Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksport til Vigo Registrering i SATS Kari-Anne Steen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksport til Vigo Registrering i SATS Kari-Anne Steen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksport til Vigo Registrering i SATS Kari-Anne Steen

2 Hvilken eksport benyttes? Privatskoler sender data til WIS WIS videresender til VIGOs Sentralbase Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten VIGO-eksporten er felles for alle SATS brukere Grensesnittet mellom VIGO og SAS er mal  Obligatoriske felt  Frivillige felt – ikke alle felt er tatt med

3 Hva skal sendes inn? Elever: både aktive og sluttede elever skal inn ”Til VIGO” feltet må være satt til Ja Det spiller ingen rolle om elev er aktiv eller passiv Elevkursvalg: alle påbegynte kurs Elevfagsvalg: alle påbegynte fag Karakterer: alle resultater

4 Hva lastes ut fra eleven? Fødselsnr – obs ikke ugyldige Navn Adresse Postnr Telefonnr Gruppe Skoleår Skolenr fra Skole Dato begynt: gyldige datoer Dato sluttet: gyldige datoer Elevstatus: Kun blank og A Sluttårsakens art Stud.retn. Programområde – lastes ut dersom VIGOkurskode mangler verdi

5 Epost Mobilnr Kommune Spes.u.v. S.norskoppl.-> Støtteunderv. i norsk Morsmålsoppl. Rettstype Morsmål: Morsmålskode fra feltet VIGOkode

6 Andre felter fra Elev Elevenskontaktlærer – navn fra Tilsatt VIGO fullførtkode  Fullførtkoden genereres ved generering av fagdokumentasjon  Kan legges manuelt der det er behov  Forbedringer ift generering av fullførtkode vil komme Samlet antall fraværsdager og fraværstimer Orden og atferdkarakterer Vigo_voksen

7 Voksenfelter Voksendata er ikke med i de ordinære eksportene Kan sende inn egen fil på dette: Fullført grunnskole? Fullført vidg. skole? Ønsket sluttkompetanse Ønsker kompetanse på lavere nivå? Får teoriopplæring? Fylkeskommunalt tilbud i eget fylke? Første gangs henvendelse Søknadsdato vidg. oppl. Tilbuds-dato Dato for nei takk til tilbud Startdato opplæring Avbrudd av planlagt løp Planlagt fullført dato Bestått sluttkompetanse – dato Passiv søknad? Fullført teoriopplæring? Søknadsdato realkompetanse-vurdering Studieretning voksen Realkompetanse-vurdert dato Endret ønsket sluttkompetanse Fullført kompetanse på lavere nivå Bestått teoriopplæring – dato Avkortet opplæring? Praksiskandidat/privatist? Bestått sluttkompetanse – kode (felt klart i SATS) Bestått teoriopplæring – kode (felt klart i SATS)

8 Elevfag Vigo ønsker oversikt på alle fag som er påbegynt Også fag uten vurdering eller avbrudd

9 Hva må være på elevfaget? NVB Fagtype: gamle verdier godtas også Fag-status: E,A,F,H,N,U,I,P,R,S, O,K Eksamens-type: unntatt R Eksamens-termin

10 Dato tilmeldt Dato avmeldt Vigo_årstimer – hvis denne mangler sendes Årstimer

11 Fagkarakterer Karakterer lastes ut fra Fagkarakter på eleven Karakterer lastes ut basert på den Kar.art karakterposten har

12 Slutt og omvalg Viktig å vedlikeholde alle data som er sendt mellom SATS og VIGO Registrering av elever som slutter  Eleven eller faget skal ikke slettes  Eleven skal registreres som sluttet på Elev i Dato sluttet  Fagene får Dato avmeldt oppdatert i samme prosess  Elev som slutter på enkeltfag skal registreres med Dato avmeldt på faget Registrering av elever som tar omvalg  Registreres med ”Dato sluttet” på Elevkurslinjen som eleven slutter ved  Skal registres med ”Dato begynt” på den nye Elevkurslinjen

13 ”Bytt Gruppe” rutinebildet

14 Flytte elev fra faggruppe Bruk rutinen som ligger i Faggrupper -> elevfag for overføring av fravær og tidligere karakterer

15 Lage eksportfil

16 Eksport – valg av filtype

17 Eksport – utvalg av kurs og elevstatus

18 Eksport – utvalg av elever

19 Eksport – valg av elevfag

20 Utfør eksporten

21 Kari-Anne Steen Kari-Anne.Steen@ist.com


Laste ned ppt "Eksport til Vigo Registrering i SATS Kari-Anne Steen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google