Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJERNVARME SUNNDALSØRA.. Markedsprissetting i Norden - uten kostnader for CO 2 -utslipp Vannkraft Termisk Variabel produksjonskost Kombinert varme og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJERNVARME SUNNDALSØRA.. Markedsprissetting i Norden - uten kostnader for CO 2 -utslipp Vannkraft Termisk Variabel produksjonskost Kombinert varme og."— Utskrift av presentasjonen:

1 FJERNVARME SUNNDALSØRA.

2 Markedsprissetting i Norden - uten kostnader for CO 2 -utslipp Vannkraft Termisk Variabel produksjonskost Kombinert varme og el Gassturbiner 100200400 TWh Kullkondens Oljekondens Vannkraft Kjernekraft 300 Industrielt mottrykk Årlig forbruk i Norden

3 Husholdningenes og servicenæringens kjøp av energi til oppvarming i de nordiske land. 49 TWh33 TWh31 TWh

4 Sammenlikning priser FV og EL Sammenlikningen er gjort for et nytt næringsbygg 7 500 m², 450 kW, 554 MWh, Br.tid 1220 Priser per 2005 (2004)

5 Utbygging/utvidelse Etablert Planlagt Biobrensel, foredling Fjernvarme I Danmark, Sverige og Finland har fjernvarmen over 50% av oppvarmingsmarkedet, i Norge 2,5%. Den vesentligste barrieren for økt bruk av vannbåren varme er mangel på infrastruktur for distribusjon av annet en el-varme i og utenfor bygg.

6 ENERGIOMLEGGING Energiproduksjon står for 25% av CO 2 utslippene. Vind 8 øre/kWh, vannkraft (under 3 MW) 4 øre/kWh, bio-el 10 øre/kWh ny statlig støtteordning. Fjernvarme kommer ikke inn under feed-in ordningen. Dette må på plass. Særordning for nettleie til elektrokjeler (5,2 TWh) hindrer omlegging til annen oppvarming. Fjern subsidiert nettleie til el-kjeler. Norges skogeierforbund mener at det kan produseres 10 TWh varmeenergi fra bio innen 2016.

7 FJERNVARME SUNNDALSØRA.

8 KUNDER PÅ FJERNVARME – OPPVARMING OG VARMT TAPPEVANN. Skoler, forretningsbygg, verksteder, industribygg, snøsmelteanlegg, legesenter, helsetun, aldersheim, omsorgsboliger, leiligheter, boliger, svømmehall, idrettshall og kunstgressbane.

9 FJERNVARME SUNNDALSØRA.  Ett renseanlegg utbygd, 20-30 GWh  Tre andre renseanlegg er tilgjengelig.  180 GWh og 28 MW kan tas ut til andre formål.  2004: 1,4 GWh  2005: 8,5 GWh  2006:13,4 GWh  2007:18 GWh? Sunndal kommune uten Hydro – 7300 innbyggere 98 GWh elektrisitet 13,4 GWh varme 18 GWh vedfyring

10

11 STATUS SUNNDAL ENERGI.  50 MILL. I SATSING PÅ FJERNVARME. TAR VARE PÅ ENERGI SOM ELLERS VILLE GÅ TAPT.  REDUSERTE CO 2 UTSLIPP MED CA. 5 000 TONN TILSVARER UTSLIPP FRA CA. 2 000 BILER.  DET MESTE AV VARMEPRODUKSJON MED OLJE I STØRRE BYGG ER UTFASET (5-6 GWh - 2006).  FRIGJØR ELEKTRISK ENERGI (6-7 GWh - 2006).  VARMEPUMPESALG – 95 STK SOLGTE SIDEN NOV.2005 – SPART Pr/ÅR 380.000 kWh.  SMÅKRAFTVERK – JORDALSKRAFT  POTENSIALE SUNNDAL – 200 GWh

12 STATUS SUNNDAL ENERGI. Ide: PRODUKSJON/TØRKING AV HØYKVALITETS BIOMASSE MED SPILLVARME. 1 KG RÅ FLIS (55%) – 2 kWh/kg 1 KG TØRKET FLIS (10%) – 4,7 kWh/kg KAPASITET 5 TONN FLIS I TIMEN OM SOMMEREN – 20 000 TONN I ÅRET. ØKER ENERGIINNHOLDET MED 13 500 kWh I TIMEN – 50 GWh ÅRET.


Laste ned ppt "FJERNVARME SUNNDALSØRA.. Markedsprissetting i Norden - uten kostnader for CO 2 -utslipp Vannkraft Termisk Variabel produksjonskost Kombinert varme og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google