Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Eit uroleg område der ulike folkegrupper kjempar om same landområda -Tre verdsreligionar har røtene sine her; kristendommen, jødedommen og islam MIDTAUSTEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Eit uroleg område der ulike folkegrupper kjempar om same landområda -Tre verdsreligionar har røtene sine her; kristendommen, jødedommen og islam MIDTAUSTEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Eit uroleg område der ulike folkegrupper kjempar om same landområda -Tre verdsreligionar har røtene sine her; kristendommen, jødedommen og islam MIDTAUSTEN

2 I følgje Bibelen var jødane lova eige land av Gud, i landet dei kom til budde det folk frå før 3200 f. Kr. ville Abraham ofre sonen Isak ved høgda Moriahberget i Jerusalem Kong David erobra Jerusalem og bygde alter på dette berget til jødane sin Gud, Jahve HISTORISK BAKGRUNN FOR STRIDEN IDAG

3 906 f.Kr bygde kong Salomo tempel på denne staden Allah sin bodbringar Mohammed vart i drømme frakta til same staden. Her starta han si reise til den 7. himmel På denne reisa møtte han kong David, Moses, Abraham, Adam og engelen Gabriel Ca. år 636 starta den muslimske kalifen Omar bygginga av Klippemoskeen over steinen der Mohammed hadde starta himmelferda Ca. år 638 starta bygginga av Al- Aqsamoskeen på same staden som Salomon sitt tempel hadde stått. Moskeen er palestinarane sin største heilagdom

4 I 1099 vart Klippemoskeen ombygd av dei kristne, Al- Aqsamoskeen ved sidan av var hovudkvarter til tempelriddarane I 1187 tok muslimane tilbake Jerusalem. Klippemoskeen og Al-aqsamoskeen vart igjen muslimsk I 1520 fekk jødane vestmuren og den gamle tempelhøgda, slik er fordelinga også idag

5 NYARE HISTORIE Sionisme - politisk ideologi som vil at jødane skal ha sin eigen stat I 1947 avgjorde FN at Palestina skulle delast i ein jødisk og ein arabisk stat. Palestinarane og dei arabiske nabostatane nekta dette, ville ikkje betale for nazistane sine brotsverk mot jødane I 1948 vart staten Israel oppretta, arabarstatane gjekk til krig, Israel vann krigen(sjølvstendekrigen) og utvida landområdet sitt med hjelp frå USA 700 000 palestinarar flykta til dei arabiske nabostatane og slo seg ned i flyktningleirar

6 DU SKAL KUNNE FORKLARE Kvifor Midtausten er eit konfliktfylt område Dei tre verdsreligionane med utspring i Jerusalem Tre heilagdomar i Jerusalem Sionisme Opprettinga av staten Israel Sjøvstendekrigen 1948 PLO Yasir Arafat Palestinske område

7 Sjølvstendekrigen 1948-49, Israel angripe av nabostatane tok Gazastripa og Vestbreidda. Jerusalem delt i ein palestinsk og jødisk del Seksdagerskrigen 1967, Israel til åtak på Egypt, Syria og Jordan. Tok meir land Yom Kippurkrigen 1973, Egypt og Syria til åtak på Israel, Israel vann krigen Camp David-avtalen 1978: Egypt godkjende Israel og fekk tilbake Sinaihalvøya KRIGAR I ISRAEL SIDAN 1948

8

9 Godkjende ikkje Israel som stat Nytta terror Yasir Arafat leiar i 1969, ville først utslette Israel Arbeidde sidan for å skape ein palestinsk stat med fredlege middel Nobels fredspris 1994 ilag med Shimon Peres(Israels statsminister) og Yitzhak Rabin etter Oslo-avtalen http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8 394576 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8 394576 PLO- DEN PALESTINSKE FRIGJERINGSORGANISASJONEN (1964)

10 Frå 1978-1982 gjekk Israel til åtak på Libanon, PLO etablerte seg der og retta stadige åtak mot Israel FN styrkar sette inn(også frå Noreg) Israel trekte seg ut 1985 Palestinarane kom med krav om sjølvstyre på Vestbreidda og Gaza

11 Unge gutar kasta stein på Israelske soldatar Hamas, palestinsk motstandsorganisasjon grunnlagt i 1967, meir militant. Jihad «islamsk hellig krig» ei plikt 1993 Osloavtalen. Palestinarane forplikta seg til samarbeid, fekk eige palestinsk sjølvstyre, Israel skulle trekkje seg ut av delar av Gaza og Vestbreidda Tilbaketrekkinga til Israel tok for lang tid, ein palestinsk stat skulle ha vore oppretta i 1999 2000 ny intifada, meir styrt av leiinga til palestinarane. Israel rydda opp med militærmakt, palestinarane svara med terror 1987 OG 2000 PALESTINSK OPPRØR- INTIFADA

12 2002 Israel bygde mur frå sør til nord gjennom Vestbreidda. Fordømt av FN 2004 Yasir Arafat døydde. Fann ikkje dødsårsak 2005 Israel trekte seg ut av Gazastripa 2006 Hamas vann valet i palestinske område 2011 Palestinarane søkte om fullt FN- medlemskap, fekk nei I 2012 søkte Palestina om å verte godkjent som stat utan medlemskap i FN Torsdag 29.11.12 vart Palestina oppgradert til observatørstat i FN http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge- anerkjenner-Palestina-navnet-7058695.html http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge- anerkjenner-Palestina-navnet-7058695.html HENDINGAR DEI SISTE ÅRA FRAM TIL IDAG:


Laste ned ppt "-Eit uroleg område der ulike folkegrupper kjempar om same landområda -Tre verdsreligionar har røtene sine her; kristendommen, jødedommen og islam MIDTAUSTEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google