Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den første sionistiske konferanse i Basel Al-Nahda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den første sionistiske konferanse i Basel Al-Nahda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den første sionistiske konferanse i Basel 1898. Al-Nahda.
Palestina en del av det Ottomanske riket frem til 1. Verdenskrig. Britisk mandatområde fra 1917. Den første sionistiske konferanse i Basel 1898. Al-Nahda. Israel, selvstendigt i mai Al-Nakba finner sted. palestinere ble drevet på flukt under krigen Mer enn 530 palestinske landsbyer og byer ble ødelagt. 4 millioner, som fortsatt bor i flyktningleirer. (FN-resolusjon 194) Pal nasjonalisme- pal folk

2 FN-resolusjon Den Arabiske Liga boikotter alt forarbeid i UNSCOP Res. 181 vedtas 29/11 med knapt flertall. Samtlige arabiske land stemte mot. Israel tildeles 55% av landområdet med jøder og palestinere Palestina tildeles 42% av landområdet med palestinere og jøder Jerusalem skal være en internasjonal by med jøder og palestinere Tre deler. Umulig å opprette en sionistisk stat med den demografiske fordelingen i FN sitt delingsvedtak. Al Nakba

3 Al- Nakba Utviklingen av pal identitet etter Nakba. Al Nakba

4 ”There is no such thing as Palestinians. They did not exist.”
Golda Meir Palestinsk nasjonalisme- palestinsk identitet, viktig for å hevde retten til landet.

5 Våpenhvilelinjen 1949 Phase: Ødelagte landsbyer Antal flyktninger
Jewish/Israeli lands (km2) 29 Nov Mar. 1948 30 >22.600* 1.159 Apr May 1948 (Tiberiade, Jaffa, Haifa, Safed, etc.) 199 > 3.363 15 May - 11 June 1948 (an additional 90 villages) 290 > 3.943 12 June - 18 July 1948 (Lydda/Ramleh, Nazareth, etc.) 378 > 5.224 19 July - 24 Oct (Galilee and southern areas) 418 > 7.719 24 Oct. - 5 Nov (Galilee, etc.) 465 > 10.099 5 Nov Jan (Negev, etc.) 481 > 12.366 19 Jan July 1949 (Negev, etc.) 531 > 20.350 Ca palestinere igjen i den jødiske staten. Militæradministrasjon fra Portforbud, organisasjonsforbud, annektering av land. Al Nakba

6 Palestinske landsbyer som er utslettet
Viktig del av pal nasjonalhistorie i dag, flyktningenes rett til retur. Al Nakba

7 Flyktninger 2001 Palestinerne flykter hovedsakelig til nabolandene, og til Gazastripen. I dag bor de og deres etterkommere i Libanon, Syria, Jordan og i flyktningeleire på Vestbredden og Vestbredden. Palestinere spredd over hele Midtøsten, også flyktninger internt i Israel, på VB og gaza

8 Palestinerne er nå delt i ulike geografiske områder. Det bor ca 1
Palestinerne er nå delt i ulike geografiske områder. Det bor ca 1.2 mill. Palestinere i Israel. 2.4 på Vestbredden. 1.5 mill på Gazastripen. Og vel fire millioner i eksil. Øst-Jerusalem har 250,000 Palestinians live within the municipality of Jerusalem as defined by Israel. They pay city and state taxes and are considered residents, though not citizens, of Israel. Selvstyremyndighetene. , militær administrasjon. VB+Gazastripen under israelsk okkupasjon fra Bosettinger på VB/Gaza og i Gallilea. Ulike rettigheter.

9 On 26 January 2010, the Knesset House Committee voted to strip Arab member of Knesset (MK) Sa’id Naffaa (National Democratic Assembly – Balad) Hanin Zoaby, Balad og Azmi Bishara, Balad. Alle fratta sin immunitet pga kritikk til den israelske staten. Forbud mot å markere Nakba. Diskriminering. -Forbud mot ”henteekteskap”

10 Politiske fraksjoner og skillelinjer. Fatah og Hamas, mindre partier
Politiske fraksjoner og skillelinjer. Fatah og Hamas, mindre partier. Nå en rekke tidligere politiske aktører organisert i NGO´er i stedet for partier

11 Dette er hva palestinerne sitter igjen med i dag. 4 millioner pal
Dette er hva palestinerne sitter igjen med i dag. 4 millioner pal. Er flyktninger, mens resten lever under okkupasjon og blokade, samt 20 % av befolkningen i Israel er palestinere med israelske statsborgerskap som blir behandlet som 2.rangs borgere.

12 Dette er hva palestinerne sitter igjen med i dag. 4 millioner pal
Dette er hva palestinerne sitter igjen med i dag. 4 millioner pal. Er flyktninger, mens resten lever under okkupasjon og blokade, samt 20 % av befolkningen i Israel er palestinere med israelske statsborgerskap som blir behandlet som 2.rangs borgere.

13 Palestinakomiteen i Norge
Stifta i 1969 Den eldste solidaritetsorganisasjonen i Europa (verden?) 40 år med solidaritetsarbeid

14 Partipolitisk og økonomisk uavhengig
Støtter det palestinske folket sin frigjøringskamp. Støtter opprettinga av en demokratisk stat i Palestina med like rettigheter for alle.   Støtter alle palestinske flyktninger sin rett til å vende tilbake i tråd med FN-resolusjon 194. Krever at staten Israel skal trekke seg ut av de okkuperte områda i samsvar med FN-resolusjon 242. Mener at den folkerettsstridige muren må rives. Er mot stormaktsløsninger over hodet på det palestinske folket. Palestinakomiteen i Norge er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for det palestinske folkets frigjøringskamp, først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, og også ved praktisk arbeid blant og for palestinerne. POLITISK OG ØKONOMISK UAVHENGIGHET Palestinakomiteen legger vekt på at politikken bestemmes av medlemmene, og ønsker ikke å gjøre seg avhengig av bevilgende pengekilder som kan stille betingelser (heller ikke PLO), selv om det medfører at økonomien ofte er dårlig. I tråd med dette er medlemskontingenten den viktigste inntektskilden vår.

15 Vi har lokallag over hele landet og nesten 3000 medlemmer
Oslo, Nesodden, Ringerike, Hamar, Lillehammer, Drammen, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Stavanger, Stord, Bergen, Trondheim, Rana, Ytre Helgeland, Narvik, Bodø, Tromsø, Finnsnes, Alta, Kvinnherad, Vesterålen/Lofoten, Hinnøy, Harstad, Indre Sogn, Molde… og ungdomslaget PUT Og det dannes stadig nye………

16 Organisasjonsstrukturen
Palestinakomiteen er en medlemsorganisasjon Det avholdes landsmøte annet hvert år Landsmøtet velger landsstyre med representanter fra lokallagene som kommer sammen to ganger i året Landsmøtet velger også et arbeidsutvalg som har ansvaret for den daglige drifta Leder for Palestinakomiteeen er Line Khateeb Faste utvalg: Faglig utvalg Boikottutvalget Line Khateeb

17 Det viktigste som vi jobber med
Solidaritetsprosjekt Forbrukerboikott Kulturell og akademisk boikott Faglig boikott Oljefondets investeringer Båt til Gaza Bygging av lokallag Studieturer Profilering av Alquds

18 I Palestina: Helseteam Palestinakomiteens mest berømte helsearbeidere
Første gang i 1976 ”Palestina kan ikke frigjøres med medisiner, men vi viser vår støtte” Ble etter hvert viktigste aktivitet hvor Palkom bygde seg opp, bygde respekt blant palestinerne og bygde kunnskap om Palestina. HELSETEAM TIL PLO Palestinakomiteens politiske profil avspeiler seg også i det humanitære arbeidet vårt. Vi støtter et kjempende folk fordi saken deres er rettferdig. Palestina kan ikke frigjøres med medisiner, men vi sendte helseteam fordi vi ønsket å ta del i kampen, vise vår støtte, og stå sammen med palestinerne når situasjonen er vanskeligst. Helseteamdeltakerne skulle gjøre en faglig god jobb, men det var like viktig at de fikk politisk utbytte og kunne fortsette å arbeide for palestinerne etter at de kom hjem igjen. Dessuten lærte vi mye om palestinernes daglige situasjon gjennom det helsearbeiderne opplevde og kunne fortelle om når de kom hjem. Helseteamdeltakere er etterhvert blitt hovedstammen blant aktivistene våre. En viktig del av palestinernes motstandskamp er å bygge opp nasjonale institusjoner. Derfor har vi arbeidet vi gjennom den Palestinske Røde Halvmåne (PRCS) som er PLOs helseorganisasjon og som har en nasjonal helseplan.

19 Kriseteam I akutte krisesituasjoner  har vi i samarbeid med den Palestinske Røde Halvmåne også sendt  kriseteam med helsearbeidere til Palestina og til Libanon.

20 Solidaritetsarbeidere
I Nablus I flyktninge- leirene i Libanon Palestinakomiteen har siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midt-Østen. Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar stilling i konflikten. Solidaritetsarbeidet skal være til nytte for mottakeren, men solidaritetsarbeiderne og de som støtter våre prosjekter skal også lære om det palestinske folket og deres historie og situasjon. Målet er også å styrke solidaritetsarbeidet i Norge. Solidaritetsarbeidet er ulønnet. Vi har i mange år valgt å rette solidaritetsarbeidet vesentlig mot de palestinske flyktningene i Libanon, fordi disse har blitt tilsidesatt og glemt etter Oslo-avtalen. Det er også mange restriksjoner for palestinerne i Libanon. Vårt fokus har skiftet fra helsearbeid til arbeid rettet mot barn og ungdom i leirene. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og har solidaritetsarbeidere i en flyktningeleir i Sør-Libanon. Vi deltar også i et fadderbarnprogram for barn hvor forsørgeren er død eller arbeidsløs.  Fra høsten 07 har vi soldaritetsarbeidere på Vestbredden. I tillegg driver vi et jordmorprosjekt og et psykososialt prosjekt i Palestina. Disse prosjektene drives med midler fra Utenriksdepartementet.

21 Det viktigste solidaritetsarbeidet foregår i Norge
Demonstrasjoner Aksjoner Opinionsdanning Politisk påvirkning Presse Leserbrev Studieturer .

22 Det viktigste solidaritetsarbeidet foregår i Norge
Demonstrasjoner Aksjoner Opinionsdanning Politisk påvirkning Presse Leserbrev Studieturer .

23 Vi arrangerer faglige studieturer
Besøk hos PGFTU i Hebron

24 Palestinerne sier: Kom hit, se med egne øyne, og døm sjøl. Reis hjem til arbeidskameratene dine og fortell hva du har sett.

25 Det er dette det handler om:

26 Jerusalem

27 Etnisk rensing av Jerusalem
Sheikh Jarrah

28 Annektering av land og dyrkbar jord

29 Kolonier (settlements)

30 Murer og sperringer - okt 2008
Beit Hanina, landsby mellom Jerusalem og Ramallah. Muren skjærer rett gjennom lokalsamfunnet og deler det i to. Porten er sjelden og tilfeldig åpen. Det er en sprekk i murelementene litt lenger til venstre. Hvis man forsøker å passere her kan man bli skutt.

31 Sjekkpunkter/kontrollposter – over 600 til sammen…..
Fra de store, industrielle grenseovergangene til ”flying checkpoints”. Men smått og stort over 500 steder i det lille landet – på størrelse med Vestfold fylke – hvor man blir stoppa og trakassert daglig.

32 Hebron – du tror det ikke før du får se det

33 Flyktningeleire

34 Oliveninnhøstinga Massive angrep fra væpna settler-bander mot palestinske olivenbønder mens olivenhøsten pågår i oktober-november. Stor tilstrømming fra internasjonale solidaritetsaktivister for å beskytte og forsvare innhøstinga. Blitz reiser nedover med 16 folk til høsten.

35 Palestinakomiteen er også medeier av Alquds
Al Quds - Reiser A/S selger flyreiser over hele verden. Vårt reisebyrå er ekspert på Midt-Østen, men vi kan også ordne med rimelige billetter til hele verden. Al Quds - Palestinabutikken har et rikelig utvalg av palestinske varer. Ved sitt salg støtter de produksjon av håndverks-produkter, såper, oljer og tekstiler i de palestinske flyktningleirene og okkuperte områdene. .

36 Ta kontakt! Palestinakomiteen i Norge Postboks 9023 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Grønland 12 E-post:


Laste ned ppt "Den første sionistiske konferanse i Basel Al-Nahda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google