Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Folkehjelp - Fellesforbundet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Folkehjelp - Fellesforbundet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Folkehjelp - Fellesforbundet
PALESTINA Norsk Folkehjelp - Fellesforbundet

2 Norsk Folkehjelps utviklingsarbeid
Fremme rettferdig fordeling av makt og ressurser – en viktig forutsetning for sosial utvikling. Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Fokuserer på folks deltakelse og demokratisk organisering Støtte til utsatte/marginaliserte grupper slik at de kan påvirke beslutninger i sine egne samfunn. Dette kan være både palestinerne som gruppe i Midtøsten, eller palestinsk ungdom internt på Gazastripen eller i leirene i Libanon. Partnersamarbeid – aktørene og målgruppene i fokus. Folk og deres organisasjoner har en egen agenda. Kvinners rettigheter og likestilling er en integrert del i alt utviklingsarbeid.

3 Norsk Folkehjelp i Palestina
Har drevet humanitært og utviklingsarbeid i Libanon siden 1982, og på Vestbredden og i Gaza siden 1987. Støtter palestinernes sak der andre bistandsorganisasjoner er ’nøytrale’. Samarbeider med palestinske organisasjoner, mange ledet av kvinner.

4 Palestinerne i Midtøsten
Flyktninger siden 1948, okkupasjon Vestbredden og Gazastripen siden 1967. Nye generasjoner vokser opp uten rettigheter og uten eget land. Gazastripen gradvis avsperret siden Osloavtalen – de siste årene under hard embargo og blokade. Flyktningene i Libanon; Marginaliserte og uten rettigheter i Libanon, sviktet av fredsprosessen, fratatt retten til å vende hjem Vold og konflikt fører til marginalisering av utsatte grupper. Det palestinske samfunnet er under press. Folkelig engasjement og mobilisering mot uretten behøver vår støtte.

5 Solidarisk tilstedeværelse
Mer enn 60 år med fordrivelse – mer enn 40 år med okkupasjon Norsk Folkehjelps program i Libanon startet etter invasjonen i 1982, i Palestina under intifadaen i 1987, med fast kontor i Gaza fra 1996. Folkeretten: Palestinerne har rett til selv-bestemmelse (= en suveren stat); okkupasjonen må opphøre; bosettingene er ulovlige; Muren må rives og flyktingene har rett til å vende tilbake. Norsk Folkehjelp tar stilling for palestinerne.

6 POLITISK SITUASJON NÅ

7 Vårt arbeid Kontor på Gazastripen
Støtter lokale palestinske organisasjoner og sivil motstand mot okkupasjonen Utviklingsprogram: Å støtte folks egen organisering og deltakelse Humanitært program: Jordbruk og utdanning Politisk arbeid i Norge til støtte for palestinerne

8 Fellesforbundets støtte
Styrking av lokalt sivilt samfunn Praktisk forsvar for retten til landet Bekjempe vold mot kvinner Ungdoms deltakelse Flyktningenes rettigheter

9 Styrking av lokale organisasjoner
PNGO, paraplyorganisasjon for palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner Støtte til administrativ og organisatorisk styrking av mindre organisasjoner PNGO viktig for å påvirke de to palestinske myndighetene til å la organisasjoner forbli uavhengige når de blir stengt eller truet med overtakelse

10 Forsvar for retten til jorda
Støtte til lokale bondekomiteer Dokumentere konfiskasjon Støtte praktiske tiltak for å holde på jorda Mobilisering for sivil motstand

11 Ungdoms deltakelse – samfunnets motstandskraft
For at det palestinske samfunnet skal kunne stå imot okkupasjonen er det avgjørende at alle får delta og gjøre sin stemme hørt. NF støtter organisasjoner som fremmer ungdoms stemme i det palestinske samfunnet. Ungdom trener seg selv til å delta, og krever å bli hørt ved å invitere politikere til møter. Ungdom i Gaza

12 Bekjemper vold mot kvinner
Norsk Folkehjelp støtter palestinske organisasjoner som fremmer kvinners stemme i det palestinske samfunnet, fremmer kvinners rettigheter og bekjemper vold mot kvinner. Med støtte fra Fellesforbundet har vi sett framgang i synet på vold mot kvinner, flere kvinner søker og får hjelp. For at det palestinske samfunnet skal kunne stå imot er det avgjørende at alle får delta og gjøre sin stemme hørt, NF støtter organisasjoner som fremmer kvinners stemme i det palestinske samfunnet, og fremmer kvinners rettigheter og bekjemper vold mot kvinne Bilde fra Ramallah Demonstrasjon i Ramallah

13 1.mai-aksjonen er Norsk Folkehjelp, Arbeiderpartiet og hele fagbevegelsens årlige innsamlingsaksjon Tema for 2011 er: PALESTINSKE FLYKTNINGER I MIDT-ØSTEN Fellesforbundet har støttet lokale organisasjoners arbeid med å sette fokus på flyktningenes rettigheter 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

14 1948 Sionistene kjemper for å opprette Israel i “Selvstendighetskrigen”. For palestinerne er dette Al-Nakba, “katastrofen” landsbyer blir ødelagt, – palestinere blir fordrevet. I dag lever fem millioner palestinere som flyktninger. Våren 48 trekke rbritene seg ut, og sionistene erklærer staten israel for opprettet. De arabiske statene går til angrep i en regional krig som Israel vinner, israel blir etter våpenhvilen etablert på 78% av Palestina. Vestbredden blir okkupert av jordan og gaza av Egypt.

15 SITUASJONEN I DAG: Over 4 millioner statsløse palestinske flyktninger
Tilsidesatt i de storpolitiske prosessene Drømmen om å vende tilbake er fjern Derfor økt fokus nå på deres rettigheter som flyktninger 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

16 GAZA og VESTBREDDEN: Arbeider med lokale palestinske organisasjoner og sivil motstand mot okkupasjonen 70 % av befolkningen på Gazastripen er flyktninger Støtter folks egen organisering og deltakelse NF støtter arbeid for samfunnsdeltakelse blant flyktningene, særlig kvinner og ungdom 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

17 LIBANON: De fleste palestinske flyktningene i Libanon bor fremdeles i elendige flyktningleire, 62 år etter fordrivelsen NF arbeider for flyktningenes rett til å vende tilbake Norsk Folkehjelp støtter mobiliseringsarbeid for større rettigheter for flyktningene, som rett til arbeid 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

18 DET NYTTER! I august 2010 fikk palestinerne i Libanon gjennomslag for noe bedre rettigheter i arbeidsmarkedet, som de til nå har vært holdt utenfor. Norsk Folkehjelp støttet i sommer blant annet en stor marsj for sivile rettigheter som mobiliserte flere tusen mennesker 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

19 Stort engasjement i arbeiderbevegelsen
Sammen utgjør vi forskjellen ved å støtte de palestinske flyktningene Vi skal vise dem at de ikke er glemt STØTT ÅRETS 1.MAI-AKSJON MED FOKUS PÅ DE PALESTINSKE FLYKTNINGENE! 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

20 MATERIELL OG INFORMASJON:
Gå inn på Kontakt Are Stranden: Kontonummer: 2011 Presentasjon for arbeiderbevegelsen

21


Laste ned ppt "Norsk Folkehjelp - Fellesforbundet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google