Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tobis - metodikk og rådgivning - Espen Johnsen Forskningsgruppe Marin økosystem akustikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tobis - metodikk og rådgivning - Espen Johnsen Forskningsgruppe Marin økosystem akustikk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Tobis - metodikk og rådgivning - Espen Johnsen Forskningsgruppe Marin økosystem akustikk

3 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Antall individer i bestanden 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

4 Tobis sitt ”årshjul”

5 Flekkvis fordeling Jensen et al ICES J. Mar. Sci.

6 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Estimere størrelsen av gytebiomassen ”Antall individer i bestanden” -”Antall som dør av fiske” -”Antall som dør naturlig (spist)” =”Antall gytere * individuell vekt 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

7 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Estimere størrelsen av gytebiomassen ”Antall individer i bestanden” -”Antall som dør av fiske” -”Antall som dør naturlig (spist)” =”Antall gytere * individuell vekt 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

8 Direkte måling av tobisbestanden Artsidentifisering Kalibrering (1% nøyaktighet) Akustisk målstyrke Fra ekkoenergi til antall

9 Artsidentifisering

10 E. Johnsen et al ICES J. Mar. Sci.

11 Måle ekkoenergien av tobis

12 Akustisk målstyrke Fra ekkoenergi til antall individ R. Kubilius and E. Ona, ICES J. Mar. Sci. T.N. Forland et al ICES J. Mar. Sci.

13 Toktresultat – antall per lengde og alder

14 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Estimere størrelsen av gytebiomassen ”Antall individer i bestanden” -”Antall som dør av fiske” -”Antall som dør naturlig (spist)” =”Antall gytere * individuell vekt 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

15 Estimere antall individer i fangstene I tonn landet målte individer 3260 alderlesinger

16 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Estimere størrelsen av gytebiomassen ”Antall individer i bestanden” -”Antall som dør av fiske” -”Antall som dør naturlig (spist)” =”Antall gytere * individuell vekt 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

17 Naturlig dødelighet For tobis vil ca 40 % dø i løpet av ett år (M = 0.5)

18 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Estimere størrelsen av gytebiomassen ”Antall individer i bestanden” -”Antall som dør av fiske” -”Antall som dør naturlig (spist)” =”Antall gytere * individuell vekt 3.Antall individer som blir fisket 4.Antall individer som blir nedbeitet / naturlig dødelighet 5.Individuell vekt og vekstrater 6.Gytebestandens kritiske nivå 7.Bestanden(e)s utstrekning 8.Bestandsmodellering

19 Vi kjenner ganske godt til veksthastigheten til tobis

20 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Antall individer i bestanden 3.Unngå å redusere gytebestanden til under kritisk nivå Bestanden(e)s utstrekning 4.Bestandsmodellering

21 Sannsynligheten for god rekruttering minker når gytebestanden er under kritisk nivå (Blim) For tobis i NØS (Nordsjøen) ca tonn

22 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Antall individer i bestanden 3.Unngå å redusere gytebestanden til under kritisk nivå 4.Må kjenne til rekrutteringen for å sette totalkvote Bestanden(e)s utstrekning 5.Bestandsmodellering

23 Rekruttering Først målt som ett-åringer under akustikk-toktet i mai. MEN; kanskje mulig at skrapetoktet i desember kan måle 0-åringer (rekrutter)

24 Veien mot gode kvoteråd 1.Grunnleggende biologi og økologi 2.Antall individer i bestanden 3.Unngå å redusere gytebestanden til under kritisk nivå 4.Må kjenne til rekrutteringen for å sette kvote 5.Bestandsutstrekning og områdeforskjeller Bestanden(e)s utstrekning 1.Bestandsmodellering

25 Geografiske forskjeller i rekruttering

26 Geografiske forskjeller i vekst

27 Områdebasert forvaltning 5 områder –2 underområder og vekselbruk –Område 3 er mer åpnet grunnet naturlig beskyttelse –Minstemål –Begrenset sesong: 23. april – 23. juni

28 Forvaltning og råd År Foreløpig rådEndelig råd i mai Kvoteråd (tonn) Åpne underområder Kvoteråd (tonn) Åpne underområder b, 2b, 3b b, 2b, 3b a, 2a, 3a a, 2a, 3a b, 2b, 3b b, 2b, 3b a a b, 3c a, 3b, 3c, 4b b, 3b, 3a b, 2b, 3a, 3b, 4a


Laste ned ppt "Tobis - metodikk og rådgivning - Espen Johnsen Forskningsgruppe Marin økosystem akustikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google