Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telemarksforsking-Bø Er de økonomiske insentivene til sammenslutninger sterke nok? Innlegg på TBU’s seminar om effektivisering 14.11.02 Karl Gunnar Sanda,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telemarksforsking-Bø Er de økonomiske insentivene til sammenslutninger sterke nok? Innlegg på TBU’s seminar om effektivisering 14.11.02 Karl Gunnar Sanda,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telemarksforsking-Bø Er de økonomiske insentivene til sammenslutninger sterke nok? Innlegg på TBU’s seminar om effektivisering 14.11.02 Karl Gunnar Sanda, Telemarksforsking-Bø

2 Hvilke økonomiske insentiver er det snakk om? n Dekning av økte avstandskostnader til nytt kommunesenter gjennom utgiftsutjevningen n Beholder ekstra basis- og regionaltilskudd i 10 +5 år (gjennom inndelingstilskuddet) n Skjønnsmidler (pluss eller minus?) n Dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåing (40-60 %)

3 Telemarksforsking-Bø Eksempel: en ”småkommunesammenslutning” n HAF 7873 innb Jevn folketallsnedgang n Max avstand senter/senter 75 min Max avstand utkant/senter 130 min Fjordkryssing n Bosetting/tjenester i ”alle deler” av området n 2 regionaltilskuddskommuner n 10,5 mill i skjønnsmidler = småkommuneprofil på skjønnet n Innsparingspotensiale: SSB: 23,1 mill kr TF-Bø:10 mill kr (adm) HYLLESTAD FJALER ASKVOLL

4 Telemarksforsking-Bø Hvorfor sammenslutning i HAF? n Uttalte målsetninger: - Styrke næringsliv/bosetting - Flytte ressurser over fra adm. til tjenesteproduksjon - Faglig kvalitet og rekrutteringsproblem n Underforståtte målsetninger i en hard tid: - Tjene/spare penger n Fokus til slutt: - Et virkemiddel for ny bru (?)

5 Telemarksforsking-Bø Økonomiske effekter av en sammenslutning til HAF n Økning i utgiftsutjevning (pr år): +6,7 mill n Sannsynlig reduksjon i skjønn (pr år?): - 3,5 mill n Red. i rammetilskudd etter 15 år (pr år): -18,2 mill n Potensiell gev. i overgangsperioden ved momentan tilpasning av utgiftene til nytt tilskuddsnivå (totalt): +227 mill n Ytterligere gev. ved full ”SSB- tilpasning” (pr år): + 5 mill

6 Telemarksforsking-Bø Konsekvenser for årlig rammetilskudd - samt mulige tilpasningsalternativer for utgiftene 15,0 mill kr per år Rammetilskot H+A+F Rammetilskot HAF 20022012 6,7 mill kr per år 18,2 mill kr per år 3,2 mill kr per år 2016 ssb ”ideal” ”dette går ikke så bra”

7 Telemarksforsking-Bø Lokalpolitiske dilemmaer ved frivillig sammenslåing n Hvorfor spare penger for staten når vi får den tøffe jobben med tilpasning? n Hvorfor spare penger for staten for at våre tjenester skal bli dårligere? n Hvorfor spare penger for staten når effekten blir tap av viktige offentlige arbeidsplasser? n Hvordan få dagens lokalpolitikere til å ta ansvar for det som skjer i 2012? n Vi ser forvitringsproblemet, men vil sammenslåing være noen garanti mot dette? n Rekrutterings- og kompetanse-problemet blir løst!

8 Telemarksforsking-Bø En (statisk) vurdering av insentiver n De økonomiske insentivene er ikke fristende nok: - Småkommunetilskuddene er ”for gode til å miste” - Det lokalpolitiske system er ikke rigget for denne typen frivillige tilpasninger - Dekningen av engangskostnader rekker ikke til ”nytt rådhus” n Men: Insentivene kan vanskelig gjøres enda bedre av hensyn til de kommunene som alt ”er slått sammen” n Alternative insentiver: Økonomisk ”utarming”, trussel om å havne på B-laget, tildeling av noen solide gulrøtter, ”ikke-provoserende” tvang n Eller: framdyrking av visjonære lokalpolitikere som evner å se de dynamiske effektene av en kommunesammenslutning!


Laste ned ppt "Telemarksforsking-Bø Er de økonomiske insentivene til sammenslutninger sterke nok? Innlegg på TBU’s seminar om effektivisering 14.11.02 Karl Gunnar Sanda,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google