Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Grensedragningen mellom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Grensedragningen mellom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Grensedragningen mellom rettshjelpsvirksomhet og juridisk bistand til nær familie i enkeltsaker Domstolloven § 218 Janne Loen Kummeneje Rådgiver

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kort om faktum 2009 – Departementet behandlet klage fra to privatpersoner (jurister) på avkorting av krav om sakskostnader – Opprinnelig krav kr 446 500, redusert til kr 60 000 av Fylkesmannen – Vedtaket stadfestet av departementet i august 2009 (Sak 09/1552) – Departementet- Tvilende til om bistanden som ble dekket var lovlig, pga. klagere ikke registrert som rettshjelpere, jf. domstolloven § 218 første ledd 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kort om faktum 2012 – Departementet behandlet ny klage på avkorting av krav om sakskostnader- samme to privatpersonene – Opprinnelig krav kr 31 125, redusert til kr 8 612,50 av Fylkesmannen – Vedtaket stadfestet av departementet i januar 2013 – Departementet- Igjen usikkerhet om bistanden som ble dekket var lovlig, pga. klagere ikke registrert som rettshjelpere, jf. domstolloven § 218 første ledd 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Domstolsloven § 218 Usikkerhet om staten hadde betalt ut ulovlig bistand, da klagere ikke var registrerte rettshjelpere, jf domstolloven § 218, første ledd: ”Den som vil utøve rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling som advokat etter § 220. Med rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp.” Unntak i annet ledd nr 1: ” Den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp” 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tilsynsrådet Brev fra departementet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet februar 2013: – Ba om retningslinjer for grense mellom enkeltstående oppdrag for nærstående/integrert rettshjelpvirksomhet, og tradisjonell rettshjelpsvirksomhet Brev fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til departementet oktober 2013: – ” Ervervsmessig”- Gis det rettsråd mot vederlag i en eller annen form, vil rettsrådaktiviteten være ”ervervsmessig” jf. domstolloven § 218 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tilsynsrådet Tilsynsrådet: Dersom den juridiske bistanden ytes gjennom et enkeltmannsforetak eller selskap regelmessig, vil det innebære at terskelen for rettshjelpsvirksomhet er overtrådt Selv om ikke ervervsmessig, kan bistanden falle inn under § 218 første ledd, dersom den er ”stadig” Ot. prp. nr 7 (1990-1991) s 74- ”Stadig” omfatter juridisk bistand som ikke skjer ervervsmessig, men som har noe omfang. Eks: Forening som stadig yter gratis rettshjelp til sine medlemmer 6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tilsynsrådet Tilsynsrådet: Juridisk bistand til familie og venner: Utenfor rammen av domstolloven § 218. Dersom visst omfang, vil bistanden lett kunne rammes av domstolloven § 218 Uklart hvor stort omfanget må være Avventer avklaring fra Lovavdelingen 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Diagram 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tabell 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Grensedragningen mellom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google