Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtøsten. Konflikten mellom Israel og Palestinerne ”To folk – et land” 1) Den sionistiske visjonen om å samle alle verdens jøder i det symbolske kjerne-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtøsten. Konflikten mellom Israel og Palestinerne ”To folk – et land” 1) Den sionistiske visjonen om å samle alle verdens jøder i det symbolske kjerne-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtøsten

2 Konflikten mellom Israel og Palestinerne ”To folk – et land” 1) Den sionistiske visjonen om å samle alle verdens jøder i det symbolske kjerne- området for den jødiske kulturen og der bygge en moderne stat for verdens forfulgte jøder. 2) Den palestinske befolkningens visjon om selvstendighet i eget land frigjort fra århundrer med fremmedstyre og kolonialisme.

3

4 Israelere og Palestinere i konflikt •Hva er bakgrunnen til konflikten? •Hvem har rett til å bo i området? •Vi må se nærmere på: o Historisk bakgrunn. o Kriger i området. o Problemområder i konflikten. o Er det mulig å løse konflikten? o Eksempler på argumenter i konflikten.

5 Jødene sier at Abraham fikk landet av Gud, og at det skulle tilhøre hans ætt, jødene, til evig tid

6 Historisk bakgrunn •I ca år 70 etter vår tidsregning ble jødene fordrevet fra sitt hjemland, Palestina, av Romerne. Diasporaen starter. •Her ser dere bla. klagemuren. Restene av templet som ble ødelagt av Romerne. KlippemoskeenKlippemoskeen og al-Aqsa-moskeen eral-Aqsa-moskee også sentral. •Jerusalem er hellig by for tre religioner:Jerusalem -Jødedommen -Kristendommen -Islam Dermed sentral i denne konflikten siden Israel har okkupert byen og begge sider ønsker den som hovedstad.

7 Etter at jødene var drevet vekk, kom etter hvert araberne. Spørsmålet for oss i dag er: - Dette er 2000 år siden. - Er det jødene som har rett til å bo der? - Er det palestinerne som har rett til å bo der?

8 Du tenker kanskje…hvorfor kan de ikke bare bo et annet sted? •Igjen må vi se på historien bak for å forstå konflikten. ” Den som kan historien, vil forstå nåtiden og kunne forme fremtiden.”

9 Jødene beskyldt for:

10

11 På 1800 tallet ble jødene forfulgt i mange europeiske land.

12 Sionismen Sionismen I 1897 ble det dannet en jødisk organisasjon som gikk inn for at det skulle opprettes en egen jødisk stat i det gamle Palestina. •Bilde: Teodor Herzel

13 Palestina var da under tyrkisk kontroll… •…men fra 1920 ble dette området et såkalt britisk mandatområde. Dette ble avgjort etter første verdenskrig. Mandattiden 1920-48 Efter fredsaftalerne 1919 besluttes det at Palestina området skal styres af en international myndighed (Folkeforbundet), som herefter giver England mandat til at stå for den praktiske administration af området. •Balfour – deklarasjonen fra 1917 skaper grunnlag for konflikter i mellomkrigstiden. Jødene ble lovet et hjem i Palestina hvis de slåss mot Tyskerne.

14 I 1933 kom Hitler til makten

15 Jøder i Palestina: Dette, kombinert med trakasseringen av jødene i Europa, førte til at mange jøder flyktet til Palestina og bosatte seg der. Statsbyggingen var allerede godt i gang i mellomkrigstiden. Fra 80000 jøder i 1915 til 335000 i 1935.

16 Befolkningsutvikling I dag: Israel 7, 2 millioner (1, 4 mil Palestinere), Vestbredden og Gaza: 3, 7 millioner palestinereI dag: Israel 7, 2 millioner (1, 4 mil Palestinere), Vestbredden og Gaza: 3, 7 millioner palestinere. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Palestina Demografen og statistikeren Sergio DellaPergola [5] har gitt et tilnærmet anslag på befolkningen i Palestina vest for elven Jordan i henhold til religiøs fordeling i løpet av de siste 2000 år slik det sett i tabellen ovenfor.http://no.wikipedia.org/wiki/PalestinaSergio DellaPergola [5]Jordan År Jøder Kristne Muslimer Totalt 1 0-50 e.krMajoritet--~2 500² 5te århundreMinoritetMajoritet->? 1100-talletMinoritet Majoritet>225 1800722246275 18904357432532 19149470525689 19228471589752 1931175897601,033 19476301431,1811,970

17 •Etter den 2. verdenskrig møtte jødene forståelig nok mye sympati pga jødeforfølgelsene.

18 Deling av Palestina •Jødene trengte et sted å bo, araberne var imot at det ble en egen jødisk stat i det de anså som sitt hjemland, og motsetningene økte. •FN tok over dette problemet i 1947, og Palestina ble delt inni en jødisk (54%) og en arabisk stat (Palestinerne utgjorde 70% av befolkningen og fikk 46%), mens byen Jerusalem ble FN- kontrollert. •Kilde: http://www.globalis.no/Konflikter/Palestinahttp://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

19

20 Urolige tider •Israel proklameres ensidig i 1948. •Dette fører til angrep fra Egypt, Syria, Libanon, Irak og Jordan. •Krigen i 1948 fører til at mer enn 700 000 palestinske arabere blir flyktninger i nabolandene, en utvidelse av den Israelske staten (70%) og okkupasjon av vest - Jerusalem, samt at den palestinske staten var i realiteten lagt død. Slik er det enda. •Suezkrisen i 1956.Suezkrisen i 1956.

21

22 Flyktningene •Disse menneskene bor fremdeles i flyktningeleire. •Hva skal skje med dem?

23 Seksdagerskrigen i 1967 •Seksdagerskrigen i 1967: Israel tok et mye større område enn de ble tildelt av FN. •Okkupasjon av Gaza, Vestbredden, Golan og Sinai. •Hele Jerusalem ble okkupert av Israelerne. Jerusalem er stadig en kilde til konflikt. Hvorfor? •Selvfølgelig var også flyktningene et problem. •FN anerkjenner Israel som stat, men mener at de skal trekke seg tilbake fra områdene de okkuperte i 1967. •David blir Goliat.

24

25 Noen sentrale utviklingstrekk etter 1967 •Palestinsk mobilisering: PLO – Yazzer Arafat. Fra terror til diplomati.PLO •Kravet fra Palestinerne: Mer fokus på Israelsk tilbaketrekning og opprettelse av egen stat. •1973: ”Yom Kippur – krigen” (Oktoberkrigen)1973: ”Yom Kippur – krigen” (Oktoberkrigen) •Israel mister støtte i vesten på 1970 – 1980 tallet. •Den Palestinske intifadaen i 1987 og 2000.Den Palestinske intifadaen i 1987 og 2000. •Voldspiralen øker – fiendebildet forsterkes. Fredsinitiativ: •Osloavtalen i 1993. Mer senere. •Camp David 2000. Mer senereCamp David 2000 •Veikartet for fred. Mer senere. •Nybygging på vestbredden. •Bygging av muren rundt vestbredden i 2004.Bygging av muren rundt vestbredden i 2004. •Hamas vant valget i selvstyre områdene i 2006. •Krigen mot Gaza desember 2008.Krigen mot Gaza desember 2008.

26

27 Oppsummering av problemområdene i konflikten: 1.Israels okkupasjon: Jerusalem, Vestbredden og ”Gaza” (Sinai og Golan). Jødisk nybygging på vestbredden.Israels okkupasjon 2.Palestinske flyktinger. 3.Jerusalem: ”Hellig by” og hovedstadsproblematikken. 4.Religion: Islam, jødedom og kristendom. Misbruk av religion. 5.Fundamentalister: Hizbollah, Islamsk jihad og Hamas. Jødiske fundamentalister. 6.Bygging av muren rundt vestbredden: Vannområder og apartheidpolitikk. Israels ”sikkerhetsmur”. Se kart neste side. 7.Voldsspiral. Eks: Palestinske selvmordsbombere og Israelske aksjoner. ”Selvforsterkende”. 8.”Deling” av makt blant Palestinerne: Hamas (Gaza) og Fatah (Vestbredden). 9.Israel omringet av ”fiender”. 10.Israel (5. største militærmakt) klart sterkere en Palestinerne.

28

29

30 Løsning på konflikten? •Osloprosessen i 1993: Israel skulle trekke seg ut av deler av vestbredden og Gaza slik at PLO kunne arbeide for å danne en egen palestinsk stat. PLO anerkjente Israels rett til å eksistere. Dette var en prinsippavtale med mange uløste spørsmål.Osloprosessen i 1993 •Osloprosessen er ”død” i dag.

31 Camp David 2000 •Barak skal ha tilbudt palestinerne 88 prosent av Vestbredden og hele Gaza. Videre skulle de få sin hovedstad, kalt Al-Quds, i enkelte deler av Øst- Jerusalem og landsbyer rundt byen. Problemet med Gamlebyen skulle utsettes. •Israel foreslo at «titusener» palestinske flyktninger skulle få vende tilbake til sine tidligere hjem i selve Israel som ledd i familiegjenforeninger Amerikanerne skal ha tilbudt hver familie opptil 250.000 dollar (vel to millioner kroner) om de ville fraskrive seg retten til å vende tilbake. •Arafat, på vegne av PLO, sier nei. Hvorfor? •Ariel Sharon overtar som statsminister i 2001 og fredsprosessen går i stå.Ariel Sharon

32 ”Veikartet for fred 2003” •EU, FN, Russland og USA •Palestinere skal få en egen stat blant annet hvis de gjennomfører omfatende politiske reformer og dersom terrorhandlingene stopper. •Tvang mot en av partene? •FN regner de israelske bosetningene som et brudd på folkeretten. Problemet er å skape et veikart som gir palestinerne en stat som er levedyktig, og ikke gjennomhullet av israelske bosetninger. •Den Palestinske staten skulle vært etablert i 2005?

33 Hva med FN? •FN har vedtatt, første gang i resolusjon 194 i 1948, og siden hvert eneste år at de palestinske flyktningene har krav på å få vende tilbake. •Og FNs Sikkerhetsråd krevde i 1967 i resolusjon 242 at Israels skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Dette er gjentatt i et utall resolusjonsvedtak etter dette. I 2004 fastslo FN-domstolen, Den Internasjonale Domstolen i Haag, at muren Israel bygger på okkupert palestinsk område er ulovlig, den er et brudd på Folkeretten om anneksjoner. •Men ingen av disse vedtakene har ført til noen form for sanksjoner mot Israel fra FNs side. Israel har dermed kunne opptre som om staten er hevet over Folkerett og internasjonale forpliktelser, inkludert de forpliktelsene det å ha undertegna FN-pakten og være medlem av FN pålegger landet. •Hvorfor blir det ingen sanksjoner mot Israel? •Det styrker heller ikke FNs prestisje at verdensorganisasjonen de siste årene også formelt er blitt redusert til en av fire aktører, likestilt med USA, EU og Russland som partner i den såkalte ”Kvartetten” som har tatt på seg oppgaven med å finne løsninger på Palestinaproblemet. Et problem som ikke er nærmere noen løsning nå enn det var i 1947. •Kilde: http://www.fn.no/Aktuelt/Kronikker/FN-og-Israelhttp://www.fn.no/Aktuelt/Kronikker/FN-og-Israel

34 Hamas demonstrerer i Gaza

35 Andre uløste spørsmål: •Situasjonen for flyktningene:flyktningene Fremdeles i det blå. Er det mulig for over 4 millioner flyktninger å vende tilbake hvis det blir mulig? •Andre problemer som må løses er at israelere og palestinere skal bli enige om er permanente grenser og status for Jerusalem. •Ekstrem fattigdom i Palestinske områder. •Palestinsk stat?Palestinsk stat?

36 Ulike løsningsforslag: –Dialog istedenfor konflikt. –Bygge ned fiendebildet. –Stoppe voldspiralen. –Land for fred. –USA med mye av nøkkelen til fred.USA med mye av nøkkelen til fred –Hva ønsker Israel? –Hva ønsker Palestinerne? –Tostatsløsning.

37

38 Eksempler på argumenter i konflikten •For Israel: -Israel er jødenes tradisjonelle hjemland. -Forfølgelser gjennom historien. Ønske om en nasjonalstat. -Omgitt av fiender. Må forsvare seg. -Eneste demokratiske stat i Midtøsten. -Reaksjon på GaarderReaksjon på Gaarder -Mer: http://www.miff.no/index.htmhttp://www.miff.no/index.htm •For Palestinerne: -Er blitt fratatt sitt land og mister stadig mer. -Under okkupasjon og er klart underlegen i konflikten. -Israel er en Apartheidstat.Israel er en Apartheidstat. -Israel den staten med flest FN vedtak mot seg. -Jostein Gaarder. Hele kronikken.Jostein Gaarder.Hele kronikken. -Mer: http://www.palestinakomiteen.no/http://www.palestinakomiteen.no/

39

40 Fred? •Mer info: http://www.aftenposten.no/fakta/midtosten/israelogpalestinerne/http://www.aftenposten.no/fakta/midtosten/israelogpalestinerne/

41 Comenius 2010 - 2012 •“Building bridges with the stones of the broken walls - the human right to live peacefully together”.


Laste ned ppt "Midtøsten. Konflikten mellom Israel og Palestinerne ”To folk – et land” 1) Den sionistiske visjonen om å samle alle verdens jøder i det symbolske kjerne-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google