Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Norsk økonomi i forandringens tid KLPs kommunekonferanse 5. mars 2015 Finansminister Siv Jensen

2 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. 2000=100 Arbeidsledighet I prosent av arbeidsstyrken 2 Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå

3 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mot den nye normalen 3 Kilder: Nasjonalbudsjettet 2015 Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten 1 Prosent av BNP for Fastlands-Norge 1 Som anslått i Nasjonalbudsjettet 2015.

4 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Et høyt kostnadsnivå 4 Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Macrobond og Finansdepartementet. Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere 1 Indeks. 2000=100

5 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Produktiviteten stagnert siden 2006 5 Kilder til vekst i BNP for Fastlands-Norge Gjennomsnittlig årlig vekst i timeverk og produktivitet Kilde: Statistisk sentralbyrå

6 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vendepunkt for bytteforholdet 6 Kilde: Statistisk sentralbyrå Utvikling i bytteforhold Indeks 1990 = 100

7 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Gjeld og boligpriser på et høyt nivå Reelle boligpriser i utvalgte land. Indeks. 1.kv.1995=100. Sesongjusterte tall Husholdningenes gjeld og renteutgifter Prosent av disponibel inntekt Kilder: Statistisk sentralbyrå, Federal Reserve Bank of Dallas, Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no og Finansdepartementet. 1)Brutto gjeld målt som andel av disponibel inntekt 2)Renteutgifter målt som andel av disponibel inntekt pluss renteutgifter 1) 2)

8 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Andel av arbeidstakere som har rapportert substansiell restrukturering eller omorganisering de tre siste årene (2011). Prosent Norske arbeidstakere er vant til omstilling Kilde: OECD.

9 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utfordringer og støtdempere Norsk økonomi står på terskelen til en gradvis omstilling bort fra olje Lavere oljepris forsterker omstillingsbehovet Vi har noen gode hjelpere – Pensjonsfondet og overskudd i statsfinansene – Forankrede inflasjonsforventninger – Fleksibel valutakurs – Priser og lønninger i mikro reagerer på endringer i markedet – Et arbeidsmarked rustet for omstilling? 9

10 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Stort behov for reformer Produktivitetskommisjonen peker på flere viktige områder Store samfunnsøkonomiske gevinster Kostnader kan være konsentrert på en liten gruppe, gevinstene spredt på mange Langsiktig perspektiv Bred debatt om forslag 10

11 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 1.Reformer i offentlig sektor 2.Mer konkurranse, avregulering og avbyråkratisering 3.Et bedre skattesystem 4.Resultatfokus 5.Tydelige budsjettprioritering 11 5 grep for bedre ressursbruk

12 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 12 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 og 2015 målt i det enkelte års priser. Mrd. kroner. 2014 Regjeringen satser på kommunene 2015 Vedtatt budsjett

13 Finansdepartementet Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Vi ruster Norge for fremtiden 13


Laste ned ppt "Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google