prioriterte mobilisering for økt norsk deltakelse i Horisont 2020, men snarere vil være blant tiltakene som vil styrke oppbyggingen av sterke og internasjonalt anerkjente miljøer i Norge.”

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst.  kulturelle forhold, inkludert språk  finansiering  tekniske / administrative utfordringer  tilgang på kunnskap / informasjon  juridiske forhold  utenrikspolitiske hensyn  koordinering/samspill Hvor ligger utfordringene?

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. ”Med andre ord er begrunnelsen for samarbeid med de seks landene kvalitet i egen virksomhet. Selv om landene er ulike og på ulike stadier i utviklingen av sin kunnskapssektor, har alle meget gode fagmiljøer og institusjoner som gjennom samarbeid gir kvalitet i NTNUs egen virksomhet.”.”

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Norges forskningsråd Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

10 Norsk mal: Sluttside & Bildekreditering GRØNN Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside For engelsk mal Under HjEMfanen, klikk på oppsett, deretter ønsket side under KD engelsk mal Strategier for høyere utdannings- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google