Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtausten, det profetiske ord, og Jesus si attkome. 1 Av Ivar Fjeld: 02.05.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtausten, det profetiske ord, og Jesus si attkome. 1 Av Ivar Fjeld: 02.05.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtausten, det profetiske ord, og Jesus si attkome. 1 Av Ivar Fjeld: 02.05.12. ivarfjeld@yahoo.com

2 • 1. Kvifor slåss Muslimar, og drep kvarandre? • 2. Den Arabiske våren • 3. Landløfte til Jødane • 4. Jødane i Israel kranglar • 5. Den religiøse endetidssemja • 6. Antikrist (ar) og den ekte Messias • 7. Herrens Dag, og tusenårsrike 2

3 • 1. Kvifor slåss muslimar, og drep kvarandre? 3

4 Wahnabisme (salafisme) SufismeMahjid-isme (Kulturell Islam) ( Rituell, puritansk Islam ) ( Politisk prestestyre ) RELIGIØS ISLAM 4

5 Wahnabisme (salafisme) Sufisme Mahjid-isme (Spirituell, pasifisme ) ( Pilgrims-ferd og renselse ) ( Misjonsbefalinga, sharia ) Apostolsk suksesjon, 12.Imam (Litterœr tolkning av Koranen) Nominell, personlig tolkning Anekdotar, mystisisme) KORAN-SYN 5

6 Bathisme (nasjonalisme) SufismeJihad-isme (Interreligøs dialog og fredsrørsle) ( Egypt Syria, Iraq, Libya, (Tyrkia) ( Iran, Shia Muslimsk Brorskap, Taliban og PLO ) POLITISK ISLAM 6

7 7

8 • 2. Den Arabiske våren 8

9 9

10 10

11 11

12 • 3. Landløfte til Jødane 12

13 13

14 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer “allah” Tilhøyrer alle Abraham’s Barn (3 verdsreligionar) Er overført til kyrkja Tilhøyrer Jødane The første Caliphat The Ottomanske rike Hamas, Det Muslimsk Brorskap Majid-isme, FN, PLO, EU, USA, China, Russland, Norge, etc Sufisme Reformert Judaisme Kirkenes Verdensråd (Vatikanet). Vatikanet, før 1965, The Bysantiske riket (også Lutherske erstatningsteologi) Staten Israel Messianaks Jødar Kristne sionistar Pinsebevegelsen 14

15 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer “allah” Det første Caliphate Det Ottomanske rike Hamas, Det Muslimsk Brorskap Majid-isme, 15

16 16

17 17

18 Kven har rett til skjøtet til landet? Er overført til kyrkja Vatikanet, før 1965, The Bysantiske riket (Også Lutherske erstatningsteologi) 18

19 19

20 20

21 21

22 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer Jødane Staten Israel Messianaks Jødar Kristne sionistar Indremisjonsforbundet 22

23 Tredje Mosebok Kapittel 20:24 (Leviticus) • Men til dere har jeg sagt: Dere skal innta landet deres, og jeg vil gi det til dere for at dere skal ta det i eie, et land som flyter av melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene. 23

24 • Askenazi • Shepardim • Beta Israel • Bne Israel • Bagdadi Israel 24

25 Evangeliet etter Lukas Kapittel 21:24 De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. 25

26 26

27 Esekiel Kapittel 34:13 • Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 27

28 Esekiel Kapittel 36:24 • Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. 28

29 Balfour deklarasjonen av 2. november 1917 29 24. July 1922

30 30 FN sin delingsplan av 29.november 1947 FN-taktaten signert 26.juni 1945

31 • 4. Jødane i Israel kranglar (del 2) 31

32 Reformert Orthodox Ultra- Orthodox (Greitt nok i dag) ( Vil ha klarare skille mellom stat og religion) ( Vil ikkje ha noko med Staten å gjere ) POLITISK JUDAISME 32

33 Sekulær-liberal NasjonalReligiøs (Landløfte, historie, Bosettarar, Likud) ( Peace now, kultur, FN, Labour) ( Torah, Lovisk, Shah ) POLITISK SIONISME 33

34 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer “allah” Tilhøyrer alle Abraham’s Barn (3 verdsreligionar) Er overført til kyrkja Tilhøyrer Jødane FN, PLO, EU, USA, China, Russland, Norge, etc Staten Israel Messianaks Jødar Kristne sionistar Pinsebevegelsen 34

35 35

36 • 5. Den religiøse endetidssemja 36

37 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer “allah” Tilhøyrer alle Abraham’s Barn (3 verdsreligionar) Er overført til kyrkja Tilhøyrer Jødane FN, PLO, EU, USA, China, Russland, Norge, etc Sufisme Reformert Judaisme Kirkenes Verdensråd (Vatikanet). 37

38 Paulus’ andre brev til tessalonikerne Kapittel 2 • 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. 38

39 Paulus’ første brev til tessalonikerne Kapittel 5 • Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. 4 Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. 39

40 • 5 For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. 6 Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru! 7 For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8 Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm. 40

41 6. Antikrist (ar) og den ekte Messias 41

42 Joel Kapittel 3 • 7 da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land. 8 og kastet lodd om mitt folk, de ga en gutt for en hore og solgte en jente for vin, og den drakk de opp. 42

43 43

44 44

45 45

46 Kven har rett til skjøtet til landet? Tilhøyrer “allah” Tilhøyrer alle Abraham’s Barn (3 verdsreligionar) Er overført til kyrkja Tilhøyrer Jødane FN, PLO, EU, USA, China, Russland, Norge, etc Sufisme Reformert Judaisme Kirkenes Verdensråd (Vatikanet). 46

47 Sakarja Kapittel 12 Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. 47

48 48

49 49

50 29.April 2009: Vatikanet og den Arabiske Liga signerer ei avtale om å arbeide for “fred og brorskap”. 50

51 12.Mai 2009: Paven på Tempelplassen i Jerusalen 51

52 7. Herrens dag, og tusenårsriket 52

53 Johannes’ åpenbaring Kapittel 20 4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. 53

54 Peters andre brev Kapittel 3 8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 54

55 Josva Kapittel 10:13: Da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Slik står det skrevet i «Den rettskafnes bok». Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. 55

56 Johannes’ åpenbaring Kapittel: 8-12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten. 56

57 Jesaja Kapittel 13:10 For himmelens stjerner og stjernebilder lar ikke lyset skinne, mørk er solen når den går opp, og månen gir ikke lys. (Ezekiel 32,7, Joel 2,10, og 3,15) 57

58 Evangeliet etter Matteus Kapittel 24 • 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30, Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 58


Laste ned ppt "Midtausten, det profetiske ord, og Jesus si attkome. 1 Av Ivar Fjeld: 02.05.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google