Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPSUMMERING Den offisielle start i går i kommunelokalet Ca. 75 deltakere Opplegg om kommuneplanprosessen og om kommunens framtidige behov 7 bord med debatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPSUMMERING Den offisielle start i går i kommunelokalet Ca. 75 deltakere Opplegg om kommuneplanprosessen og om kommunens framtidige behov 7 bord med debatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPSUMMERING Den offisielle start i går i kommunelokalet Ca. 75 deltakere Opplegg om kommuneplanprosessen og om kommunens framtidige behov 7 bord med debatt. En fra kommuneadministrasjonen var ordstyrer => god stemning – en god start!

2 BOLIGBYGGING Jevn befolking og vekst over hele bygda. Spredt bebyggelse. Fortetting – ikke bruk dyrka mark Tilrettelegge for barnefamilier Bygg ut Kjeldås / Galleberg for å styrke skolene Omgjøring av hytte til helårsbolig Boplikt på Nordre Jarlsberg Brygge

3 NÆRINGSLIV Mye utpendling – skape arbeidsplasser der folk bor Sandes innbyggere må handle i Sande – hindre handelslekkasje Kommunen må skaffe byggeklare næringsarealer ”Næringshage” – kontorer. Et stort område istedenfor flere små Kommunen må styre hvor næringsutviklingen skal skje

4 SANDE SENTRUM Spredt alderssammensetning i sentrum Flytte teknisk sentral Sande sentrum som servicesentrum og opplevelsessentrum Manglende ”caffe-latte-kultur” og tilbud (butikker, uteliv, Vinmonopol) Bedre fordeling bolig / næring / kultur 2 sentra – Sande sentrum og NJB ”Sande er så mye mer enn sentrum”

5 FRITID, KULTUR, NATUR God livskvalitet, gode friluftsmuligheter, flott natur (skog, kyst, vann, Sandeelva, kulturlandskap) Hyttebygging i skogsområdene Områder for nærrekreasjon (Bøplassen, kyststi) Kulturhus, svømmehall Videreutvikle eksisterende tilbud Naturbasert opplevelsesøkonomi tiltrekker nye innbyggere. ”Rekreasjonskommune ”

6 ANDRE TEMAER Bedre kollektivtilbud Universell utforming Flere gang- og sykkelveier Videreutvikle økologisk landbruk Jordvern – ta vare på landbruksarealene Flytte ungdomsskolen Beholde de som vokser opp her (trygg oppvekst, gode boforhold, livskvalitet)

7


Laste ned ppt "OPPSUMMERING Den offisielle start i går i kommunelokalet Ca. 75 deltakere Opplegg om kommuneplanprosessen og om kommunens framtidige behov 7 bord med debatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google