Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMARBEIDSMØTE Dokumentasjon i forbindelse med retur av hjelpemidler fra kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMARBEIDSMØTE Dokumentasjon i forbindelse med retur av hjelpemidler fra kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMARBEIDSMØTE Dokumentasjon i forbindelse med retur av hjelpemidler fra kommunene

2 BAKGRUNN Pålegg fra overordnede myndigheter om å dokumentere tilbakeleveringer av hjelpemidler Viktig med godt samarbeid med kommunene Oppstart: 1. oktober, 2014

3 UTKJØRING AV HJELPEMIDLER HMS skapbil kjører hjelpemidler til alle kommunene etter fastlagt kjøreplan Sammen med hjelpemidlene følger 1 stk følgeseddel + 2 stk 5.17-skjemaer som dokumentasjon på utlånene

4 ANKOMST KORTTIDSLAGER Bilen tømmes for aktuelle hjelpemidler og dokumentasjonen leveres for kontroll av kommunens representant Etter kontrollen dateres og undertegnes følgeseddel, som leveres til sjåfør

5 UTLEVERING TIL BRUKER FRA KORTTIDSLAGER Kommunens personale utleverer hjelpemidler til bruker eller dennes representant Ved overlevering bekrefter bruker eller dennes representant mottak av hjelpemidler ved å datere og undertegne på det ene 5.17- skjemaet, som beholdes i kommunen Bruker eller dennes representant får med seg det andre 5.17-skjemaet som dokumentasjon på utlevering

6 FORBEREDELSE - TILBAKELEVERING AV HJELPEMIDLER Kommunens personale innhenter eller tar i mot fra brukere hjelpemidler som skal tilbakeleveres HMS etter opphørt behov Alle hjelpemidlene merkes som et minimum med brukernavn, fødselsdato og kommune og plasseres på egen plass atskilt fra andre hjelpemidler. Returskjema fylles ut, ett skjema for hver bruker Viktig at brukernavn og fødselsdato kontrolleres for feil

7 HMS HENTER HJELPEMIDLENE I KORTTIDSLAGERET Sjåføren kontrollerer hjelpemidlene opp mot opplysningene gitt i returskjema Hjelpemidler i henhold til skjema lastes på bilen Godkjent skjema dateres og undertegnes Kopi av godkjent skjema følger hjelpemidlene tilbake til HMS

8 SLUTTBEHANDLING Skapbilen losses hos HMS, hjelpemidlene hensettes i egen sone Personalet i Returmottaket overtar returskjemaene og registrerer tilbakeleveringene i henhold til mottatte hjelpemidler og opplysningene gitt i returskjema Avvik dokumenteres på aktuelt returskjema

9 NÅR VI STARTER OPP… HMS vil legge opp til en myk overgang når det nye «systemet» igangsettes Både HMS og kommunene trenger litt tid på seg for å innarbeide gode rutiner og arbeidsmetoder

10 BORTKASTET ARBEID?? Vi vet at dette nye «systemet» vil medføre økt bruk av tid både for enkeltpersoner i kommunene og hos HMS Vi vet at merforbruket av tid vil gi økt kvalitet i tilbakeleveringer og registreringer Vi vet at kvalitetsforbedringen på sikt vil gi gevinst totalt sett i form av mindre bortkastet tid til å finne ut av feil på et senere tidspunkt

11 AVSLUTNING Spørsmål?


Laste ned ppt "SAMARBEIDSMØTE Dokumentasjon i forbindelse med retur av hjelpemidler fra kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google