Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGE REGIONALE VIRKNINGER AV FINANSKRISEN Åge Mariussen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGE REGIONALE VIRKNINGER AV FINANSKRISEN Åge Mariussen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGE REGIONALE VIRKNINGER AV FINANSKRISEN Åge Mariussen

2 KRISENS MULIGE EFFEKTER.. Krisen skaper forvirring: hva er det som skjer? Litteraturen om den globale krisen Hva skjer i USA? Noen hypoteser om effekter av krisen for regionene Litt empiri.. Utfordringer for VRI Forskning om dette temaet i VRI programmet Krisen som studieobjekt

3 Carlota Perez: The historical record: bubbles, recessions and golden ages 1771 Britain 1771 Britain 1829Britain 1875 Britain / USA Germany 1908 USA 1971 USA 1890–95 Europe 1929–33 USA 1929–43 1848–50 2001–?? 1793–97 TURNING POINT INSTALLATION PERIOD DEPLOYMENT PERIOD Telecom mania Internet and NASDAQ City funded global market infrastructure build-up (Argentina, Australia, US) Railway mania Canal mania The roaring twenties Bubble Global knowledge society boom??? Post-war Golden age Belle Époque (Europe) “Progressive Era” (USA) The Victorian Boom Great British leap Golden Age

4 Keynes finansteori Of all the markets in the economy, the markets for investments and the debt instruments used to acquire shares and control of capital assets are most clearly based on tenuous conventions. It is therefore “not surprising that a convention, in an absolute view of things so arbitrary, should have its weak points. It is precariousness which creates no small part of our contemporary (1935) problem of securing sufficient investment” (Keynes, General Theory, page 153, quoted by Minsky page 126).

5 Dow Jones Indeksen, 1928-2008 (logaritmisk) 1928 2008 PEARL HARBOR 1942 REAGAN RESESJONEN 1982 1987 svart mandag

6 Big bang 1971Neste big bang (2030?)boble krise synergi Olje og biler IKT installasjon FINANSKAPITALISMEINDUSTRIKAPITALISME OG PARTSSAMARBEID IKT spredning? Post karbon energi systemer? Nanotek?? IKT BOBLEN 2001 HUS, BIL OG OLJE BOBLER SPREDNING TID

7 HypoteserBoblen (neo-liberal)Konsolideringen Økonomisk politikkKontroll av inflasjonen Rentepolitikken ”Keynesiansk” sysselsettingspolitikk KredittPrivate aktører ”trykker penger” Statlige reguleringer Corporate governanceShare holder valueTeknolog- og medarbeiderstyrte bedrifter, børsen får liten betydning for bedrifters organisering InnovasjonssystemetStore private investeringer i forskning Børsoppgangen driver venture-kapital markedet Staten spiller hovedrollen som finansiør Innovasjon i bedrifter og klynger Venture-kapitalistene jakter på det sjette paradigmet HusholdKreditt-drevet konsumVelferdsstat – sosial boligpolitikk

8 SHARE HOLDER VALUE: USA: 1953-2007: BNP, DOW JONES INDUSTRIAL

9 SPARING I HUSHOLD, USA, 1986-2005

10 PRIVATE INVESTERINGER I TEKNOLOGISK FORSKNING I ANDEL AV BNP: USA, 1953-2008

11

12

13 REGIONALISERINGSHYPOTESEN Vi har gått fra en finanskrise til en økonomisk krise i den globale økonomien Vi har en aktiv regjering i Norge, den har reddet bankene og driver motkonjunkturpolitikk Råvareprisene går ned (olje, torsk).. Hvor lenge og hvor dypt? Det er de globaliserte eksportrindustriene som får hovedproblemet Klynger oppstår og utvikler seg i kriser, som følge av kreativ destruksjon

14 Hovedstads- regionen Regionale metropoler Andre regionale sentre Middels store byer/regioner Små arbeidsområder Mikro arbeidsområder 0 5 10 15 20 25 30 35 Prosent Figur 4. Innovative bedrifter etter type region. 2006. Prosent Bedrifter Sysselsatte i innovative bedrifter

15 FORVENTNINGER TIL LANGSIKTIGE VIRKNINGER (N=29, MARS 2009)

16 HVA MED KLYNGEN? (N=29, MARS 2009)

17 HVA GJØR BEDRIFTENE? (N=29, MARS 2009)

18 Utfordringer for VRI Krisens virkning.. Mer innovasjonspress i den globale økonomien Mer innovasjonssamarbeid mellom bedriftene, og mellom bedriftene og forskningsmiljøene Behov for mer samspill mellom bedrifter regionalt Konkurser, permitteringer: Mobilitet av mennesker, behov for nye regionale virkemidler innenfor utdanning Endringer i verdikjedene, endring i globale marked, krav til nye innovasjonssystemer Noen av de sentrale, sektorstyrte virkemidlene og institusjonene reagerer ikke raskt nok Nye relasjoner i arbeidslivet?? Krisen fører til innovasjonspress i noen, men ikke alle, regioner. Mange av dem er små lokale arbeidsmarked som spiller en sentral rolle i den norske økonomiens tilpasning til den globale økonomien Krisen skaper forvirring, Mange av de sentrale, sektorstyrte virkemidlene og institusjonene henger ikke med og svarer ikke raskt nok på de nye utfordringene Krisen gjør VRI mer aktuelt i disse industristedene/ regionene. Flere av de etablerte virkemidlene i VRI er godt egnet til å løse de nye oppgavene VRI er perfekt posisjonert, men er VRI i stand til å forstå den skiftende situasjonen og handle pro-aktivt?

19 Utfordringer for VRI Krisen som studieobjekt Regionalisering – globalisering Endringer i innovasjonssystemene Nye relasjoner i arbeidslivet? Dynamikk i små, lokale arbeidsmarked Utviklingsretningen for norsk økonomi – Norges tilpasning i den globale økonomien VRI NASJONALT Dokumentasjon av hva som skjer: samarbeid mellom VRI regionene.. Analyse og evaluering av hva som skjer Aksjonsforskning på tvers av regionene: spre gode resultat.. Forskning om krisen VRI REGIONALT Tilpasning av egne virkemidler Regional samordning av virkemiddel


Laste ned ppt "MULIGE REGIONALE VIRKNINGER AV FINANSKRISEN Åge Mariussen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google