Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kontaktmøte for Vg1 2.9.2015. Program TidAktivitet 18.30- 19.15 Informasjon/presentasjon v/rektor + politiet 19.15-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kontaktmøte for Vg1 2.9.2015. Program TidAktivitet 18.30- 19.15 Informasjon/presentasjon v/rektor + politiet 19.15-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kontaktmøte for Vg1 2.9.2015

2 Program www.rosenvilde.vgs.no TidAktivitet 18.30- 19.15 Informasjon/presentasjon v/rektor + politiet 19.15- 20.45 Kontaktlærerne informerer foresatte i klasserommene

3 Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HO) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Studiespesialisering m/formgiving (SF) Studiespesialisering (ST) www.rosenvilde.vgs.no

4 Ledelsen Rektor: Terje Bentzen Ass.rektor: Eva Mitusch Avd.leder RM/HO:Ingunn Lyngstad Avd.leder MK/SF: Annikken Falkbu Avd.leder ST/PB: Anders Lindhjem-Godal Avd.leder elevtjenester:Terje Horneland Adm.leder: Anna Kvinnsland Driftsleder: Arne Aalrust

5 Leder:Terje Horneland Rådgivere: Tove Handeland (SF, ST) John Olav G. Saxlund (HO,MK, RM) Helsesøster: Lise Ramfjord (på skolen hver dag) Spes.ped.koordinator: Anne Bjåland PPT: Rosaria Ulsnæs og Linda Skåra Kontaktinfo på hjemmesiden/tjenester for elever Avdeling for elevtjenester

6 Visjon: En kreativ og framtidsrettet skole Temaprofil: Miljø, mangfold og muligheter Verdier: Solidaritet Utvikling og vekst Likeverd og respekt Tilhørighet og identitet Rosenvilde - forankring

7 Undervisning mellom 8.00 og 16.00 Pauser legges inn av lærerne – faget starter på det tidspunktet som står på timeplanen Felles lunsj 12.05 – 12.45 Møtetid for elevråd og elevmedvirkningstime mandager Realfagsverksted: midttime mandag og onsdag kl. 14.30-17.00 Skolebygget åpent for elevene: ma-to: 7-20.45, fred 7-17.45 Kantina åpen mandag-fredag 07.40 -16.00 Organisering av dagen og uken

8 IT’S LEARNING/SKOLEARENA It’s learning: Læringsplattform for lærere og elever, med bl.a. halvårsplaner og karakterbok Skolearena: Gir eleven oversikt over: –eget fravær (eleven har ansvar for å gjøre om time- til dagsfravær kontinuerlig, minimum hver 14.dag) –Anmerkninger –Halvårs- og standpunktkarakter

9 PC-ordning Elevene eier PC-ene selv (bring your own device) Standard-PC dekkes av elevenes utstyrsstipend Utlånsmaskiner Service o Maskiner bestilt gjennom AFK leveres på skolen o Andre maskiner gjennom leverandør (IKT- avdelingen kan bistå) Programvare fra skolen (Microsoft Office, Adobe) Mer info: www.akershus.no/elevpc Helpdesk: elevpc@akershus-fk.noelevpc@akershus-fk.no

10 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER 2015-16

11 Læringskulturen på Rosenvilde Mål: Elever som realiserer sitt potensial Elevmedvirkning Lagarbeid Utdannelse og dannelse

12 Satsingsområder på Rosenvilde Vurdering for læring Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter Lærings- strategier Yrkesretting og relevans

13 VURDERING Underveisvurdering: All vurdering fram til sluttvurdering, gis løpende, skal være læringsfremmende og skal bidra til å informere og motivere elevene, egenvurdering er en del av underveisvurderingen Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurdering når standpunktkarakter skal settes Foresatte blir invitert til samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår (26.10. eller etter avtale) Eleven får halvårsvurdering i januar, som blir supplert av veiledning fra faglærer hvordan man kan øke kompetansen sin i faget Til sommeren settes det enten standpunktkarakter eller det gis halvårsvurdering med og uten karakter

14 VURDERING forts. Karakterskalaen for halvårsvurdering og standpunktkarakterer er 1-6, faget er bestått hvis man får 2 eller bedre Sluttvurdering: Gis ved slutten av opplæringen som standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter

15 VURDERING, EKSAMEN OG DOKUMENTASJON På elevenes sluttdokumentasjonen (vitnemål eller kompetansebevis) vil det stå samlet fravær for alle tre (to) årene Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter Alle programfagene avsluttes hvert år og vil fremgå på dokumentasjonen

16 ”Tett på”; forebygge fravær Melde fra samme dag v/fravær Melde fra til faglærer/kontaktlærer hvis eleven må gå fra skolen i løpet av dagen; jf. reglement Hvis økende fravær: ”Tett på”-skjema; samtale med kontaktlærer om fravær (kartlegging) og oppfølging. Skjema sendes hjem. Samarbeid med foresatte

17 MILJØARBEID jfr. § 9a-1-3 i opplæringsloven Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Handlingsplikt Tiltak

18 MILJØARBEID Rosenvilde-dagene Tema- og aktivitetsdag Internasjonal dag/OD Juleaktiviteter Aktiviteter i regi av elevrådet (f.eks.: fadderordning) Midttimeaktiviteter i regi av miljøarbeider Den kulturelle skolesekken

19 Neste skoleår Hovedregelen for å bli flyttet opp til neste skoleår er bestått i alle fag Vg2 studiespesialisering – elevene har fortrinnsrett til å komme inn på egen skole Vg2 YF - inntaket baseres på karakterer

20 Mer informasjon Hjemmeside: www.rosenvilde.vgs.nowww.rosenvilde.vgs.no

21 ROM 1RMA/BRom: 2601 1HOA/BRom: 2012/14 1KMA/B/CRom: 3054/55 1SFARom: 1054 1SFBRom: 1051/53 1STARom: 1056 1STBRom: 1058 1STCRom: 1059


Laste ned ppt "Velkommen til kontaktmøte for Vg1 2.9.2015. Program TidAktivitet 18.30- 19.15 Informasjon/presentasjon v/rektor + politiet 19.15-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google