Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskingens betydning for morgendagens næringsliv - har tjenesteytende sektor noen rolle? Paul Chaffey Abelia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskingens betydning for morgendagens næringsliv - har tjenesteytende sektor noen rolle? Paul Chaffey Abelia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskingens betydning for morgendagens næringsliv - har tjenesteytende sektor noen rolle? Paul Chaffey Abelia

2

3 Temaer for dagen: Om dot.com døden – og at alt ikke er helt håpløst Om næringslivets situasjon nå og behovet for en norsk innovasjonspolitikk Fem eksempler på IKT-anvendelser der både forretningsmodell, organisasjon og teknologi er viktige Noen forsknings- og næringspolitiske svar

4

5

6 IT-indeksen på Oslo Børs IdagIdag | 1 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 3 år1 mnd3 mnd6 mnd1 år2 år3 år

7 Moores lov

8 Bredbånd - global utvikling

9 Internett i norske bedrifter

10 Noen vokser raskere enn andre:

11 Vekst i datakriminalitet

12 Norsk avindustrialisering Industriproduksjonen indeks 1995=100 Norge EUEU Norges Bank har anslått industri- sysselsettingen til å falle med 60.000 fremover. Også SSB har sterkt fallende industri- sysselsetting i sine prognoser Kilde: SSB

13 Andel innovative foretak:

14 Norge faller på IT-rangering

15 Hvilken bransje tilhører disse?

16 Når blir en bokhandel en nettbutikk?

17 Hvilken bransje er Virgin i ?

18

19

20

21

22

23 Viktige spørsmål om innovasjonssystemet vårt: Er skolene gode nok til å utdanne gründere og ledere av bedrifter? Motiverer vi universitetsforskere til å ta risiko og starte opp egne virksomheter? Har Norge gode nok incentiver og støtteordninger som bidrar til kommersialisering av forskning? Har vi kapitaleiere som tør å satse på norske forskere og gründere? Har vi et næringsliv som er tilstrekkelig endringsorientert? Har vi et godt nok samspill mellom teknologene og de som kan noe om organisasjon og innhold?

24 En politikk for kunnskapsbasert næringsliv i Norge: 1.Økt satsing på forskning 2.Incentiver for investering i kunnskap 3.Effektivisering av offentlig sektor 4.En digital infrastruktur for kunnskapssamfunnet 5.Bedre samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv

25 Vi må satse på IKT-forskning i områder der vi har spesielle forutsetninger: Olje og gass Fiske og havbruk Mobilkommunikasjon Helse og medisin E-Government

26 Vi må satse mer på strategisk grunnforskning: Nøkkelteknologier –IKT –Bioteknologi –Nanoteknologi Miljøer som holder høy kvalitet (SFF) Områder med stor relevans for fremtidens eksportrettede næringsliv

27 Vi må skape bedre arenaer og incentiver for innovasjon: Bedre incentiver for samarbeid mellom forskere i bedrifter, universiteter og institutter Utvidelse av ”SkatteFunn” Incentiver for kommersialisering av forskning –Skatteincentiv for investorer? –Techology Tranfer Office (TTO)? Et virkemiddelapparat som hjelper bedriftene med internasjonale innovasjonsarenaer Hjelp til å skaffe penger fra EUs 6 rammeprogram


Laste ned ppt "Forskingens betydning for morgendagens næringsliv - har tjenesteytende sektor noen rolle? Paul Chaffey Abelia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google