Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilligheten i fremtiden. HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilligheten i fremtiden. HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilligheten i fremtiden

2 HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi oss en halv million flere frivillige!!! Alle kommuner har en næringspolitikk, men kun 13 % har en frivillighetspolitikk

3

4 HVA ER FRIVILLIGHET NORGE Interessepolitisk samarbeidsorgan 300 medlemmer 10 millioner medlemskap Jobber for bedre rammevilkår for frivillig sektor Etablert i 2005 Større rom for frivilligheten i Tromsø

5 FRIVILLIGHETEN I NORGE 115 000 årsverk 101 milliarder i verdiskapning 79 % av befolkningen er medlem 64 % av befolkningen deltar 36 % av minoritets-befolkningen deltar 80 - 90 000 lag og foreninger

6 Noen utfordringer : Konkurranse om medlemmer og givere Folk krever mer tilrettelegging fra for å delta Økt byråkrati Behov for flere ansatte som kan tilrettelegge Vanskeligere å rekruttere medlemmer og frivillige enn før

7 Frivilligheten etterspørres!

8 HVA KAN FRIVILLIGHETEN TILBY? Frivilligheten har: Erfaringsbasert kunnskap Lokalkunnskap – best på å fange opp behov, meninger og trender Kan gi politikken og tiltak legitimitet Evne til å mobilisere folk, være pådriver for endringer Kommunen har: Forskningsbasert kunnskap Myndighet til å gjennomføre sin politikk Økonomiske midler til å sette i verk tiltak Mulighet til å gi frivilligheten legitimitet/status

9 Frivillighetens merverdier Engasjement Møteplass Mestringsarena Læringsarena Kanal for påvirkning Identitetsskapende Helsefremmende Mangfold Lokalsamfunnsutvikling Vaktbikkje Demokratiskole Beredskap Velferd Sosial møteplass Sosial kapital Deltakelse

10 HVORDAN TA VARE PÅ MERVERDIEN? Kjenn frivilligheten Identifiser muligheter Invitér til samarbeid Styrk hele frivilligheten gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk

11 FRIVILLIGHETEN LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG! Uavhengig og selvstendig samfunnssektor Unik verdiskaping Det handler om å anerkjenne frivillighetens egenverdi og måte å fungere på Større rom for frivilligheten i Tromsø

12 HELHETLIG KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK Konkrete virkemidler Utarbeides i samarbeid Inneholde en oversikt over samarbeidsområder Legge til rette for avtaler Frivilligheten som ressurs

13 KS OG FRIVILLIGHET NORGE ANBEFALER Styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen signerer samarbeidsplattformen

14 De ti frivillighetspolitiske bud 1.Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene i kommunen Hvem, hva, hvordan? Hvilke ressurser og utfordringer har de Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv og andre organisasjoner?

15 De ti frivillighetspolitiske bud 2. Vedta en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk Inviter hele bredden All frivillig planlegging –ikke bare kultur og helse Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre

16 De ti frivillighetspolitiske bud 3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi Frivillige er frie og villige! Ikke la frivilligheten dø ut.

17 De ti frivillighetspolitiske bud 4. Forenkling gir mer frivillighet Tiden som brukes på byråkrati kan brukes på mer frivillighet Forenkle søknad / rapportering Forenkle tid som brukes med kommunen

18 De ti frivillighetspolitiske bud 5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling Hjelp frivilligheten å nå sine mål Da når kommunen også mange av sine mål

19 De ti frivillighetspolitiske bud 6. Skap dialog med frivilligheten Skap faste møteplasser Rådfør med frivilligheten Gi ansatte opplæring -rekrutter Husk at vi ofte jobber på dagtid!

20 De ti frivillighetspolitiske bud 7. Anerkjenn frivillighetens merverdi Organisasjonene skaper verdier langt utenfor formålet sitt Sosiale møteplasser Demokratiopplæring Sosial kapital Lokalsamfunnsutvikling osv.

21 De ti frivillighetspolitiske bud 8. Gi frie midler Lar frivilligheten vokse på egne premisser Frigjør unødvendig tid som brukes på byråkrati

22 De ti frivillighetspolitiske bud 9. Ikke konkurrer med frivilligheten Sjekk om en organisasjon vil videreutvikle et tema Ikke ta frivillige fra frivilligheten

23 De ti frivillighetspolitiske bud 10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten Møteplasser Tilskuddsordninger ´En dør inn til kommunen Lokaler

24 HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi oss en halv million flere frivillige!!! Alle kommuner har en næringspolitikk, men kun 13 % har en frivillighetspolitikk

25 TAKK FOR OSS! www.frivillighetnorge.no Foto: Haakon Broder Lund, Camilla Orten, Gisle Bjørneby, Sissel Larsen, Olav A. Saltbones, Arve Tvedt, Bente Asphaug, Espen Willersrud, Ingvar Johnsen


Laste ned ppt "Frivilligheten i fremtiden. HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google