Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagepolitisk offensiv 2015. MÅL Fra sentralstyrets vedtak: «Utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagepolitisk offensiv 2015. MÅL Fra sentralstyrets vedtak: «Utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagepolitisk offensiv 2015

2 MÅL Fra sentralstyrets vedtak: «Utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagene»

3 Fra sentralstyrets vedtak…. Overordnet mål Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 prosent av bemanningen er barnehagelærere Delmål Barnehagen blir anerkjent og behandlet som utdanning Barnehagelærere blir anerkjent og behandlet som andre lærere Barnehagens innhold og barnehagelærerens betydning blir debattert mer i offentligheten Tiltak Vise fram barnehagelærerens kunnskap og kompetanse Vise barnehagelærerens betydning for omsorg, lek, læring og danning i barnehagen

4 Vi har to hovedløp. Politisk påvirkning: Barnehagelærernorm på minst 50 % av bemanningen Opinionspåvirkning: Barnas utdanning starter i barnehagen

5 De to hovedløpene 1.Opinionspåvirkning – Barnas utdanningsløp begynner i barnehagen 2.Politisk påvirkning – Barnehagelærernorm på minst 50 % av bemanningen Det er ikke en klar nok oppfatning om at antall lærere har en effekt for barnehagens kvalitet – verken blant politikere, foreldre eller i opinionen forøvrig Det vil være enklere å ta til orde for en lovfesting, hvis velgerne stiller forventninger til politikerne om barnehagen som utdanningsarena. Derfor må vi jobbe for en lovfesting opp mot beslutningstakerne, samtidig som vi jobber opp mot foreldregruppa og opinionen for å fremme sammenhengen mellom lærere og barnehagens kvalitet.

6 Barnehagepolitisk offensiv skal prioriteres Barnehagepolitisk offensiv er en av de tre prioriterte politiske temaene hele organisasjonen skal jobbe med i 2015. Det er mange tema innenfor barnehagepolitikken som er viktig. Metodefrihet, arbeidstid og lønn er noen av dem. Men i barnehageoffensiven skal vi holde fokus på målene! Hovedmålet som er: Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 prosent av bemanningen er lærere og delmålene som er: –Barnehagen blir anerkjent og behandlet som utdanning –Barnehagelærere blir anerkjent og behandlet som andre lærere –Barnehagens innhold og barnehagelærerens betydning blir debattert mer i offentligheten Vi må være TYDELIGE og det blir vi bare om vi hoder fokus og om alle har samme fokus!

7 Barnas utdanning starter i barnehagen! Barnehagen, som skolen har et samfunnsmandat som tydeliggjør hvordan: Barn skal sosialiseres til et samfunn og et fellesskap Barn skal dannes som individer og lære seg selv å kjenne Barn skal lære – og kvalifisere seg for utfordringer her og nå og i framtida Alt dette skal barnehagelæreren hjelpe barna med. Foreldre og besteforeldre er mest opptatt av de to første, men politikerne er mest opptatt av den siste, og hvordan vi kan måle den.

8 Den viktige leken Å ha noen å leke med er eksistensielt viktig. Det er viktig å ha det gøy. I leken har barna makt og innflytelse. Leken er barnas hovedaktivitet. I barnekonvensjonen er lek dradd fram som en aktivitet barnet har rett til. Den største trusselen til barn lek er de ansattes mangel på kompetanse om kommunikasjon og relasjon, samt rigide regler. Av vennskap lærer barn sosial kompetanse i samspill med andre, de utvikler humor og etikk, de lærer samhandling og kommunikasjon. Leken danner grunnlag for utvikling, læring og danning. Barna utvikler seg motorisk, språklig og kognitivt. Det å skape romm for leken er viktig, men like viktig er det at de ansatte i barnehagen har god kompetanse på barns utvikling og lek. Vi må kunne se når leken er positiv o når den er destruktiv. Vi må kunne se om noen blir holdt utenfor eller blir mobbet, og ikke minst vi må vite hvordan vi hjelper barn som står utenfor inn i leken uten å gjøre oss selv til en vesentlig brikke i leken.

9 Hvorfor flere lærere I barnehagen? Stridslinjene om barnehagens innhold handler i større grad om hvordan barnehagelæreren «lærer bort», enn hva barn skal lære. Dersom vi ikke makter å vise hvordan en barnehagelærer legger til rette for læring, kan vi miste definisjonsmakten over eget arbeid. Hva kan forskjellen være om den på bildet er ufaglært eller en barnehagelærer? Prezi, en død fugl

10 Hvorfor flere lærer i barnehagen? Den faktoren med størst betydning på kvaliteten er de ansatte. Barnehager med høy kvalitet beskrives i stor grad som barnehager der personaltettheten er stor, der det er stabilt personale og personalet har god utdanning. International forskning viser at barn som har vært i barnehager med god kvalitet, har lavere prosent dropout i videregående skole. For flere argumenter og svar på spørsmål gå til Utdanningsforbundets hjemmeside Utdanningsforbundets hjemmeside

11 Viktigste barrierer Bemanning - pedagognorm: Foreldre etterspør bemanning generelt (primærbehov), fremfor antallet lærere I det politiske miljøet ser man ikke verdien av merkostnaden med pedagognorm, og vil heller ha flere ansatte Kvalitet: Barnehagelærerens rolle er underkommunisert Det er for folk flest ingen etablert sammenheng mellom lærere og kvalitet i barnehagen Lek og læring: Barnehagen oppleves ikke som en viktig utdanningsarena Læring som ikke kan måles mangler forståelse, anerkjennelse og prioritering i det offentlige ordskiftet

12

13 Title text - Arial regular 30 pt Master text style Cambria Regular 26 pt – Second level Cambria Regular 24 pt Third level Cambria Regular 18 pt – Fourth level Cambria Regular 16 pt » Fifth level Cambria Regular 14 pt

14 Title text - Arial regular 30 pt two lines of title Master text style Cambria Regular 26 pt – Second level Cambria Regular 24 pt Third level Cambria Regular 18 pt – Fourth level Cambria Regular 16 pt » Fifth level Cambria Regular 14 pt

15 Støttebudskap: Betydning Barn som går i gode barnehager gjør det bedre på skolen. Barn som går i dårlige barnehager har større utfordringer senere i livet Problembeskrivelse Det er ikke nok barnehagelærere, og dermed får ikke barna den starten de fortjener. Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD- land som verken har 50 prosent lærere eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse. Løsning Det er en sammenheng mellom ansattes fagkunnskap og kvaliteten på barnehagen. Dette gjelder også kvaliteten for de minste barna. Lærerens kunnskap er avgjørende for gode barnehager

16 Flere støttebudskap: Summen av alle erfaringene barna får i barnehagen er starten på utdanningsløpet deres, og danner grunnlaget for kunnskap de skal ha med seg resten av livet. Det krever høy faglig kompetanse å forstå det enkelte barn i en stor barnegruppes sine tanker og behov riktig. Derfor er utdanning avgjørende for dem som jobber med barn. Læreren ser forskjellen på når en liten jente trenger en ekstra dytt og når hun trenger en hjelpende hånd, på når hun blir holdt utenfor og når hun trenger hjelp til å være selvstendig. Han vet når hennes forstyrrelser egentlig er en søken om oppmerksomhet, et lekende uttrykk eller et forsøk på å formidle noe viktig.

17 Handlingsplan:

18

19

20

21

22

23

24

25

26 På Vildes veier


Laste ned ppt "Barnehagepolitisk offensiv 2015. MÅL Fra sentralstyrets vedtak: «Utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google