Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristendommens hellige bok.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristendommens hellige bok."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristendommens hellige bok.
BIBELEN Kristendommens hellige bok.

2 Bibelen er delt i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente.
«Den gamle pakten» og «Den nye pakten». Pakt: En høytidelig avtale som binder to personer sammen, i dette tilfellet Gud og mennesker. Bibelen: Grunnlaget for alle kristne kirkesamfunn.

3 Ordet Bibel kommer av det greske ordet biblia, som betyr bøker.
Bibelen har mange forbindelseslinjer mellom Tanak (jødenes hellige bok) og Koranen (muslimenes hellige bok). Ordet Bibel kommer av det greske ordet biblia, som betyr bøker. Bibelen er et lite «bibliotek» med 66 bøker.

4 Det gamle testamente. Det gamle testamente, GT, består av 39 bøker som deles inn i fire grupper: 5 mosebøker 12 historiske bøker om Israelsfolket 6 poetiske bøker 16 profetiske bøker

5 Mosebøkene Urhistorien: Om hvordan verden ble til, de første menneskene, og om at det onde kom til verden. Stamfedretiden: Om israelittenes stamfedre: Abraham, Isak og Jakob. Mosetiden: Om Moses som leder for israelittene.

6 Historiske bøker Den største gruppa bøker i Bibelen.
Inneholder fortellinger om hvordan folket holdt pakten/avtalen som Gud hadde gjort med dem. Josvas bok: Om da israelittene inntok landet Kanaan. Dommerne: Om da israelittene bosatte seg i Kanaan. Rut: Om oldemoren til kong David og stammoren til Jesus. Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikerbøkene: Forteller om et langt tidsrom i israelittenes historie.

7 Poetiske bøker Poesi: Stemningsfull diktning.
Blitt til med utgangspunkt i menneskers erfaringer gjennom flere hundre år. Skrevet ned fra år 1000f.Kr av ulike forfattere. Salmenes bok: Den største boka i GT og består av 150 dikt. Høysangen: Kjærlighetsdikt som hyller kjærligheten. «Sangenes sang, den største av alle sanger.» Klagesangene: Setter ord på sorg og fortvilelse. Job: Om vismannen Job, og hans møter med vanskeligheter, sykdom og tap. Salomos ordspråk: Ordtak og visdomsord. Forkynneren: Om å verdsette skaperverket og livet som Guds gode gave.

8 Profetiske bøker Profet: «Utroperen». Sendebud fra Gud som talte og forkynte hans ord. De fungerte som folkets dårlige samvittighet, og sa fra når noen gjorde noe galt, handlet mot budene og brøt pakten. «Så sier Herren» - understreker at budskapet ikke kom fra dem selv. I Kristendommen er Jesus den viktigste profeten. Han ble sett på som Messias, verdens frelser. De fire store profetene: Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel. De tolv små profetene: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki.

9 Det nye testamente. Det nye testamente, NT, består av 27 bøker som deles inn i fem grupper: Fire evangelier Apostelens gjerninger 13 brev fra Paulus 8 andre brev Johannes åpenbaring

10 De fire evangeliene. Evangeliet: Gresk og betyr «seiersbudskap»; et godt budskap. Historiebøker som forteller om Jesu liv, død og oppstandelse. Alle de fire forteller om de samme menneskene og det samme samfunnet, men med ulike øyne og vinklinger. Matteus: Understreker at Jesus er den Messias som GT forteller skal komme. Jesus oppfyller den gamle pakten, og stifter den nye. Markus: Det korteste og eldste av de fire evangeliene. Lukas: Regnes som historikeren og teologen blant evangelistene. Undersøkte kildene nøye før han skrev evangeliet. Johannes: Det yngste evangeliet. Skiller seg ut i innhold, språk og stil. Færre, men mer utdypende fortellinger. Johannes var selv en av Jesus disipler, og var øyenvitne til det han skriver om.

11 Apostelens gjerninger.
Apostel: Gresk ord som betyr «utsending». Apostlene var de tolv nærmeste medarbeiderne til Jesus. Apostlenes gjerninger; Er egentlig den andre delen av beretningen til Lukas, og er skrevet av Lukas. Forteller om disiplene etter Jesu oppstandelse og om hvordan kirken vokste frem. Apostlene Peter og Paulus er viktige personer. Handler om de første kristne og den første kristne kirken.

12 Brevene. 21 brev som handler om den første kristne kirken og de første kristne menighetene. De inneholder ord til takk, oppmuntring, opplæring, formaning og ulike hilsener. 13 av brevene er knyttet til apostelen Paulus, de åtte andre av ulike personer. Apostelen Paulus: En av de første store kristne teologer, og den største brevskriveren i Bibelen. Han opplevde Kristus åpenbaring, og etter dette la han grunnlaget for kristendommen som verdensreligion.

13 Johannes åpenbaring. Den siste boka i Bibelen.
Handler om verdens siste tider. Om de siste tider og om at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.

14 Forholdet mellom Det gamle testamente og Det nye testamente.
I kristendommen blir Det gamle testamentet forstått som noe foreløpig. Det forbereder noe nytt som skulle komme: Jesus. Den gamle pakten er Guds løfte om frelse, mens den nye pakten handler om at løftene har blitt oppfylt gjennom Jesus. Det nye testamente er Guds endelige plan for menneskene. Jesus viser hvem Gud er. Forfatterne i NT er opptatt av å vise at alt som hendte med Jesus, var varslet på forhånd av både Moes og profetene. Et brudd mellom GT og NT danner en ny tro. Forkynnelsen om hvem Gud er og hvordan Gud handler er annerledes i NT enn i GT, og danner dermed kristendommen.

15 Bibelen i jødedommen og islam.
Jødedommen: Det nye testamente er ingen hellig bok for jødene, og Jesus fra Nasaret har ingen plass i jødenes tro. For dem finnes det ingen ny pakt. Løftet fra Gud om at Messias skal skape fred og rettferdighet har enda ikke gått i oppfyllelse. De mener at Toraen fortsatt er en forpliktene rettesnor, og at omskjæring, spiseregler og regler for sabbaten står sterkt. Islam: I Islam er Jesus (arabisk: Isa) en stor profet som mottok evangeliene direkte fra Gud, mens Moses fikk Toraen og David fikk Salmene. Men ifølge Islam har jødene endret skriftene fra profetene og de kristne forandret budskapet som Jesus kom med, og derfor mener de at Gud valgte å bruke Muhammad som sitt sendebud.


Laste ned ppt "Kristendommens hellige bok."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google