Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.09.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.09.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.09.12

2 Agenda –Prosjektet –Organisering –Gjennomgang av leveransens omfang –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse –Spørsmål vedrørende dokumentene –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Anskaffelsespakke 9420 Sikkerhetskabinetter og avtrekksskap

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt ** Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg Vedlegg –Enhetspriser på utstyr – pr delområde –Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag –Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy Opplæring fra bilag 5: –Brukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert for 6-10 personer på laboratoriet + 1-2 personer på nukleærmedisin) –Superbrukeropplæring - antall personer? Vi har ikke satt opp superbrukere. (skal være inkludert en enkel opplæring for 1-2 teknisk personell (for å kunne utføre førstelinje service på utstyret) –Pris på servicekurs for 2 serviceingeniører, inklusiv reise og oppholdsutgifter. Dette trenger vi ikke

9 Bilag 4 - Omfang og beskrivelse Plasseri ng - LAB Artikkelnr:Navn:Bredde (ca mål) kumkaldt vann varmt vann propanKommentarAntallmikrobiologimed.biok jemi patologigenteknologifelles prøvemot tak blod bankPlassering - Andre Del I 369.02.001Avtrekksskap1200XX 21 1 369.02.020Avtrekksskap1500XX 4 4 369.02.005Avtrekksskap1200XX Xmed underskap11 369.02.022Avtrekksskap1500XX X 11 369.02.030Avtrekksskap1500 X 22 369.02.031Avtrekksskap1200 X 11 369.02.032Avtrekksskap900 5 1 Barn, medisinrom 1 Nyfødt, medisinrom 1 Brystdiagnostikk undersøkelse patologi 1 Intensiv, medisinrom 1 Intermediær, medisinrom 369.02.015Avtrekksskap1200 66 369.02.014Avtrekksskap passe til maskinene "walk inn - skap" for fremføringsmaskiner3 3 369.02.023Avtrekksbenk, formalinmax 1200X 3 2 1 Operasjon, forrom preparat 369.02.025Avtrekksbenk, ventilert ned900X Bl.a til farging5 13 1 369.02.024Avtrekksbenk, ventilert ned1500 4 21 1 369.04.001Sterilbenk1200 22 369.02.033Dekkskap med avtrekk for støv600 4 Apotek, ØreNeseHals poliklinikk, anestesi, rengjøringsrom Del II 369.03.008Sikkerhetskabinett kl.2 B1400XXX 44 369.03.004Sikkerhetskabinett kl.2 B1400 33 369.03.009Sikkerhetskabinett kl.2 B1200 4 31 Del III 369.02.019Avtrekksskap, strålebeskyttet1200 1 Nukleærmedisin (Hotlab) 369.03.011Sikkerhetskabinett, strålebeskyttet1500 2 Nukleærmedisin (Hotlab x 2)

10

11 Bilag 4 – Vedlegg 3 Funksjonsbeskrivelse / krav Skjema for besvarelse av krav Navn og nr. på utstyret: 369.02.019 Avtrekksskap, strålebeskyttet Beskrivelse av funksjonen: Avtrekksskapet skal brukes i hotlab på nukleærmedisinsk avdeling for håndtering av sterile radiofarmaka. Avtrekksskapet skal ha strålebeskyttelse for isotoper. Bredden som er oppgitt er lagt til grunn i prosjekteringen av rommet. Navn på leverandør: Leverandørens besvarelse Type utstyr: 369.02.019 = Avtrekksskap, strålebeskyttet, ca 1200 mm. A=Skal krav B=Svar/redegjørelse som vil bli evaluert C=Det kreves at svar skal dokumenteres Krav oppfylles: Ja/Nei Kort kommentar eller referanse (dokument, side og avsnitt) til løsningsforslag 1Funksjons krav / Tekniske krav 1.1 Avtrekksskapet skal være designet og bygd slik at de bidrar til å redusere stråling og skjermer personalet slik at krav i FOR 2010-10-29 nr.1380 ( strålevernsforskriften ) er oppfylt. A 1.2 Avtrekksskapet skal være designet og bygd slik at de tilfredsstiller krav angitt i EU GMP-regelverket klasse A in operation. A 1.3 Avtrekksskapet skal være typetestet i hht anerkjent standard, f. eks. NT VVS 095 (Nordtest method). Oppgi hvilken standard som er benyttet. Det skal oppgis hvilke sikkerhetsfaktorer skapet har ved forskjellige hastigheter. A 1.4 Avtrekksskapet skal i tillegg til å oppfylle ytelseskriteriene i NS-EN-12469:200 også ha strålebeskyttelse for isotoper som benyttes i diagnostiseringen (99-Mo/99m-Tc, 123-I, 111-In, 201-Ti) slik at forskriftskravene om stråleeksponering for personalet imøtekommes. A 1.5 Avtrekksskapet skal være tilrettelagt for både sittende og stående arbeid. A 1.6 Høyden på arbeidsflaten, og skapets utvendige og innvendige mål skal oppgis B 1.7 Beskriv mulige løsninger for å unngå søl fra arbeidsflaten og ut på person eller gulv. B 1.8 Beskriv materialer og overflatebehandling i Avtrekksskapet og på arbeidsflaten B

12 Bilag 5 - Opplæringsplan Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet –Hvordan skal opplæringen gjennomføres? –Hvor lang tid tar det? –Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

13 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale Support –Telefonnummer –Tilgjengelighet

14 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket: 9420 Sikkerhetskabinetter og avtrekksskap. Spørsmål må være oss i hende innen 19.10.12. Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse


Laste ned ppt "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 13.09.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google