Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Stiklestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Stiklestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Stiklestad 23. oktober 2015

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 25 mill. til digitalisering – bygg- og planprosesser Det er bevilget 8 mill. kroner over statsbudsjettet for 2015 til en IKT-satsing for mer effektive planprosesser. Planavdeling ved kart- og planlovseksjonen (KAP) følger opp dette arbeidet IKT-satsing på effektive planprosesser2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Digitalisering av plan- og byggesaksprosess i et større bilde PLAN – (digitale planprosesser) BOBY – DiBK ( ByggNet, eByggesak, eByggesøknad) KOMM – KS KommIT (Digitaliseringsprogram) AIF – Difi (standarder – digitalisering) STA – FM (kompetanse – erfaringsoverføring) IKT-satsing på effektive planprosesser3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tiltakene i plansatsingen 2015-2016 omfatter følgende aktiviteter 1. Bedre tilrettelagte digitale planregistre (inkl. regionale og statlige arealplaner) 2. Modell for digital plandialog i den kommunale planleggingsfasen 3. Modell for fremstilling av digitale romlige planer med tilhørende bestemmelser 4. Grensesnitt for: a. innsending og automatisk kvalitetssikring av private planforslag b. kommunal forvaltning av digitale romlige planer c. utveksling av data (Norge digitalt, eByggesak, eByggeSøknad) 5. Kvalitetsforbedring av grunnlagsdata som er nødvendig for digital plan- og byggesaksbehandling (DOK) 6. Nødvendig lov- og regelverksutvikling IKT-satsing på effektive planprosesser4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Status planregister pr. 12. okt. 2015 Tittel på presentasjon5 § 14. Alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens planregister og det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen skal herunder sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig…… Status er at 332 kommuner har digitalt planregister. Mer midler i 2016.

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Erfaringer fra kommuner som har digitalt planregister Stor egennytte, har gjort det lenge før loven ble endret Opprydding og gjennomgang av gamle manuelle plankart og arkiverte dokumenter. Tar tid, men stor nytteverdi etterhvert Tittel på presentasjon6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hvordan etablere? Veiledning fra Kartverket Veiledning Standardisere Opprette prosjekt, forankres i ledelsen administrativt og/ politisk. Arbeidet kan prioriteres i kommunal planstrategi. Sett av tid, kompetanse og midler. Sjekk muligheter for samarbeid og økonomisk støtte Snakk med noen som har gjort det før Tittel på presentasjon7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Vedlikehold, hvordan og hvorfor? Plasser ansvaret – "planregisterfører" Interne oppdateringsrutiner - stjel fra andre Viktig at alle planer som leveres inn til kommunen er ihht. Planstandarden Nye planer skal inn i registeret innen 8 arbeidsdager Kommunen må ha løpende vedlikehold av planregistret, det må være oppdatert for å være til nytte Tittel på presentasjon8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Digital plandialog – status og videreutvikling? Erfaringer fra Vestfold, Hedmark, Oppland Systemleverandører og brukere Vurdering fra regionale aktører Evaluere eksisterende løsning Overordnet datamodell Kravspesifikasjoner Koblinger mot eByggesak og eByggesøknad IKT-satsing på effektive planprosesser9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 3D plan Data med/uten behov for volum geometri Hvilke flate og volumtyper trenger vi? Omriss-data (ingen terreng info) Overflate-data (beskrive høydeforskjeller i området) Grafisk visualisering av SOSI/GML Tittel på presentasjon10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Hvordan håndtere plandata i 3D? Viktig å finne ut hvordan objektene henger sammen/skal henge sammen Definere forslag til metode for å håndtere objekter med romlig/volum geometri. Definisjon av mulighetsrom og formålsvolum Tittel på presentasjon11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Digitale planbestemmelser Definere mål og behov knyttet til digitale reguleringsbestemmelser. Viktig premissleverandør her vil være digital / automatisert byggesaksbehandling. "Digitalisere" bestemmelser Tittel på presentasjon12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kartlegge og kategorisere planbestemmelser etter typer og sortere disse på hvilke bestemmelser som kan sjekkes ut med parametre (ja / nei, domenelister, verdier) sortere hvilke som må beskrives verbalt ut fra et planfaglig skjønn synliggjøre de som kun gjelder anleggsfasen og deres handlingsrom i tid synliggjøre de som gjelder for gitte tidsperioder, eksempelvis veksling mellom årstider eller utvikling av et område kartlegge typer som er felles i kommuneplan og reguleringsplan Tittel på presentasjon13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Grensesnitt a. innsending og automatisk kvalitetssikring av private planforslag b. kommunal forvaltning av digitale romlige planer c. utveksling av data (Norge digitalt, eByggesak, eByggeSøknad) Tittel på presentasjon14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Kvalitetsforbedring av grunnlagsdata til digital plan- og byggesaksbehandling Det offentlige kartgrunnlaget Tittel på presentasjon15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Nødvendig lov- og regelverksutvikling Vurderes kontinuerlig Tittel på presentasjon16

17 Norsk mal: Sluttside bildekreditering alt.2 Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Spørsmål? hjb@kmd.dep.no


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Stiklestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google