Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEREFORMEN OPPSUMMERING ETTER FOLKEMØTENE, januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEREFORMEN OPPSUMMERING ETTER FOLKEMØTENE, januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEREFORMEN OPPSUMMERING ETTER FOLKEMØTENE, januar 2015

2 Oppsummering Sterke siderSvake sider NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover Robust befolknings- messig Praktisk mht servicetilbud Kollektivtilbudet bedre Flere arbeidsplasser Støren som regionsenter Midtre Gauldal som basis for en ny kommune sammen med H og R Fjellregionen – nasjonalparken – en kommune «rundt denne» Ingen ingen Fare for sentralisering For stor, vil «sluke» MG For sterkt bypreg, nærhet til Trondheim Deling av Melhus – Hovin og Lundamo til MG Demokratisk underskudd for MG Vanskelig geografisk; store avstander, kostbar drift Rennebu er landbrukskom. og mest lik MG Ikke så langt til Berkåk Vanskelig geografisk; store avstander, kostbar drift Store geografiske avstander, kanskje aktuelt med Haltdalen? Langt til Oppdal, typisk turistkommune 2

3 Oppsummering, forts. 3 Sterke sider Svake sider NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover Mange innbyggere Stort areal God økonomi Godt samarbeid Felles arbeids- marked Stordriftsfor- deler MG, R og H - kommune- senter på Støren, 3 fjellkommuner Stort areal med store muligheter Stor spredning av befolkningen Ingen utkant Oppdal god på turisme Styrker vår region Hytte- kommuner - eiendomsskatt MG blir en utkant Kommune- senteret blir i Melhus Liten bruk av utmarksressur sene Negativ maktfordeling Sentralisering nordover – næringsliv/arb eidsplasser Blir en utkant til Tr.h. MG, R, H – liten befolkning Svakt øk. Grunnlag Lite ønskelig

4 Oppsummering, forts. Sterke siderSvake sider NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover T.o.m. Tr.h: Stort antall innbyggere Arbeids- Tilbudet i Tr.h. Utdannings-tilbudet i Tr.h. Flere yngre Kompetanse-tilgangen Allerede etablert samarbeid Godt utbygd vgs Likheter og synergier i næringslivet Stor påvirkningsk raft Felles målsettinger Stor påvirknings- kraft T.o.m. Tr.h: Stort antall innbyggere Færre arbeidsplasser i distriktet Flytting av vgs til større sentrum Gir ingen arbeidsplasser i gamle MGK Vanskelig lokal- demokratisk Mellom- menn. Utfordr. Kompetanse utfordringer – lang avstand til større sentra For lite industri Få utdannings- muligheter Røros – spes. Ifft. Næringer som ikke genererer penger Turisme – populært, men gir lite penger 4

5 Oppsummering, forts. 5 Sterke siderSvake sider NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover Større adm. fagmiljø Innsparing adm. utgifter Melhus vekstplass Flere skatte- betalere Nærings- utvikling Allerede et etablert samarbeid Samferdsel/in frastruktur Større adm. Fagmiljø Innsparing adm. utgifter Utvikling av turisme – Gauldalsvidda Jevnbyrdighet Likhet ; natur, landbruk – gode forutsetninger for samarbeid Gode kommunikasjon er Eksisterende kommunesentr a kan utfylle hverandre. Større adm. Fagmiljø Innsparing adm. utgifter Utvikling av turisme – Gauldalsvidda Jevnbyrdighet Kjenner hverandre /lik identitet Tap av store- og mellomstore bedrifter Adm. lenger unna «lillebror» Mister vår identitet Mister Støren som kommune- senter Rennebu – fraflytting i dag Krevende befolknings- sammensetn. Få skattebetalere Stort areal – få innbyggere Svak næringsutviklin g Lange avsatnder Holtålen – fraflytting i dag Krevende befolknings- sammensetn. Få skattebetalere Stort areal – få innbyggere Svak næringsutviklin g

6 Oppsummering, forts. Sterke siderSvake sider NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover NordoverE6 søroverRV 3 sørøstover Kun Melhus/deler: Står sterkere mot Stor-Tr.h. Større og robuste fagmiljø Næringsutvikl. «Alle» tilbud i Tr.h. Korte avstander – god kommun. Arealer til næringsutvikli ng og bolig Demokratisk likevekt Godt samarbeid i dag Gode kommunikasjon – som vil bli bedre Demokratisk likevekt Godt samarbeid i dag Gode kommun. – som vil bli bedre Nasjonal- parken Gauldal Energi Frykt for sentralisering – off. ansatte Kraft kan bli en politisk nøtt Dårlig kommune- økonomi Mindre tilskudd pga. lavt folketall 6

7 «Konklusjoner» framkommet på møtene To alternativ: 1.Nordover + Gode kommunikasjonsmuligheter, bedre tjenestetilbud, St. Olavs «vårt» sykehus, allerede samarbeid, Melhus + MG = 22000 innbyggere. - Sentralisering 2. Sør-/sørøstover = Gauldalsregionen + Støren kommunikasjonssenter, allerede felles etableringer, 6 kommuner = 37000 innbyggere. - Store avstander 7

8 «Konklusjoner» framkommet på møtene Kommune Sør Ønsker en storkommune bestående av 1.Trondheim pluss alle kommuner i retning av Røros og Oppdal 2.Eller uten Trondheim La bo- og arbeidsmarkedsregioner utgjøre det geografiske grunnprinsippet i kommunereformen 8

9 «Konklusjoner» framkommet på møtene Forslag: Rennebu – MG – Holtålen + Identifikasjonsbygging, vil være OK for bygdene våre, Støren som kompetansesenter, sterkt landbruk, trebaserte arbeidsplasser (550 pr. dato), mye pendling her i dag, Gauldalsvidda, knutepunkt. - Lavt folketall, stort areal, lite variasjon i næringslivet 9

10 «Konklusjoner» framkommet på møtene Blir det aktuelt med sammenslåing så bør det skje nordover! Et sterkt «Stor-Trondheim» (Tr.h. + omkringliggende kommuner) ikke ønskelig; utarming av tjenestetilbudet i distriktene, mister potensiell innflytelse på nasjonalt plan. De største fordelene ligger kanskje i nord – mens hjertet ligger i sør/øst. Så store og mektige kommuner at fylkeskommunen må legges ned! 10

11 «Konklusjoner» framkommet på møtene Storkommune sør for Trondheim til Oppdal Et «Stor-Trondheim» helt oppi Dragåsen – en mulighet – men for store avstander? Lite ønskelig med en sammenslåing langs E6 Helt nytt kommunekart; Haltdalen + MG + Horg «Gauldal kommune» langs aksen Gaula Forelhogna kommune 11

12 «Konklusjoner» framkommet på møtene MG fortsatt som egen kommune: mange vil nok fortsatt velge dette. Vil vi ha økonomi til å kunne stå alene? Har antakelig for få innbyggere. Vurder folkeavstemning Få ungdommer på folkemøtene – hva gjør vi med det? 12

13 Veien videre Hovedkonklusjonen/tilbakemeldingen: Midtre Gauldal bør utrede videre flere alternative veivalg for sammenslåing. Styringsgruppen fremmer forslag for kommunestyret – 02.03.15 Møte i styringsgruppen 16.02 kl. 10.00 13


Laste ned ppt "KOMMUNEREFORMEN OPPSUMMERING ETTER FOLKEMØTENE, januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google