Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kontaktmøte for Vg2. Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kontaktmøte for Vg2. Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kontaktmøte for Vg2

2 Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Studiespesialisering m/formgiving (SF) Studiespesialisering (ST)

3 LEDELSEN Rektor: Terje Bentzen Ass.rektor: Eva Mitusch Avd.leder RM/HS: Ingunn Lyngstad Avd.leder MK/SF: Terje Horneland Avd.leder ST/PB: Anders Lindhjem-Godal Avd.leder elevtjenester:Ann Hege Jerve Adm.leder: Anna Kvinnsland Driftsleder: Arne Aalrust www.rosenvilde.vgs.no

4 Avdeling for elevtjenester Rådgivere: Ingrid Handal og Tove Handeland Helsesøster: Lise Ramfjord Spes.ped.koordinator: Anne Bjåland PPT: Rosaria Ulsnæs og Reidun Heikvam-Johnsen Kontaktinfo på hjemmesiden/tjenester for elever

5 Visjon: Kreativ og fremtidsrettet Temaprofil: Miljø, mangfold og muligheter Verdier: Solidaritet Utvikling og vekst Likeverd og respekt Tilhørighet og identitet Rosenvilde - forankring

6 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER 2014/15

7 Mål: Elever som realiserer sitt potensial Elevmedvirkning Samarbeid Utdannelse og dannelse Læringskulturen på Rosenvilde

8 ” Tett på”; forebygge fravær Melde fra samme dag v/fravær Melde fra til faglærer/kontaktlærer hvis eleven må gå fra skolen i løpet av dagen; jf. reglement Hvis økende fravær: ”Tett på”-skjema; samtale med kontaktlærer om fravær (kartlegging) og oppfølging. Skjema sendes hjem (også for myndige elever etter avtale fra forventningssamtale) Samarbeid med foresatte Stort fravær kan føre til «Ikke vurdering» (IV) og frafall

9 VURDERING Underveisvurdering: All vurdering fram til sluttvurdering, skal være læringsfremmende, skal informere og motivere elevene fram til sluttvurderingen Sluttvurdering: Gis ved slutten av opplæringen som standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter Midtveisvurdering med karakter i november og mars. Foresatte blir invitert til samtale etter midtveisvurderingen i november. Eleven får halvårsvurdering i januar, som blir supplert av en muntlig begrunnelse og veiledning fra faglærer. Etter 2. termin settes det enten halvårsvurderings -eller standpunktkarakter Karakterskalaen for halvårsvurderings- og standpunktkarakterer er 1-6, faget er bestått hvis man får 2 eller bedre

10 MILJØARBEID jfr. § 9a-1-3 i opplæringsloven Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Handlingsplikt Handlingsplikt Tiltak Tiltak

11 EKSAMEN Alle elever på YF Vg2 skal opp til tverrfaglig eksamen i programfag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 YF skal trekkes ut til eksamen i andre fag

12 EKSAMEN Alle elever på Vg2 ST/SF skal trekkes ut til én eksamen På Vg3 skal alle elevene ha eksamen i norsk hovedmål og i tillegg skal de trekkes ut til minst tre eksamener ( ST: to skriftlige, én muntlig, muntlig/praktisk, SF: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk, minst ett trekkfag fra eget programområde)

13 DOKUMENTASJON På elevenes sluttdokumentasjonen (vitnemål eller kompetansebevis) vil det stå samlet fravær for alle tre (to) årene Stort fravær, manglende deltagelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til grunnlaget for karakter mangler Alle programfagene avsluttes hvert år og vil fremgå på dokumentasjonen når dere slutter ved skolen.

14 Neste skoleår Hovedregelen for å bli flyttet opp til neste skoleår er bestått i alle fag

15 Mer informasjon Hjemmeside: www.rosenvilde.vgs.nowww.rosenvilde.vgs.no

16 Rosenvilde 2014 Etter Vg2 yrkesfag …

17 Rosenvilde 2014 Hva kan elevene velge?

18 Rosenvilde 2014 Hva har de lyst til å bli?

19 Rosenvilde 2014 Hva påvirker valgene?

20 Rosenvilde 2014 Kort repetisjon:  Rett til tre års videregående opplæring  Må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år i skole eller seks år når de er i lære  Rett til opplæring i det fylket man er bostedsregistrert  Rett til ett omvalg  Rett til to hvileår

21 Rosenvilde 2014 Muligheter etter Vg2 yrkesfag  Yrkeskompetanse Utdannet til å utøve et yrke fagutdanning/fagbrev  Studiekompetanse Generell studiekompetanse gir faglig grunnlag for å søke opptak til høgskoler og universiteter

22 Rosenvilde 2014 Yrkeskompetanse Hovedmodellen: Vg1 + Vg2 i skole 2 år i lære som lærling Lærebedrift:  Privat  Offentlig

23 Rosenvilde 2014 Lærebedrift godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/ lærekandidater. må kunne gi opplæringen fastsatt i læreplanen må ha faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen.

24 Rosenvilde 2014 Har man krav på læreplass?. Søker læreplass

25 Rosenvilde 2014 Hva er viktig for å få læreplass? Tilstedeværelse (lite fravær) Bestått i alle fag (gode karakterer ingen hindring) God orden og oppførsel Vise interesse for bedriften By på seg selv

26 Rosenvilde 2014 Hva kan eleven selv gjøre? Bruke prosjekt til fordypning Kontakte bedrifter hvor de kan tenke seg å jobbe Kontakte opplæringskontorer Undersøke på www.yrke.no oversikt over godkjente lærebedrifter i Akershuswww.yrke.no Bruke nettverket! Skrive en god søknad.

27 Rosenvilde 2014 Studiekompetanse Inngangsbilletten til høgskoler og universitet Alle karakterer teller likt Alle fag må være bestått

28 Rosenvilde 2014 Fra alle Vg2 Yrkesfaglige utdanningsprogram kan elevene søke seg til VG3 Påbygging til generell studiekompetanse. » Bleiker » Nesbru » Eikeli » Rud » Rosenvilde

29 Rosenvilde 2014 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Inntakskrav bestått VG2 fra alle yrkesfaglig utdanningsprogram 10 t norsk 5 t matematikk 5 t historie 3 t naturfag 2 t kroppsøving 5 t programfag – (utd.program for stud.spes.) Sum = 30 timer

30 Rosenvilde 2014 Påbygging til generell studiekompetanse – 4.påbygg Inntakskrav bestått fagbrev eller fagutdanning 10 t norsk 5 t matematikk 5 t historie 3 t naturfag Sum = 23 timer Søknad: 1. mars i VIGO

31 Rosenvilde 2014 Hva er lurt å velge? Fagbrev   Vg3 Påbygging +++fordeler+++ fordeler ----ulemper----- ulemper

32 Rosenvilde 2014 Viktig Egen motivasjon Faglig grunnlag Arbeidsinnsats Prioritering  Frafall  Karaktersnitt  Ikke beståtte fag  Primærvitnemål

33 Rosenvilde 2014 Valg videre Elevene på Vg2 Medier og kommunikasjon kan velge:  Vg3 Medier og kommunikasjon – studieforberedende  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse  VG3 Mediedesign (fagkompetanse) Vågen videregående skole  De kan også søke yrkeskompetanse med fagbrev (lærling) – Fotograffaget – Mediegrafikerfaget

34 Rosenvilde 2014 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kan søke:  Barne- og ungdomsarbeiderfaget - fagbrev  VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

35 Rosenvilde 2014 Vg2 Fotterapi og ortopediteknikkfag kan søke:  Ortopediteknikkfaget- fagbrev  VG3 Fotterapi- fagutdanning i skole  VG3 Påbygging til generell studiekompetanse:

36 Rosenvilde 2014 VG2 Kokk og servitør kan søke:  KokkfagetFagbrev  InstitusjonskokkfagetFagbrev  Servitørfaget Fagbrev  VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

37 Rosenvilde 2014 VG2 Matfag kan søke  Butikkslakterfaget fagbrev  Fiskehandlerfaget ”  Industriell matproduksjon ”  Kjøttskjærerfaget ”  Bakerfaget ”  Konditorfaget ”  Pølsemakerfaget ”  Sjømatfaget ”  Slakterfaget ” og  VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

38 Rosenvilde 2014 Lykke til!

39 Rosenvilde 2014

40 Informasjon Veivalg videre fra:  Vg2 ST  Vg2 SF Karriere/utdannings- og yrkesveiledning

41 Rosenvilde 2014 Opplæring  Rett til tre års videregående opplæring  Må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år i skole – (eller seks år i lære)  Rett til opplæring i det fylket du er bostedsregistrert  Rett til ett omvalg  Rett til to hvileår

42 Rosenvilde 2014 Valg videre Elevene på Vg2 ST kan velge Vg3 Studiespesialisering Fortrinnsrett til skoleplass på Rosenvilde

43 Rosenvilde 2014 Valg videre Elevene på Vg2 SF kan velge Vg3 Studiespesialisering med formgiving Fortrinnsrett til skoleplass på Rosenvilde

44 Rosenvilde 2014 Utdannings- og yrkesveiledning  Trefftid på kontor  Trefftid i glassgaten  Infotek  Oppslag på It’s Learning  Hjemmesiden  Presentasjoner utenfra  Utdanningsmesser  facebook

45 …. veien videre Kartlegging Tester «WIE» 90 spørsmål - work interest explorer - Yrkesområder - Rapport Programfag Rosenvilde 2014

46 Inngangsbilletten til høgskoler og universitet Alle karakterer teller likt (snitt x 10) Alle fag må være bestått

47 Rosenvilde 2014 Lykke til!

48 ROM GruppeRom 2KSA2617 2MFA2616 2BUFA/B2019/20 2FOTA2011 2KMA3051 2KMB/C3054 2STA2054 2STB1054 2STB2066


Laste ned ppt "Velkommen til kontaktmøte for Vg2. Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google