Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Al Nakba 1 Al Nakba – Katastrofen 60 år med etnisk rensing Etnisk rensing: ”En gjennomtenkt plan/metode fra en gruppe/personer for systematisk å eliminere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Al Nakba 1 Al Nakba – Katastrofen 60 år med etnisk rensing Etnisk rensing: ”En gjennomtenkt plan/metode fra en gruppe/personer for systematisk å eliminere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Al Nakba 1 Al Nakba – Katastrofen 60 år med etnisk rensing Etnisk rensing: ”En gjennomtenkt plan/metode fra en gruppe/personer for systematisk å eliminere en annen gruppe fra et gitt område, på basis av religiøs, etnisk eller nasjonal tilhørighet. Metoden innebærer grov vold og er ofte tilknyttet militære operasjoner. Metoden tillater brukt alle midler, fra diskriminering til fysisk utryddelse, og innebærer brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. De fleste metoder for etnisk rensing innebærer grove brudd på Geneve-konvensjonen av 1947 og tilleggsprotokollene av 1977……….” Drazen Petrovic, European Journal of International Law 5/3 (1994)

2 Al Nakba 2 Jødisk innvandring ÅrAntall 183910.000 187614.000 188224.000 191485.000 1931175. 138

3 Al Nakba 3 Det arabiske opprøret (1936 – 1939) Opprør mot britene – angrep på jøder & briter Britene organiserer 20.000 jødisk militia Brutal undertrykking av arabere 5.000 døde og 10.000 skadde arabere 10% av voksne arabiske menn drept, fordrevet, fengslet 400 jøder og 200 briter drept 13.200 rifler beslaglagt fra arabere, 521 fra jøder Omfattende jødisk registrering av palestinsk militans Arabisk nasjonal, sosial og militær samhandling sterkt svekket

4 Al Nakba 4 Palestinsk politi 1935

5 Al Nakba 5 Bosetting 1946 250.000 jøder i interneringsleire i Europa i 1945 192219311945 Total 752.0481.036.3391.764.520 Muslime r 589 177 (78%) 761 922 (74%) 1 061 270 (60%) Jøder 83 790 (11%) 175 138 (17%) 553 600 (31%) Kristne 71 464 (10%) 89 134 (9%) 135 550 (8%) Andre 7 617 (1%) 10 145 (1%) 14 100 (1%)

6 Al Nakba 6 Eiendomsforhold 1946 DistrictArab ownedJewish ownedPublic and other Acre87 %3 %10 % Beersheba15 %<1%85 % Beisan44 %34 %22 % Gaza75 %4 %21 % Haifa42 %35 %23 % Hebron96 %<1%4 % Jaffa47 %39 %14 % Jenin84 %<1%16 % Jerusalem84 %2 %14 % Nablus87 %<1%13 % Nazareth52 %28 %20 % Ramallah99 %<1%1 % Ramle77 %14 %9 % Safad68 %18 %14 % Tiberias51 %38 %11 % Tulkarm78 %17 %5 %

7 Al Nakba 7 De militære aktørene Haganah / IDF = jødiske militære styrker ( 60.000 ) Palmach – jødisk eliteavdeling (8.000 - stiftet av britene 1941) Irgun / Stern = Sionistiske paramil. terrorgrupper (4.500) Drusere & Circassere (1.000) Palestinsk militia ( 7.000 ) ALA = arabisk frivillig militia ( 3.000 ) Den arabiske Liga (Syria ( 5.000 ), Egypt ( 10.000 ), Irak ( 5.000 ), Libanon ( 1.000 ), Jordan ( 4.000 )) Den britiske hæren (100.000 ++)

8 Al Nakba 8 Det militære styrkeforholdet Jødene: + Antall tropper (ca. 70.000) + Militær erfaring og trening + Godt utstyrt med våpen fra april 1948 + Enhetlig kommandostruktur + Sterk motivering og moral Araberne: - Underlegne i antall (10.000 + 20.000 fra 15/5) - Ingen felles ledelse - Dårlig utstyrt - Manglende felles strategi - ”Inshallah – faktoren”

9 Al Nakba 9 Palestinsk milits

10 Al Nakba 10 FN-resolusjon 181 - 1947 Den Arabiske Liga boikotter alt forarbeid i UNSCOP Res. 181 vedtas 29/11 med knapt flertall. Samtlige arabiske land stemte mot. Israel tildeles 55% av landområdet med 499.000 jøder og 438.000 palestinere Palestina tildeles 42% av landområdet med 818.000 palestinere og 10.000 jøder Jerusalem skal være en internasjonal by med 100.000 jøder og 100.000 palestinere

11 Al Nakba 11 Årsskiftet 1947/48 Stadige opptrappinger av jødisk terror fra Irgun & Stern Arabisk militia angriper trafikk til jødiske bosettinger i vest Irgun bomber arabiske arbeidere i Haifa, 39 israelske arbeidere lynsjes i arabiske protester Desember: Generalprøver fra Irgun / Haganah: Deyr Ayub, Beir Affa, Khisas angripes Den engelske hæren er passiv og griper ikke inn trass i gjentatte henvendelser fra palestinerne Overklassen blant palestinerne drar utenlands 400 jøder og 1.900 palestinere er drept i gjensidige angrep Ben Gurion påberoper seg en ”ny jødisk holocaust” i Judea 2.000 arabiske frivillige (ALA) ankommer Palestina Haganah tegner våpenkontrakt med Tsjekkoslovakia (25.000 gevær, 5.200 maskingevær, 54.000.000 skudd).

12 Al Nakba 12

13 Al Nakba 13 Februar 1948 Jewish Agency erklærer at det vil etablere en jødisk stat uavhengig av internasjonal støtte. Haganah etablerer militært rekrutteringskontor i New York Irgun / Haganah starter systematisk kampanje for å ”sikre jødiske transportveier”: Utrensking av Qisarya, Barrat Qisarya og Khirbat al-Burj Nattangrep på Sa’sa (35 hus sprenges, 90 døde arabere) Det jødiske råd oppsummerer at palestinerne ikke klarer å slå tilbake denne type angrep. Haganah mobiliserer alle mellom 25 - 35 år til militærtjeneste 1280 frivillige jødiske militære ankommer ulovlig Tel Aviv

14 Al Nakba 14 Plan D(alet) - Yehoshua ”Operasjonene må utføres på følgende måte: Enten ved å ødelegge landsbyene (ved å sette dem i brann, sprenge bygninger og plassere miner i ruinene), og spesielt de befolkningssentrene som er vanskelig å kontrollere på sikt. Eller ved å iverksette finkjemming og kontroll operasjoner etter følgende retningslinjer: Omringe landsbyene,og foreta grundige søk inne i dem. Der hvor det møtes væpnet motstand, må alle styrker utryddes og befolkningen må fordrives utenfor statens grenser.” 10.mars 1947

15 Al Nakba 15

16 Al Nakba 16 Mars 1948 Plan Dalet vedtas 10. mars Hemmelig avtale med kong Abdullah av Jordan om å beholde Vestbredden etter avsluttet krig Britene erklærer at Mandatet opphører 15/5 President Truman gir hemmelig erklæring til å støtte opprettelsen av Israel 15/5. Ben Gurion erklærer at Israel ikke trygges av internasjonale lover, men av jødisk militær styrke.

17 Al Nakba 17 April 1948 – etnisk rensking iverksettes i stort omfang. 1.Første våpenleveranse fra Tsjekkoslovakia til Haganah 2.Haganah erobrer landsbyen Castel, driver ut alle palestinere og starter erobring av veien mellom Tel Aviv og Jerusalem 8.Haganah starter offensiv mot Tiberias 9.Irgunn og Stern massakrerer 120 palestinske innbyggere i Deir Yassin 12.Det Jødiske Råd erklærer at Israel opprettes 16/5 15.Angrep på palestinske landsbyer langs veien til Jerusalem 16.Britene trekker seg ut av Safad, Haganah angriper. 21.Britene trekker seg ut av Haifa. 22.Haganah angriper Haifa med artilleri og palestinere flykter i panikk. 25.Operasjon Chametz: Haganah angriper Jaffa, Tell Rish, Yazur, Salameh 26.Haganah angriper Jerusalem, men tvinges til å overlate styring til britene. 27.Haganah erklærer koordinering med Irgunn 30.All palestinsk eiendom i Vest-Jerusalem okkuperes av Haganah og palestinere drives ut.

18 Al Nakba 18

19 Al Nakba 19

20 Al Nakba 20

21 Al Nakba 21 Mai 1948 1.Libanon og Syria erklærer tropper til Palestina 15/5 3.200.000 palestinere flykter fra krigshandlingene 4.Den Arabiske Legion angriper jødiske bosettere i Gush Etzion som har skutt på lokal palestinsk trafikk til byen 10.Haganah erobrer Jaffa, Safed og omliggende landsbyer 12.Resten av tsjekkoslovakiske våpen ankommer Haganah 15.Det britiske Mandat opphører. Staten Israel erklæres opprettet og anerkjennes umiddelbart av USA og Sovjet. Egyptiske og libanesiske tropper rykker inn fra grensene. 17.Haganah utgjør ca. 60.000 soldater. De erobrer Acre 18.Den arabiske Legion blokkerer veien til Jerusalem 19.Haganah angriper Gamlebyen i Øst-Jerusalem 20.Grev Folke Bernadotte utropes som FN-forhandler

22 Al Nakba 22 Patrulje i Jaffa Road

23 Al Nakba 23 Sommer og høst 1948 Juni Flere fredsforslag som avvises av begge parter Fortsatte kamper med framgang for israelske styrker 1. juli 1. våpenstillstand – Israel konsoliderer seg militært. 8. Juli - Israel angriper Lydd og Ramla og etablerer en korridor til Jerusalem 18. juli - 2. Våpenstillstand 17. Sept. - Folke Bernadotte myrdes av Stern 29. – 31 oktober – Tusener nye palestiner på flukt i operasjon Hiram 4. nov. – FN vedtar resolusjon 194 om flyktningenes rett til retur

24 Al Nakba 24 Palestinske landsbyer som er utslettet

25 Al Nakba 25 Våpenhvilelinjen 1949 Phase: Ødelagt e landsby er Antal flyktning er Jewish/Israe li lands (km2) 29 Nov. 1947 - Mar. 194830>22.600*1.159 Apr. - 13 May 1948 (Tiberiade, Jaffa, Haifa, Safed, etc.) 199>400.0003.363 15 May - 11 June 1948 (an additional 90 villages) 290>500.0003.943 12 June - 18 July 1948 (Lydda/Ramleh, Nazareth, etc.) 378>628.0005.224 19 July - 24 Oct. 1948 (Galilee and southern areas) 418>664.0007.719 24 Oct. - 5 Nov. 1948 (Galilee, etc.) 465>730.00010.099 5 Nov. 1948 - 18 Jan. 1949 (Negev, etc.) 481>754.00012.366 19 Jan. - 20 July 1949 (Negev, etc.) 531>804.00020.350

26 Al Nakba 26 Jødene kommer – palestinerne flykter

27 Al Nakba 27 Flyktningeleire 2001 Palestinerne flykter hovedsakelig til nabolandene, og til Gaza. I dag bor de og deres etterkommere i Gaza, i Libanon, Syria, Jordan og i flyktningeleire på Vestbredden.

28 Al Nakba 28 Sho’fat camp Øst-Jerusalem 2007

29 Al Nakba 29 Al Nakba - 1947 Jødiske landsbyer ble bygd istedenfor arabiske landsbyer. Dere kjenner ikke engang navnene på disse arabiske landsbyene, og jeg anklager dere ikke fordi geografibøkene ikke lenger finnes. Og det er ikke bare bøkene som ikke eksisterer, de arabiske landsbyene er der ikke lenger. Nahlal reiste seg på ruinene av Mahlul, Kibbbutz Gvat erstattet Jibta; Kibbutz Sarid istedenfor Huneifis; and Kefar Yehushu'a overskrev Tal al-Shuman. Det finnes ikke et eneste sted i dette landet som ikke hadde en tidligere arabisk befolkning. Moshe Dayan, Address to the Technion, Haifa ( as quoted in Ha'aretz, 4 April 1969)

30 Al Nakba 30 Oppsummering Nakba 1949 31 dokumenterte massakrer ble utført av sionistiske avdelinger 800.000 palestinere ble i løpet av 1947 -1949 fordrevet og havnet i flyktningeleire i Palestina, Jordan, Syria og Libanon 70.000 hus, 531 landsbyer og 11 større arabiske byområder ble ødelagt Xx palestinere er drept ”Facts on the ground” ble etablert som metode Demonisering av arabere ble sementert som menneskesyn hos mange jøder En omfattende omskriving av historie: Arabisk kultur og historie fjernes Jødisk historie rekonstrueres Palestinsk eiendom ble ekspropriert av JNF og solgt på billigsalg til jøder som eneste lovlige eiere.

31 Al Nakba 31 Jenin Camp 2002

32 Al Nakba 32 6-dagers krigen juni 1967 Israel angriper og erobrer Vest-bredden med Jerusalem, Gaza, Sinai, Golan-høydene og fordriver ytterligere 300.000 palestinere

33 Al Nakba 33 Bosettinger 1947 - 2008 Oslo-avtalen ga oss bosettingene…….

34 Al Nakba 34 Muren 2004 -----  Veikartet ga oss muren….. Påskudd om arabisk aggresjon og terrorisme har blitt brukt gjennom hele perioden for å forklare den sionistiske ekspansjonen. Israel har ikke hatt noe valg – de må forsvare seg. All vold fra Israel er i selvforsvar. Fordriving av arabere er nødvendig for å verne jødsike liv.

35 Al Nakba 35


Laste ned ppt "Al Nakba 1 Al Nakba – Katastrofen 60 år med etnisk rensing Etnisk rensing: ”En gjennomtenkt plan/metode fra en gruppe/personer for systematisk å eliminere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google