Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren v/ Martin E. Andresen Barne- og Ungdomsrådet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren v/ Martin E. Andresen Barne- og Ungdomsrådet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren v/ Martin E. Andresen Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

2 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 BURO Barne- og Ungdomsrådet i Oslo Paraplyorganisasjone for barne- og ungdomsorganisasjonene 57 medlemsorganisasjoner Omtrent 30 000 enkeltmedlemmer Driver også prosjektene UngInfo Minoritetssatsningen Ung Medbestemmelse

3 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Organisasjonslivet i Oslo – Oppgaver og funksjoner Demokratiopplæring Kompetanse- og ressurssentre Kan utføre offentlige oppgaver Tilbyr aktiviteter Skaper et sosialt miljø De siste to funksjonene har det blitt lagt liten vekt på i rapporten

4 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Hvordan ser det ut blant barne- og ungdomsorganisasjonene? Stabil og noe økende medlemsmasse Mangfoldighet av organisasjonstyper Nye organisasjoner kommer til: Aktivitetsbaserte og minoritetsorganisasjoner Nye måter å organisere seg på utenom de tradisjonelle medlemsorganisasjonene Oslo kommune må være utviklingen bevisst!

5 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Økonomiske støtteordninger Økonomisk sett gode støtteordninger i Oslo Savner stabilitet! Organisasjonene er sårbare for endringer Usikkerhet før organisasjonene får vite støttebeløp Lav etableringsstøtte og høye inngangskrav kan sementere organisasjonslivet og hindre mangfold Ettårig prosjektstøtte kan være utfordrende

6 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Ungdomsengasjement utenom organisasjonene Kjempepotensiale for ungdomsengasjement utenom tradisjonelle organisasjoner Eksempel: Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd Ungdommen må inviteres og trekkes med i for eksempel politisk arbeid Rapporten nevner ikke UBM eller Sentralt Ungdomsråd som arenaer for samspill mellom offentlig og frivillig sektor i Oslo

7 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Lokale ungdomsråd som samspillsarena Alle bydeler skal ha et lokalt ungdomsråd LURene skal være rådgivningsorganer for bydelsutvalgene Dette er en unik arena for samspill mellom ungdom og kommune. Kommunens oppfølgning av LURene er ofte for dårlig Da utnyttes ikke potensialet

8 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Kommunalt byråkrati Ungdommens engasjement kan kræsjlande i møte med kommunalt byråkrati Ungdom trenger mer oppfølgning enn andre grupper Mange ungdom føler seg fremmedgjort ovenfor offentlig byråkrati Her må kommunen bli flinkere til å arbeide på ungdoms premisser!

9 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Organisasjonenes sterke sider Også barne- og ungdomssektoren kan utføre en rekke offentlige oppgaver for kommunen Eksempler: Ungdomsinformasjon Rekruttering av etniske minoriteter Sekretariat for Sentralt Ungdomsråd Fellesvalg for de lokale ungdomsrådene Frivillig sektor vet hva barn og ungdom trenger Mange av disse eksemplene er kommunale oppgaver som frivillig sektor kan utføre bedre!

10 Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren 14. 11.2007 Samarbeid med barn og unge Barn og ungdom bærer på ressurser som er nyttige ikke bare i fremtiden, men også i dag Utfordringer for det offentlig Kontrast mellom ungdoms utålmodighet og offentlige byråkrati. Ungdom trenger mer oppfølging enn andre grupper på flere områder Sikre stabile rammevilkår for organisasjonene Ungdom ønsker å delta. Utfordringen for kommunen er å gi dem muligheten!

11


Laste ned ppt "Samspill og samarbeid med Oslo Kommune Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren v/ Martin E. Andresen Barne- og Ungdomsrådet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google